Korupcijos prevencija

Informacija atnaujinta 2020-10-16

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos Korupcijos prevencijos priemonių planas

Tikslas

Siekti, kad Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liaukmino gimnazijos bendruomenės narių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos antikorupcijos atsakingas asmuo – Nijolė Partauskienė (tikybos/etikos mokytoja metodininkė).

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2020–2022 metams

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2020–2022 metams

Priemonių planas

  • Pranešk apie korupciją (žodžiu, raštu, el. paštu  kraziai@zlgimnazija.lt, telefonu 8 427 60020)
  • Skaidrumo iniciatyvos

Skaidrumo iniciatyvos, kurias turite žinoti ir Jūs! Susipažinti su šalyje vykdomomis antikorupcinėmis iniciatyvomis: www.jonvabaliai.lt

 Apie korupciją galite informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą.

 Apie korupcijos atvejį(-us) galite pranešti:

  • raštu;
  • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis);
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
  • elektronine forma, užpildę pranešimą.

Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;

Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa.

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui.