Pradinis ugdymas

Informacija atnaujinta 2019-12-09

PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

2019 – 2020 mokslo metai I pusmetis

1-4 kl. 2019-2020 m.m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis