Mokiniai

Mokinių skaičius klasėse

2022 m. rugsėjo 1 d. duomenys