Otium? Negotium?

PROJEKTAS “DIRBTI AR TINGĖTI?”

              Šiuo lotynišku pavadinimu („Otium? Negotium?) pavadintas tarptautinis Comenius projektas, kuriame dalyvauja Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos, Turkijos, Italijos, Vokietijos švietimo įstaigos.

             Pirmasis projekto renginys vyko Kražių gimnazijoje. Svečiai ne tik domėjosi mūsų mokinių ir mokytojų veikla, miestelio praeitimi, bet ir aplankė M. K. Sarbievijaus kultūros centrą, grožėjosi kraštovaizdžiu. Ekskursijoje po rajoną buvo aplankyti Liolių senelių namų Užvenčio padalinio gyventojai, Kelmės dvaro muziejus, Vijurkų globos namų vaikai.

            Kitų dienų veikla buvo skirta susipažinti su Lietuvos sostinėmis – Vilniumi, Trakais. Pažintis su katalikiškuoju pasauliu tęsėsi Kryžių kalne, Palendrių vienuolyne, Šiluvoje.

           12 kražiečių mokytojų ir 20 mokinių, suburtų projekto koordinatorės V. Šniaukštienės, dalyvaus susitikimuose kitose Europos valstybėse. Grupė projekto dalyvių jau gegužės mėnesį vyks į Turkiją.

DALYVAUJA ŠIOS MOKYKLOS:

1) Kelmės rajono Kražių gimnazija/ Lietuva;

2) Ferdinand – Sauerbruch – Gymnasium Großroehrsdorf/ Vokietija;

3) Istituto Statale Istruzione Superiore Marie Curie/ Italija;

4) Olaines Mahanikas un technologijas koledža/ Latvija;

5) Gimnazjum nr 1 im Marii Konopnickiej/ Lenkija;

6) Eskisehir Kilicoglu Anadolu Lisesi/ Turkija.

PROJEKTO PAGRINDINĖS TEMOS:

  • Švietimo kokybė ir vertinimas;
  • Mokymasis apie Europos šalis;
  • Mokinių pasiekimų gerinimas.

PARTNERYSTĖS PROJEKTO APRAŠYMAS

           Septynių valstybių Gimnazijos susibūrė kartu, surengė parengiamąjį vizitą Lietuvoje, kurio metu surado svarbiausius sąlyčio taškus, bendras opias problemas, kurias reikėtų pabandyti spręsti bendruomenėms Comenius projekto metu. Taip pat mokyklų atstovai rado išskirtines gerąsias patirtis, kuriomis norėtų pasikeisti, kad dar labiau sustiprėtų Gimnazijos įvaizdis vietos regionuose bei pagerėtų akademinio mokymo(si) kokybė. Projekto metu, dviejų metų laikotarpyje, bus:

  • Siekiama susipažinti su mokymosi galimybėmis Europos šalių Gimnazijose, mokinių pasiekimais ir sudaromomis sąlygomis jų siekti besimokantiesiems, motyvacija akademinei veiklai, bus palygintos stipriosios ES Gimnazijų strateginių veiklų pusės bei perimta geroji patirtis.
  • Įvairių projektinių veiklų, susitikimų metu bus siekiama besimokantiems parodyti, kad kiekvienas jų yra individualybė ir renkasi savo gyvenimo kelią, kuriuo eidamas sukuria produktus, įtakojančius visos žmonijos gyvenimo kokybės gerėjimą bei susikuria savo gyvenimo stilių.
  • Projekto veiklomis bus siekiama išugdyti  mokinių motyvaciją stropiau atlikti tiesiogines pareigas mokymo(si) procese bei turimas asmenines savybes bei žmogiškąsias kompetencijas labiau nukreipti kūrybinei akademinei veiklai.

            Projekto metu taip bus siekiama paskatinti Gimnazijų bendruomenių narius atrasti pusiausvyrą tarp Apkrovos ir Atsipalaidavimo, nes kaip visi jaučiame tiek besimokantieji, tiek mokytojai šiandien didžiulį apkrovos krūvį.

