Finding European ldentity through lntercultural dialogue between European Citizens

Informacija atnaujinta 2020-05-22

   

Projekto pavadinimas: „Finding European ldentity through lntercultural dialogue between European Citizens“ /,,Europos tapatybės nustatymas per Europos piliečių švietimą ir kultūrų dialogą“ /

Projekto vadovė – Rita Andrulienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė.

Projekto koordinatorė – Živilė Šiaudvytienė , Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos vokiečių kalbos vyr.mokytoja.
anglų kalbos vyr. mokytoja.

Nariai: Kęstutis Kasparavičius, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos anglų kalbos vyr. mokytojas.

Vaida Andrulienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos istorijos vyr. mokytoja.

Lina Kasparaitė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos dailės vyr. mokytoja.

Audronė Tunikienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos anglų kalbos mokytoja
metodininkė.

Emilija Kvietkuvienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė.

Įsakymas

Projekte dalyvaujantys mokiniai:

 1. Aleksandravičiūtė Gabrielė 7kl.
 2. Andrulis Edvinas 6kl.
 3. Biknevičiūtė Iveta 7 kl.
 4. Bivainytė Justina 5 kl.
 5. Bukantaitė Agnė 5 kl.
 6. Butkus Orestas 5 kl.
 7. Butkutė Smiltė 5 kl.
 8. Garbačauskytė Vaiva 7 kl.
 9. Gedvilaitė Emilija 6 kl.
 10. Gedvilaitė Orneta 7 kl.
 11. Gerčaitė Milda 5 kl.
 12. Juozapaitis Simas 5 kl.
 13. Macijauskas Faustas 5 kl.
 14. Palubinskaitė Miglė 6 kl.
 15. Peštenytė Kornelija 7 kl.
 16. Rimidis Paulius 6 kl.
 17. Ringytė Rugilė 5 kl.
 18. Sakalauskaitė Akvilė 6 kl.
 19. Staražinskas Darius 5 kl.
 20. Tallat-Kelpšas Lukas 5 kl.
 21. Zverka Gelvinas 5 kl.
 22. Zverkaitė Nora 7 kl.
 23. Žaludaitė Vestina 7 kl.

Projekte dalyvaujančios valstybės: Lenkija (koordinatorė), Lietuva, Rumunija, Italija, Portugalija, Ispanija.

Projekto tikslai:

 • Bendradarbiaujant tarp valstybių siekti aukštos kokybės mokymo ir kurti Europos potencialą.
  Sudaryti galimybę mokiniams, mokytojams bei vietos bendruomenei plėsti žinias apie Europos kultūros paveldą.
  Sudaryti sąlygas mokiniams lavinti įgūdžius, būtinus saviraiškai ir asmeniniam tobulėjimui (, bendravimas užsienio kalbomis, gebėjimas naudotis IKT, mokymosi įgūdžių bendradarbiaujant ir dirbant komandoje lavinimas).
 • Projekto veiklų metu siekti tolerancijos, motyvacijos, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo ir pastangų ugdymą mokymo(si) veiklose.
 • Sudaryti sąlygas mokytojams ir mokiniams dalyvauti projekte, keistis patirtimi, novatoriškais darbo metodais.

Projekto vykdymo laikotarpis – 2018-2020 m.

Erasmus+ projekto veiklos:

Susitikimo vieta

Lenkija

(2018-11-22)

Vykdyta veikla

Erasmus+ programos projekto „Finding European Identity through Education and Intercultural dialogue between European citizens“ koordinatorių susitikimas

Lapkričio 22 dieną Lenkijoje, Čenstakavo miete, vyko Erasmus+ programos projekto „Finding European Identity through Education and Intercultural dialogue between European citizens“ koordinatorių susitikimas. Kražių gimnazijai šiame susitikime atstovavo direktorė R. Andrulienė ir projekto koordinatorė R. Rimidytė-Liekienė.

