Mokiniai

Mokinių skaičius klasėse

2021 m. rugsėjo 1 d. duomenys