NUSTATYTI VIZITAI:

  • Kelmės rajono Kražių gimnazija/ Lietuva       2010-03-24/29
  • Eskisehir Kilicoglu Anadolu Lisesi/ Turkija    2010-05-17/22
  • Istituto Statale Istruzione Superiore Marie Curie/ Italija   2010-06-6/11
  • Ferdinand – Sauerbruch – Gymnasium Großroehrsdorf/ Vokietija  2010-09-14/19
  • Olaines Mahanikas un technologijas koledža/ Latvija  2010-10-18/22
  • Tatay Sandor Alapitvanyi Gimnazium, Szakkozepiskola es Szakiskola/ Vengrija   2011-04-12/18
  • Gimnazjum nr 1 im Marii Konopnickiej/ Lenkija    2011-05-24/29

    Į Turkijos Eskisehir Kilicoglu Anadolu Lisesi mokyklą vyks : mokytojai – Nijolė Partauskienė, Virginija Radavičienė su mokiniais – Ramūnas Dirmeikis, Viktoras Albrektas, Dovilė Šarlauskaitė ir Karolina Sankauskaitė.

    Į Italijos Istituto Statale Istruzione superiore Marie Curie mokyklą  vyksta mokytojai – Gitana Norvaišienė, Rasa Rimidytė, gimnazijos direktorė Rita Andrulienė ir mokiniai Ieva Tarasaitytė, Rūta Partauskaitė, Tomas Šuštauskas, Karolis Perminas.

    Į Latvijos Olaines Mehanikas un technologijas koledža mokyklą vyks mokytojai Dalia Stankuvienė ir Jonas Lipskis su 1ga klasės mokiniais Justinu Bakučiu, Edita Žiauberyte, Indre Maziliauskaite ir Gediminu Maziliausku.

    Į Lenkijos Gimnazjum nr 1 im Marii Konopnickiej mokyklą vyks mokytojos Rasa Rimidytė, Violeta Šniaukštienė ir mokiniai Martynas Tamkus.

I PROJEKTO ETAPAS

DIRBTI AR TINGĖTI?

              Šiuo lotynišku pavadinimu (,,Otium? Negotium?“) pavadintas tarptautinis Comenius projektas, kuriame dalyvauja Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Latvijos švietimo įstaigos. Pirmasis projekto renginys vyko Kražių gimnazijoje, vienintelėje  Lietuvos mokykla, dalyvaujani projekte. 12 kražiškių mokytojų, suburtų projekto koordinatorės mokykloje V. Šniaukštienės, ir 20 mokinių rengė priėmimą Kražiuose, taip pat dalyvaus susitikimuose kitose Europos valstybėse.

                Į susitikimą atvyko 20 mokinių ir 13 mokytojų. Juos šiltai sveikino mūsų gimnazistai plojimais, skambia muzika, sušokta ,,Kepurine“. Gimnazijos aktų salėje surengtas šventinis koncertas: įspūdingą programą anglų kalba parodė 2ga klasės mokiniai, taip pat skambėjo kanklių muzika, bendra salės daina. Salę papuošė visų projekto dalyvių – Europos valstybių vėliavos. Priėmime dalyvavo ir svečius sveikino Švietimo skyriaus vedėja I. Janušienė, projekto koordinatorė Lietuvoje A. Biedermann, gimnazijos direktorė R. Andrulienė. Apie projekto tikslus – mokyti jaunąją kartą planuoti savo laiką, siekti racionalaus jo panaudojimo mokantis ir mėgaujantis pramogomis kalbėjo projekto koordinatorė vengrė mokytoja U. Piroska . Su projekto tikslu susijusi ir pirmoji bendra veikla: buvo padaryta dekoracija – saulės laikrodis. Visų valstybių atstovai mokiniai turėjo anglų arba vokiečių kalba papasakoti, ką jiems reiškia laikas. Pirmiausia nuoširdus bendravimas užsimezgė tarp mokinių, nes užsieniečiai mokiniai gyveno šeimose – ne tik Kražiuose, bet ir Pagiuose, Petrališkėje, Pašilėje ir Butkiškėje. Taip pat svečiai mokiniai lankėsi dalykų pamokose – kražiškiai vertė, padėjo svečiams atlikti užduotis. Visi linksminosi jaunimo diskotekoje, stebėjosi apskritai rengiamais pasilinksminimo vakarais mokyklose (teigė, kad jų mokyklose diskotekos nėra rengiamos). Svečiai domėjosi nacionaliniais lietuvių valgiais, papročiais, tradicijomis. Buvo surengtas krepšinio turnyras tarp lietuvių ir užsieniečių mokinių. Turnyrą laimėjo kražiškiai.