Nuotraukos

Susitikimo vieta

Lietuva

(2019-02-25-2019-03-02)

Vykdyta veikla

Vasario 25 d., startavo tarptautinis projektas „Finding European ldentity through lntercultural dialogue between European Citizens“ /,,Europos tapatybės nustatymas per Europos piliečių švietimą ir kultūrų dialogą“ /.
Šio projekto tikslai:
1. Bendradarbiaujant tarp valstybių siekti aukštos kokybės mokymo ir kurti Europos potencialą.
2. Sudaryti galimybę mokiniams, mokytojams bei vietos bendruomenei plėsti žinias apie Europos kultūros paveldą.
3. Sudaryti sąlygas mokiniams lavinti įgūdžius, būtinus saviraiškai ir asmeniniam tobulėjimui (, bendravimas užsienio kalbomis, gebėjimas naudotis IKT, mokymosi įgūdžių bendradarbiaujant ir dirbant komandoje lavinimas).
4. Projekto veiklų metu siekti tolerancijos, motyvacijos, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo ir pastangų ugdymą mokymo(si) veiklose.
5. Sudaryti sąlygas mokytojams ir mokiniams dalyvauti projekte, keistis patirtimi, novatoriškais darbo metodais.

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje 5 dienas mokinių motyvacija domėsis svečiai iš Lenkijos, Rumunijos, Italijos, Portugalijos ir Ispanijos.

Vasario 26 d. į gimnaziją atvyko  projekto dalyvės – mokytojos iš Lenkijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos ir Rumunijos. Viešnias pasveikino gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, projekto koordinatorė gimnazijoje Rasa Rimidytė-Liekienė. Po malonaus pasikeitimo komplimentais ir dovanomis imtasi darbo: aptarti projekto tikslai, artimiausi darbai. Mokyklų atstovės pristatė savo valstybes, mokyklas. Apie Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos pagalbos mokiniui sistemą kalbėjo skyriaus vedėja Irena Žaludienė. Kita dienos dalis skirta susipažinimui su Kražių miestelio istorija ir nūdiena.

Nuotraukos

Pažintis su etnine kultūra

Antrą tarptautinio projekto dieną gimnazijos koordinacinė grupė pristatė Lietuvos etninės kultūros paveldą. Mokytoja E. Kvietkuvienė parengė pranešimą apie valstybės pastangas saugoti ir puoselėti liaudies kūrybą. Mokytojos E. Dambrauskienės parengti projekto dalyviai mokiniai dainavo dvi dainas, L. Karpenkaitė ir N. Urbonaitė kankliavo – jų mokytoja A. Vilimaitė-Karyznienė taisyklinga anglų kalba pasakojo apie šį unikalų lietuvių muzikos instrumentą. Lietuvių liaudies šokius šoko 4 ir 3g klasių mokiniai. Pirmokas J. Navickis pasakojo istoriją gimtąja kalba. Istorikė V. Andrulienė su grupe mokinių mokytojas iš Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Lenkijos įtraukė į liaudies žaidimus. Be abejo, viešnios išgirdo, kaip etnine kultūra mokiniai motyvuojami, kaip liaudies kūryba integruojama į ugdymo procesą. Kitaip tariant, sužinojo, pamatė ir pačios aktyviai dalyvavo.

Projekto dalyviai – kražiškiai mokiniai su mokytoja L. Kasparaite surengė turiningą nuotraukų parodą, kurioje – gimtųjų Kražių vaizdai.

Nuotraukos

Motyvavimas teorija ir praktika

Susipažinusios su Lietuva (virtualiai ir tiesiogiai), Kražiais, mokykla, jos puoselėjama etnine kultūra, tarptautinio projekto dalyvės – 5 Europos valstybių mokytojos – ketvirtadienį dalyvavo susitikime su gimnazijos psichologu Steponu Naciumi. Psichologas pateikė teorijos žinių apie vaikų ir paauglių motyvavimą, pakvietė mokytojas įsijungti į diskusiją, atsakė į klausimus.

Po teorinio užsiėmimo viešnios praktiškai susipažino su lietuvių amatais, kulinariniu paveldu: mokytojos senjorės Genovaitės Mockuvienės buvo mokomos austi ant grėblio, Emilijos Zakarienės – marginti margučius. Technologijų mokytojos Daivos Navickienės padedamos gamino cepelinus, jų skanavo.

