Korupcijos prevencija

Informacija atnaujinta 2023-12-08

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo veiksmų planas 2023-2024 m.

Pareigybių sąrašas, dėl kurių teikiamas prašymas STT, prieš skiriant asmenį į pareigas.

Privačių interesų deklaravimas.

Kaip pranešti apie korupciją ir pažeidimus?

“PRANEŠK” kanalas

Dovanų politika.

Antikorupcinio elgesio kodeksas.

 

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;

Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.

 

NAUJIENOS

Informacija atnaujinta 2023-12-08

Tarptautinei  antikorupcijos dienai skirtas renginys

Gruodžio 8 d. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje į aktų salę rinkose 7-8 ir 1g-3g klasių mokiniai paminėti Tarptautinę antikorupcijos dieną. Mokytoja Nijolė P., atsakinga už  antikorupcijos prevencinę veiklą gimnazijoje, priminė, kas yra korupcija, kur kreiptis, kaip pranešti, pastebėjus nesąžiningumo atvejus. Mokytoja padėkojo gimnazinių klasių mokiniams, kurie noriai kasmet  dalyvauja nacionaliniame Antikorupcinio švietimo konkurse „Skaidrumą kuriame kartu“, kurį inicijuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Šiemet gimnazijos mokiniai siuntė video įrašus į Kelmės rajono mokyklų moksleivių (8-10 klasių) vaizdo klipų konkursą antikorupcijos tema „Mūsų sąžinė – Lietuvos ateitis“. Džiaugiamės ir sveikiname 1g klasės komandą laimėjusią 5-ąją vietą ir 2g klasės komandą – 7-ąją vietą rajone.

8 ir Ig-IIg klasių komandos savo kurtus video pristatė dienos renginyje, o žinias apie korupciją  įtvirtino atlikdami testą Kahoot programėlėje. Geriausiai į testo klausimus atsakė Luknė K. (7 klasė), Ūla K. (8 klasė) ir Augustė L. (1g klasė).

 

 

 

 

 

*****

Antrus metus iš eilės Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokiniai dalyvauja nacionaliniame konkurse „Skaidrumą kuriame kartu“, kurį inicijuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Konkurse, kuris prasidėjo spalio 25 d. ir tęsėsi iki lapkričio 18 d., šiais metais dalyvavo ne tik gimnazistai, bet ir 8 klasės mokiniai. Konkurso tikslas – ugdyti antikorupcines nuostatas, skatinti aktyviai domėtis savo, kaip piliečio, vaidmeniu, valstybės ir pasaulio situacija, suprasti svarbiausius skaidrumo principus, kurie yra stiprios, teisingumu ir pasitikėjimu grįstos valstybės pagrindas. Visų konkurse dalyvaujančių klasių moksleiviai individualiai sprendė Skaidrumo ženklelio svetainėje www.skaidrumozenklelis.lt/ testą, o IVg ir IIg klasių mokiniai papildomai atliko ir antrąją konkurso užduotį – kūrybinį darbą. Dorinio ugdymo pamokose mokiniai diskutavo apie korupcijos atsiradimo priežastis, apraiškas, būdus ir priemones ją įveikti.

Gruodžio 9 – ąją, tarptautinės antikorupcijos dieną, gimnazijos antro aukšto koridorius pasipuošė stendu „Korupcijai – ne!” Jame mokiniai šūkiu “Aš esu sąžiningas!“ išsakė savo poziciją – nenusirašinėti, būti sąžiningu mokiniu.

Skaidrumo akademija mokytojams projekto mentorė, dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė P.

„Skaidrumą  kuriame kartu“

 

Gruodžio 9 diena – tarptautinė antikorupcijos diena. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 5 – 8 kl. ir Ig – IIIg kl. mokiniai šią dieną paminėjo kurdami  plakatus „Mes – prieš korupciją“.  Kiekviena klasė dorinio ugdymo pamokose aiškinosi, kas yra korupcija, kaip su ja kovoti dėl skaidresnio visų rytojaus. Plakatai papuošė antrąjį gimnazijos aukštą.

 

 

 

 

2021 m. spalio 25 d. – lapkričio 23 d. STT (Specialiųjų tyrimų tarnyba) respublikos Ig – IVg klasių moksleiviams organizavo konkursą  „Skaidrumą  kuriame kartu“. Konkurso tikslas – ugdyti antikorupcines mokinių nuostatas, padėti suprasti svarbiausius skaidrumo principus, skatinti pilietiškumą.

Nuo spalio 25 d. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos IVg klasės mokinės Kornelija, Margarita, Ugnė, Deimantė, Sandra, Gabija, Rima  ir Ieva ryžosi dalyvauti šiame konkurse ir  užsiregistravusios ėmė spręsti  konkurso testą interneto tinklalapyje www.skaidrumozenklelis.lt. Testas sudarytas iš dviejų dalių, pirma: veikėjams duoti  vieną  labiausiai skaidrumą puoselėjantį patarimą, kita dalis – teoriniai – loginiai klausimai apie korupciją, skaidrumą, valstybę. Testas pareikalavo daug žinių, nes sprendimo trukmė tik 30 min., 4 lygiai, iš  viso – 21 klausimas, o visuose klausimuose buvo galima pasirinkti tik vieną atsakymą.  Jei nors vienas atsakymas klaidingas – lygį tenka spręsti iš naujo. Tik teisingai išsprendus testą buvo galima atlikti antrąją konkurso užduotį – praktinį kūrybinį darbą. Mūsų gimnazistės, sėkmingai  įveikusios pirmą etapą,  pasirinko video klipo kūrimą. Merginos nufilmavo dažniausiai artimoje aplinkoje pasitaikančias, pastebimas korupcijos apraiškas.

Konkurse „Skaidrumą kuriame kartu“ varžėsi daugiau nei 100 klasių iš visos Lietuvos, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija vienintelė iš Kelmės rajono mokyklų dalyvavo konkurse. Merginos pelnytai gali didžiuotis gautu Skaidrumo ženkleliu, sveikinimo raštu.

IIIg klasės mokiniai Toma, Neda, Kristupas, Dovydas ir Regina 2021 m. gruodžio 8 d. dalyvavo pilietinėje mokinių akcijoje Kelmės rajono mokiniams „Mes – už skaidresnį rytojų“! Akcija – konkursas vyko nuotoliniu būdu Kahoot platformoje. Dėl prasto interneto ryšio prizinės vietos užimti nepavyko, bet tai neužgožė geros dalyvių nuotaikos.

Mokinius konkursui ruošė Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos dorinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė P., atsakinga už antikorupciją.

 

 

2020 m.Gruodžio 9 d. gimnazijos mokinės Ūla (5 kl.), Toma ( 2g kl.), ir Ugnė (2g kl.) dalyvavo interaktyviame antikorupcijos dienos minėjime. Šiame užsiėmime, drauge su žinomu Lietuvos dainininku Jurgiu Didžiuliu, per muzikos prizmę buvo kalbama apie korupciją, kur ir kokiais būdais ji pasireiškia. Užsiėmimo transliacija, kurią organizavo “Sąžiningumo mokyklų tinklas”, vyko tiesiogiai “Transparency International” Lietuvos skyriaus profilyje. Transliacijos metu dalyviai, įsitraukdami į bendras veiklas, galėjo išsakyti savo nuomonę. Renginio įrašą galima peržiūrėti https://bit.ly/3oDnkmW