              Pažintis su Lietuva prasidėjo Kražiuose – ekskursija po M. K. Sarbievijaus kultūros centrą surengė kraštotyrininkas V. Mazonas. Užsieniečiai domėjosi miestelio praeitimi, gėrėjosi kraštovaizdžiu. Ekskursijoje po rajoną buvo aplankyti Liolių senelių namų Užvenčio padalinio gyventojai, Kelmės dvaro muziejus, Vijurkų globos namų vaikučiai. Kitų dienų veikla buvo skirta susipažinti su Lietuvos sostinėmis – Vilniumi, Trakais. Pažintis su katalikiškuoju pasauliu tęsėsi Kryžių kalne, Palendrių vienuolyne, Šiluvoje.

                 Atsisveikinimo vakarą buvo pasikeista atminimo dovanomis, nuoširdžiausiais padėkos žodžiais, keliomis užsienio kalbomis skambėjo ,,Iki pasimatymo“. Kitą kartą – Turkijoje.

 
   

II PROJEKTO ETAPAS

VIEŠNAGĖ TURKIJOJE

             12 Kražių gimnazijos mokytojų ir 20 mokinių, vadovaujami projekto koordinatorės V. Šniaukštienės, dalyvauja tarptautiniame Comenius projekte „Otium? Negotium?“ („Dirbti ar tingėti?“).

             Gegužės pabaigoje 4 mokytojos ir tiek pat mokinių lankėsi Turkijoje. Kelias dienas praleidome Eskišehiro mieste (jis dydžiu primena Vilnių), bendravome ne tik su vietos mokytojais, bet ir su Latvijos, Lenkijos, Vengrijos, Italijos, Vokietijos švietimo įstaigų atstovais.                        Teko stebėti miesto šventę. Joje meninę programą rodė geriausi miesto mokyklų kolektyvai. Buvo malonu matyti, kaip ištisos šeimos stebi pasirodančius dalyvius, po to juos sveikina, kartu fotografuojasi, džiaugasi gerai pavykusiu renginiu. Tai rodo, koks stiprus  mokyklos ir šeimos ryšys.

             Lankėmės ir kalnuose įsikūrusiame kaimelyje, kur galėjome pamatyti, kaip šilkverpiai verpia plauko plonumo siūlus, o paruošta produkcija gabenama į fabrikus, kur audžiami kilimai ir gaminami įvairūs kiti rankdarbiai.

               Aplankėme keletą parkų, kuriuose jau seniausiai žydi rožės ir kiti dekoratyviniai augalai. Stebino begalinė švara ir tvarka, žmonių geranoriškumas ir noras bendrauti.

             Vieną dieną skyrėme susipažinimui su Turkijos sostine Stambulu. Čia turėjome progos pasigrožėti architektūriniais statiniais, apsilankėme sultono rūmuose – muziejuje, pabuvojome visiems gerai žinomoje Mėlynojoje mečetėje, o plaukdami kateriu Viduržemio ir Marmuro jūrų kanalu dar kartą įsitikinome, kad Turkija –  savita ir graži šalis, turinti senas tradicijas.