Pramoginė programa ­– edukacija Šiaulių ,,Rūtos“ saldainių fabrike, Kryžių kalne paliko, kaip sako tarptautinio projekto dalyvės, neišdildomą įspūdį.

Nuotraukos

Svečių atsiliepimai apie projekto veiklą

Ar išsipildė Jūsų viešnagės Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje lūkesčiai?

Visi lūkesčiai išsipildė. Turėjau puikią galimybę girdėti lietuvių kalbą ir pažinti kitos šalies kultūrą.

Nesitikėjau tiek daug sužinoti apie jūsų šalį.

Tikėjausi, kad Lietuvoje bus daug daugiau sniego, bet esu laiminga, nes oras buvo nuostabus.

Nustebau, koks didelis Lietuvos kultūrinis paveldas! O lietuviškas maistas!

Visi lūkesčiai išsipildė su kaupu – veiklos, kuriose dalyvavome, būdingos tik Lietuvai, pvz., kiaušinių marginimas.

Patyriau daugiau, nei tikėjausi.

Veiklos buvo parinktos labai atsakingai – jos atitiko projekto tikslus.

Dalyvavau įvairiose veiklose, savo šalyje niekada nebūčiau turėjusi galimybės to patirti.

Jei nebūčiau dalyvavusi visose projekto veiklose, nebūčiau tiek daug visko sužinojusi.

Didžiausi komplimentai viską taip gerai suorganizavus.

Jūsų mokiniai labai mandagūs. Puikiai kalba anglų kalba.

Kaip manote, ar žinias ir įgūdžius pritaikysite mokytojo darbe?

Visas veiklas galėsiu pritaikyti pamokose – mokymo procesas taps įdomesnis.

Psichologo paskaitos metu įgytas žinias pritaikysiu savo darbe.

Parodysiu mokiniams visas nuotraukas, bet bus sudėtinga visas patirtis panaudoti pamokose.

Visą patirtį naudosiu savo pamokose. Esu muzikos mokytoja ir mokau mokinius skirtingų pasaulio valstybių dainų, todėl tikrai juos pamokysiu ir lietuvių liaudies dainų.

Galime pasimokyti mokytojų bendradarbiavimo.

Pasidalinsiu patirtimi, įgyta Lietuvoje, kai grįšiu į Rumuniją, su savo kolegomis.

Daug ką jau naudoju savo darbe, galbūt dažniau įtrauksiu liaudies dainas ir šokius.

Ir dar:

Turiu vieną nusiskundimą – negalėjau žaisti sniego karo!

Mano nuomone, visi turėtų eiti tokiu pat keliu – kiekvienas mokinys, regionas, mokytojas, valstybė turi savo charakterį/ypatybes, visi jie-unikalūs. Taikydami mokymo procesą prie tų savybių, galime daug pasiekti.

Jūsų bendruomenė galėtų būti puikus pavyzdys mums, italams.

Ir toliau vykdykite visas veiklas, kurias dabar vykdote savo mokykloje.

Niekada nepamirškite savo protėvių ir toliau perduokite tradicijas jaunajai kartai.

Projekto dalyvės iš Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos ir Lenkijos

Susitikimo vieta

Italija

(2019-03-31-2019-04-07)

Vykdyta veikla

Keliaujame į saulėtąją Italiją! Šį kartą į San Giovanni Teatino miestą, netoli Adrijos jūros – dalyvausime Erasmus+ programos projekto ‘Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens’ veikloje.

Pirmoji Erasmus+ programos projekto ‘Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens’ susitikimo diena buvo kupina įspūdžių. Veiklos prasidėjo Instituto Comprensivo Statale “G. Galilei’ mokykloje. Mus pasveikino koordinatorė Gabriella Assetta. Vėliau lankėmės San Giovanni Teatino savivaldybėje, susitikome su miesto meru. Kiekviena šalis buvo pasveikinta skambant savo valstybės himnui.
Po pietų veiklos vyko pagal numatytą tvarkaraštį – dirbome grupėse – domėjomės baroko epocha, ieškojome informacijos apie baroko architektūrą savo šalyse.

