Viešieji pirkimai

Informacija atnaujinta 2020-07-10

Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2020 m.

Supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2019 m.

Planuojamų viešųjų pirkimų planas 2019

Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo, inicijavimo ir vykdymo tvarkos aprašas  ir  Priedai

2018 m. planuojamų viešųjų pirkimų planas

Kelmės rajono Kražių gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių punktų pakeitimo

Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 2017 m. planuojamų viešųjų pirkimų planas

Kražių gimnazijos 2016 m. planuojamų viešųjų pirkimu planas

Mažos vertės pirkimo sąlygos, pirkimą vykdant CVP IS priemonėmis degalų pirkimas

Apklausos būdu atliekamo mažos vertės medienos granulių pirkimo sąlygos

Skelbimas apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją, sudarytą pirkimo sutartį 2014m.

 

SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS KRAŽIŲ GIMNAZIJOS KATILŲ IR KATILINĖS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 2, KRAŽIUOSE KELMĖS RAJ. MODERNIZAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMO KARTU IŠNUOMOJANT PATALPAS APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS

TECHNINĖ UŽDUOTIS KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGOS PIRKIMUI

Įsakymas dėl Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių panaikinimo ir viešųjų pirkimų vykdymo

Apklausos sąlygos medienos granulių pirkimui