               Gimnazijos mokiniai gyveno turkų šeimose. Tai jiems nebuvo staigmena, nes su turkų moksleiviais jie jau senokai palaikė ryšius. Lietuviukai turėjo progos iš arčiau susipažinti su tos šalies jaunimo mokymusi, laisvalaikiu bei kita naudinga veikla. Mokiniams išvyka labai paliko.

              Liko daugybė įspūdžių, patirtų kelionės metu, susiformavo visiškai kitoks požiūris į tos šalies gyventojus. Dalyvavimas tokiose projektuose ne tik plečia akiratį, bet ir skatina keistis, tobulėti, mokytis užsienio kalbų.

Virginija Radavičienė,  lietuvių kalbos mokytoja

III PROJEKTO ETAPAS

KELIONĖ Į ITALIJĄ

                 Birželio 6-11 dienomis lankėmės Italijoje, kur vyko trečiasis tarptautinio projekto “Otium? Negotium?” etapas. Kražių gimnazijai atstovavo keturios  mokinės ir trys mokytojos, tarp kurių ir gimnazijos direktorė R. Andrulienė. Lietuvių komandą svetingai priėmė Italijos Istituto Statale Istruzione Superiore Marie Curie mokyklos mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai.

                Tradatės miestelį, kuriame ir yra projekte dalyvaujanti Italijos mokykla, pasiekėme sekmadienio popietę, lankėmės Olonos pilyje. Vakarieniavome tradicinėje Italijos picerijoje, turėjome galimybę paragauti tikros itališkos picos. Antrąją dieną praleidome mokykloje. Šalys dalyvės pristatė namų darbus, mokėmės itališkų šokių, valgėme specialiai projektui pagamintą tortą, kurį kepė patys mokinių tėveliai. Kitą  dienos dalį praleidome Varese provincijos kalnuose, ėjome piligrimų keliu. Lankėmės Tradatės miestelio astronomijos observatorijoje.  Obeservatorijos darbuotojai mielai dalinosi žiniomis apie žvaigždes ir saulės laikrodį, bei jo veikimo principą. Tą patį vakarą mokykloje vyko italų mokinių koncertas „Europos muzika“. Kitą dieną traukiniu vykome į antrąjį pagal dydį miestą ir vieną iš mados pasaulio sostinių – Milaną, nuo Tradatės  šis miestas nutolęs apie 40 km. Milane aplankėme pačias žymiausias vietas: Milano katedrą, Breros rūmus, Sforcų pilį. Ketvirtadienį autobusu keliavome į Ligūrijos regioną, įveikėme dviejų valandų maršrutą  kalnų takeliu, turėjome progos pasigrožėti Ligūrijos jūra.

                Tai buvo ne tik galimybė pasigrožėti Italijos gamta, miestų architektūra, pabendrauti su svetingais Italijos žmonėmis, bet ir praplėsti užsienio kalbų žinias bei patiems tobulėti.

Rasa Rimidytė, anglų kalbos mokytoja

   
   

 IV PROJEKTO ETAPAS

SUSITIKIMAS VOKIETIJOJE

                 Rugsėjo 14- 19 dienomis 2 mokytojos ir 3 mokinės lankėmės  Vokietijoje. Mus svetingai priėmė Großroehrsdorfo gimnazijos mokytojai ir mokiniai. Porą pusdienių praleidome naujai pastatytoje mokykloje, kuri tik prieš 5 savaites atvėrė duris mokiniams. Klausėmės mokinių koncerto, dalyvavome iškilmingoje Saulės laikrodžio atidengimo ceremonijoje. Mokiniai dalyvavo  biologijos ir pilietiškumo pamokose, žiūrėjo spektaklį.