Nuotraukos

Antrąją Erasmus+ programos projekto ‘Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens’ dieną lankėmės Abrucų regiono vyninėje, kurioje gidė pristatė vyną, kaip Italijos kultūros dalį. Vėliau vykome į Manopelo Jėzaus Šventojo Veido šventovę, esančią už dviejų šimtų kilometrų į šiaurę nuo Romos. Šioje šventovėje galima išvysti plono audeklo skarelėje Išganytojo Veidą. Pasak legendos, šis plono audeklo lopinėlis – 24 cm aukščio ir 17 cm pločio – yra Kristaus įkapių dalis, išsaugota kartu su garsiąja Turino drobule.

Nuotraukos

Trečiąją Erasmus+ programos projekto ‘Finding European Identity through Educationand and Intercultural Dialogue between European Citizens’ susitikimo dieną visų valstybių atstovai pristatė savo miestelio legendas. Taip pat tęsėme pirmadienį pradėtą veiklą – toliau tyrinėjome Baroką.

Nuotraukos

Ketvirtadienį aplankėme muziejų po atviru dangumi – Italijos sostinę Romą. Susipažinome su miesto kultūra, istorija ir baroko architektūra. Nors oras mūsų nelepino, spėjome aplankyti daug žymių objektų: senamiestį, parlamentą, vyriausybės pastatą, panteoną, žinomiausią fontaną Romoje-Trevi. Žinoma aplankėme žymųjį amfiteatrą – Koliziejų. Tai pat pabuvojome Vatikane.

Nuotraukos

Paskutinę projekto ‘Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens’ dieną pristatėme kūrybinius darbus apie baroko kultūrą, aptarėme savaitės veiklą.

Nuotraukos

Savaitė Italijoje vykdant Erasmus+ programos projekto ‘Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens’ prabėgo labai greitai! Ačiū Italijos komandai už šiltą priėmimą!
Čia tikrai dar sugrįšime. Arrivederci Italia!

Nuotraukos

Susitikimo vieta

Ispanija

(2019-05-25-2019-06-01)

Vykdyta veikla

Vizito Ispanijoje programa

Projekto “Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens” veiklos tęsiasi  Išvykstame į Ispaniją, Torrevieja miestą!

Pirmoji diena Las Culturas mokykloje pilna įspūdžių! Pristatėme ir ragavome tradicinius visų valstybių partnerių patiekalus. Mokiniai kūrybinių dirbtuvių metu pasigamino suvenyrą iš druskos.

Nuotraukos

Dalinamės vis naujais įspūdžiais iš Ispanijoje viešinčios tarptautinio projekto “Finding European Identity through Education and Intercultural Dialogue between European Citizens” gimnazijos komandos.

Saulė, vanduo ir pasakiškas maistas!

Vaizdo įrašas  Nuotraukos

Dar viena diena pilna įspūdžių Ispanijoje. Šiandien tarptautinio projekto dalyviai apsilankė Elčė mieste, kuriame galima pamatyti didžiausias palmių plantacijas Europoje.

Nuotraukos

Tarptautinio projekto dalyviai lankėsi Valensijoje, trečiame pagal dydį Ispanijos mieste. Dalinamės kelionės akimirkomis!

Nuotraukos Vaizdo įrašas  Vaizdo įrašas  Vaizdo įrašas

Dar viena pilna įspūdžių diena Ispanijoje!

Vaizdo įrašas Vaizdo įrašas

Atsisveikinimas.

Nuotraukos

Susitikimo vieta

Rumunija

(2019-10-13-2019-10-19)

Vykdyta veikla

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos atstovai ­– direktorė Rita Andrulienė, anglų kalbos mokytojas Kęstutis Kasparavičius su 6-8 klasių mokinėmis – dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto ,,Europietiškos tapatybės paieškos pasitelkiant švietimą ir Europos piliečių dialogą“ vizite Rumunijoje.  Be lietuvių ir rumunų, projekte dalyvavo partnerių – Lenkijos, Italijos, Ispanijos, ir Portugalijos – mokyklų komandos.

