Sveikatos priežiūros specialistas

Informacija atnaujinta 2021-09-14

Sveikatos priežiūros specialistė Dalia Janušauskienė

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;

4. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas. 

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokinių sveikatos rodiklai

DARBO GRAFIKAS

2020-2021 m.m.

I aukštas  4 kab.

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis
Antradienis  8.00-16.06  12.00-12.30
Trečiadienis
Ketvirtadienis 8.00-16.06 12.00-12.30
Penktadienis