                 Mokytojai susipažinome su   Großroehrsdorfo miesteliu, lankėmės technikos muziejuje, Evangelikų bažnyčioje. Tuo metu mokiniai susipažino su  kepimo tradicijomis meduolių kepykloje, patys formavo, kepė kalėdinius meduoliukus, kuriuos parsivežė namo. Vakarais vaikai linksmai leido laiką žaisdami boulingą, susibūrę į grupes žaidė įdomius žaidimus, lankėsi  populiarios vokiečių grupės koncerte.

               Vykome traukiniu į Drezdeną.  Tai miestas  pietryčių Vokietijoje, Saksonijos žemės sostinė, įsikūrusi Elbės slėnyje. Drezdenas šiandien yra svarbus kultūrinis, politinis ir ekonominis Vokietijos centras. Susipažinome su Drezdeno senamiesčiu  ir miesto  rūmų istorija,  aplankėme baroko stiliaus rūmus, kuriuose įsikūrę daug įvairių muziejų. Turėjome galimybę  išklausyti mišių Moterų bažnyčioje.

               Neišdildomą prisiminimą paliko   Saksonijos gamtos grožis, aplankytos  pilys, kalvos su kriokliais bei  apžvalginė kelionė  laivu Elbės upe.

Pradinių klasių mokytoja Violeta Šuštauskienė

V PROJEKTO ETAPAS

KUO ĮDOMI LATVIJA?

                    2010 metų spalio 18-22 dienomis Kražių gimnazijos grupė mokinių ir mokytojų pabuvojo  Latvijoje, kur dalyvavo tarptautinio projekto „OTIUM? NEGOTIUM?“ viename iš vykdomų etapų. Taip pat į Latviją atvyko dalyvaujantys projektinėje veikloje mokiniai ir mokytojai iš Italijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Lenkijos. Visus projekto dalyvius svetingai priėmė Olainės mechanikos ir technologijų koledžo direktorius Valeri Krupski.

                      Ryte, spalio 19 dieną visi šio projekto dalyviai rinkosi Olainės mechanikos ir technologijų koledžo aktų salėje, kur koledžo direktorius ir studentai trumpai papasakojo apie šią mokymo įstaigą. Vyko gražus ir nuotaikingas koncertas, kuriame dalyvavo šios mokyklos mišrus jaunimo choras. Visiems labai patiko koledžo studentų atliekami smuiko ir pianino soliniai numeriai. Buvome sužavėti ir pramoginių šokių poromis, kurios pašoko valsą, čia – čia, rumbą, salsą. Nudžiugome išgirdę mišraus jaunimo choro atliekamą lietuvių liaudies  dainą lietuvių kalba. Pasibaigus koncertui Olainės koledžo studentai parodė filmą apie Latviją. Tada tarptautinio projekto dalyvius pasveikino koledžo direktorius Valeri Krupski ir projekto vadovė Ute. Visiems projekto dalyviams padovanotos Latvijos Respublikos vėliavėlės. Kiek vėliau vengrai, vokiečiai, turkai, italai, lenkai, lietuviai pristatė savo šalį, mokyklą, komandos narius.

                      Apžiūrėjome kabinetus, modernias laboratorijas, kuriose daug naujos ir brangios įrangos. Pamatėme Olainės koledžo viešbučius, kuriuose gyvena studentai, atvykstantys iš Rygos ir kitų miestų. Taip pat vyko pokalbis su mokyklos pedagogais, kuriame išsakytos aktualijos, Latvijos švietimo sistemoje. Tos pačios dienos popietę lankėmės Olainės miesto savivaldybėje, Krašto muziejuje. Vėliau keliavome po Olainės miestelį, grožėjomės puikiai tvarkoma aplinka, išradingai padarytomis skulptūromis. Kitą dieną, t. y. spalio 22, nors rytas buvo apniukęs, lijo, išsiruošėm į ekskursiją po Rygos senamiestį. Trumpam stabtelėjom prie Laisvės paminklo, toliau keliavom į Rygos senamiestį siauromis gatvelėmis. Visus sudomino pastatų architektūra, spalvingumas. Aplankėme šv. Petro bažnyčią. Užkopę į bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelę (72m.) akimis ir fotoaparatais nufotografavome Rygos miesto panoramą, plačiai nusidriekusią Dauguvos upę. Atėję į Rygos centrą, pačioje Rotušės aikštėje, aplankėme „Juodgalvių“ gildijos namus, kuriuose užtrukom gerokai ilgiau, negu kituose lankytinuose objektuose.