Kražiškiai Rumunijoje domėjosi partnerių mokykla, šalies kultūra, kraštovaizdžiu ir vietinių gyvenimo būdu. Rumunijos sostinės – Bukarešto – penktojoje gimnazijoje (pagal šalies švietimo sistemą gimnazijoje mokslo siekia vaikai iki 8 klasės, vėliau jie tampa aukštosios mokyklos studentais) mokosi  600 mokinių. Nuo 5 klasės gimnazistai ypač gilinasi į gamtos mokslus – fiziką, chemiją. Gimnazijos direktorė, be savo tiesioginių pareigų, yra ir fizikos mokytoja. Projekto dalyviai atkreipė dėmesį, kad rumunų gimnazijos mokiniams nėra organizuojamas pavežėjimas į mokyklą – tuo rūpinasi šeimos. Po pamokų tik šeimos nariai gali vaikus išsivesti iš gimnazijos teritorijos. Mokyklos patalpose nuolat budi apsaugininkai, įrengtos stebėjimo kameros. Svečiai pastebėjo, kad mokykloje nėra agresijos, patyčių, visi draugiški ir linkę vieni kitiems padėti. Kražiškius sudomino tai, kad gimnazistai mokykloje nesinaudoja mobiliaisiais telefonais, nesinešioja vadovėlių, po patalpas vaikšto su šlepetėmis, valgo įmonės atvežtą maistą. Mokykla vykdo daug projektų, švenčia Erasmus+ dienas. Projekto komandas iš Europos šalių sutiko koncertu, kuriame dalyvavo ir buvę mokiniai – dainininkė ir muzikantai.

Be projekto veiklos, svečiai aktyviai dalyvavo kultūrinėse ekskursijose po Bukareštą, šalies apylinkes. 360 kilometrų kelionė autobusu buvo galimybė kopti į Karpatų kalnus, aplankyti Drakulos pilį. Ypač sudomino karaliaus Karolio pirmojo pilis, kurią rengė iš Vokietijos karaliaus pakviestas architektas. Būtent ši pilis yra pirmasis statinys Europoje, apšviestas elektra, visas jos interjeras yra tik iš medžio. Nacionalinis šalies muziejus įrengtas šalies Prezidentūroje. Didelį įspūdį paliko puotų salė, kuriai marmuras pargabentas iš Italijos. Neišdildoma įspūdį paliko Mišios vienoje Bukarešto bažnyčioje, kurioje kunigo prašymu visų projekto šalių atstovai garsiai meldėsi savo gimtąja kalba. Projekto dalyviai atkreipė dėmesį, kad visoje šalyje vyrauja daugelio Europos šalių  – Vokietijos, Italijos, Austrijos, Moldovos, Prancūzijos – kultūra.

Projekto veiklos vyko gimnazijos sporto salėje. Svečiai konstravo rumunų gyvenamųjų namų maketus, piešė kaukes, kurios išsiskyrė spalvingumu (vėliau buvo surengta visų šešių šalių atstovų pagamintų kaukių paroda). Svečiai dalyvavo talentų šou, puošėsi nacionaliniais rumunų rūbais (beje, dovanotas palaidinukes parsivežė į savo šalį), šokių vakare mokėsi rumunų šokių.

Vizito Rumunijoje vaizdo pristatymas bus puiki medžiaga apie šią Europos šalį dalykų pamokoms. Ir gražūs prisiminimai, laukiant kitų susitikimų.

Nuotraukos

 

Mūsų gimnazijos 8 klasės mokinės, tarptautinio Erasmus+ projekto „Finding European ldentity through lntercultural dialogue between European Citizens“ dalyvės, siunčia žinutę: BŪKITE ATSAKINGI IR LIKITE NAMUOSE!

Žinutė anglų kalba

Žinutė lietuvių kalba