Pagrindinis ugdymas

Informacija atnaujinta 2018-09-22

PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2018 – 2019 mokslo metai I pusmetis

5-8 klasių I pusmečio pamokų tvarkaraštis

Klasių auklėtojų darbo laikas