                      Neišdildomą įspūdį paliko Mežotnės rūmai, kurie yra Žiemgalos regione, netoli Bauskės. Tai neklasicistinio stiliaus statinys, dar vadinamas “auklės dvaru”. Patys rūmai, pradėti statyti 1797 metais, juos projektavo italų architektas Džakomas Kvarengė. Prieš Mežotnės rūmus įrengtas angliškojo stiliaus parkas.

                      Įdomu buvo pamatyti Rundalės rūmus. Tai Baroko stiliaus dvaro rūmai Latvijoje. Dėl savo puošnumo ir viduje esančios prabangos vadinami Baltijos Versaliu. Šiuos rūmus projektavo garsus italų architektas Franciskas Bartalomėjas Rastrelis, kuris sukūrė garsiausius žiemos rūmus Sankt Peterburge. Pabuvome ir Jelgavos rūmuose, kur šiuo metu yra Latvijos žemės ūkio universitetas. Jelgavos rūmai yra Baroko stiliaus – Jelgavos miesto puošmena, didžiausias šio stiliaus architektūros kompleksas Latvijoje.

                      Paskutinę prasmingos ir turiningos kelionės Latvijoje dieną, vaikštinėdami Rygos gatvėmis, susipažinome su Jugendo stiliaus puošniąja architektūra. Šio stiliaus architektūros  sukurta Europos pakraščių miestuose – Helsinkyje, Sankt Peterburge, tačiau tikras Jugendo stiliaus metropolis yra Rygoje.

                      Vakare, atsisveikindami su įdomia ir svetinga Latvija, Nacionalinėje Operoje žiūrėjome baleto premjerą – spektaklį „Vasarvidžio nakties sapnas“.

Technologijų mokytojas Jonas Lipskis

   

VI PROJEKTO ETAPAS

SUSITIKIMAS VENGRIJOJE

               Balandžio 12 – 18 dienomis lankėmės Vengrijoje kur vyko šeštasis tarptautinio projekto „Otium?Negotium?“ etapas. Kražių gimnazijai atstovavo dvi mokinės ir trys mokytojos.

               Mus svetingai priėmė Tatay Sandor Alapituanyi Gimnazium, Szalkozepiskola es Szakiskola mokyklos mokytojai, mokinai ir jų tėvėliai.

               Szekesfehervar miestą, kuriame yra projekte dalyvaujanti Vengrijos mokykla, pasiekėme balandžio 12 d. vakare.

              Antrą dieną vyko projekte dalyvaujančių mokyklų susitikimas mokykloje, kur  visos mokyklos pristatė namų darbus, klausėmės Vengrijos mokyklos mokinių koncerto. Po pietų aplankėme miestą ir jo žymias vietas, pasivaikščiojome senamiesčio gatvelėmis.

            Trečią dieną vyko užsiėmimai mokykloje. Kiekviena šalis tapė savo vėliavą, savo kalba ant sienos rašė pasisveikinimą, mokiniai gamino plakatus – koliažus pristatančius šalį. Dalyvavome iškilmingoje Saulės laikrodžio atidengimo ceremonijoje.

            Aplankėme Vengrijos sostinę Budapeštą, jo žymias vietas, garsųjį Balatono ežerą. Įspūdžių paliko Vengrijos nuostabi gamta, kraštovaizdis, aplankyti žymūs pastatai.

             Grįžtant lankėmės Vokietijos mieste, Frankfurte , plaukėme į apžvalginę kelione Maino upe.

Vyresnioji istorijos mokytoja Vaida Mizgirdaitė

VII PROJEKTO ETAPAS

KELIONĖ Į LENKIJĄ 

                     Šių metų gegužės 24-29 dienomis tarptautinių projektų koordinatorė Aldona Vinčienė, Boedermann, Kražių gimnazijos direktorė Rita Andriulienė ir mokytojas Jonas Lipskis lankėsi Lenkijoje, kur vyko Comenius projekto „Otium? Negotiem?“ užbaigimas.

                     Keliaudami į šią šalį pastebėjome, kad Lenkijoje vyksta didžiuliai magistralinių kelių remonto darbai. Atvykę į Lenkiją, pirmąją dieną važiavome į Chorzow miesto centrą, įsikūrėme patogiame viešbutyje.

                      Kitą dieną, tai yra gegužės 25 dieną, ėjome į Jaunimo klubą, stebėjome Latvijos, Italijos, Vokietijos, Vengrijos delegacijų pristatymą. Vyko gražus, nuotaikingas koncertas. Mes taip pat pristatėme savo šalį.

                      Kiek vėliau, įdienojus, šio miesto gimnazijos Nr. 1 kieme atidengtas Saulės laikrodis, kuris buvo padalintas šiame projekte dalyvaujančių šalių vėliavomis. Po pietų vykome į planetariumą, kur stebėjome įdomią astronomijos programą apie žvaigždes, kometas, mėnulį ir kitus dangaus kūnus.

                      Prie planetariumo pastatytas didingas paminklas lenkų astronomui M. Kopernikui.

                      Ankstų trečiadienio rytą (05-26) išvykome į Veličkos druskų kasyklas, kuriose sužinojome ir pamatėme, kaip anksčiau buvo kasama druska, taip pat grožėjomės paveikslais, pokylių sale, skulptūra neseniai palaimintam popiežiui Jonui Pauliui II – ajam. Antrąją dienos pusę vaikščiojom po Krokuvą, grožėjomės senamiesčiu. Džiugu Krokuvoje buvo matyti daug jaunimo, stebėti architektūrą, grakščių žirgų tempiamas karietas.

                      Penktadienį, tai yra gegužės 27 dieną, gimnazijoje Nr. 1 vyko meninė veikla, kur šio projekto dalyviai piešė ant sienos, rašė žodžius. Toliau važiavome į vietovę, kur anais laikais buvo išgaunamas sidabras. Leidomės į 30 metrų gylį po žeme. Plaukėme laiveliais 600 metrų ilgio požeminiu kanalu. Buvo gana vėsoka, tamsu, vandens temperatūra tik 4°C laipsniai, tačiau paslaptinga ir romantiška. Po to, vykome į šachtą – muziejų, kur prieš 90 metų buvo kasama anglis. Pamatėme šachtoje anglies išgavimo mechanizmus, ilgokai vaikščiojome neaukštais bei klaidžiais medieną sutvirtintais šachtos labirintais (takais). Šachtos gylis 300 metrų po žeme.

                       Paskutinę projekto Lenkijoje dieną, apžiūrėjome Plenerų giminės pilį, lankėmės Pietų Lenkijoje, netoli Karpatų, Vyslos kurortiniame miestelyje, naujai įsteigtoje slidininkų (kur rengiami Europos ir pasaulio čempionatai) nuo kalnų nusileidome vietoje. Apibendrinant šią kelionę, galima pasakyti, kad Lenkija sparčiai žengia į priekį, kad šioje šalyje yra įdomių lankomų vietų, kad lenkai draugiški žmonės.

 Technologijų mokytojas Jonas Lipskis

   
   

PROJEKTO GALUTINIAI PRODUKTAI 

PRISIMINIMAI APIE COMENIUS PROJEKTO VEIKLĄ 

 

 
   

 

SAULĖS LAIKRODIS PROJEKTO “OTIUM? NEGOTIUM?” SIMBOLIS