Nuotolinis mokymas(is)

Informacija atnaujinta 2020-03-27

UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUO 2020 M. KOVO 30 D.

        Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu mokymo(si) būdu, naudojant virtualią mokymosi aplinką.

Pamokos vyks pagal esamą patvirtintą tvarkaraštį (gimnazijos internetinėje svetainėje).

KEIČIASI PAMOKŲ PRADŽIOS LAIKAS – PAMOKAS PRADEDAME  9.00 VAL.

        Mokytojų ir pagalbos specialistų konsultacijos mokiniams vyks pagal patvirtintą konsultacijų grafiką (skelbiamas internetinėje svetainėje).

Dalykų mokytojai ugdymo klausimais konsultuos tėvus kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 9.00 val. telefonu, el. paštu arba TAMO žinute.

Teikia pagalbą ir konsultuoja dėl nuotolinio mokymo:

Dalia Balčiūnienė,   861126368,             informacinių, komunikacinių technologijų naudojimo klausimais;

Rita Andrulienė,      861625774,             nuotolinio mokymo(si) organizavimo klausimais;

Irena Žaludienė,       864668638,            ugdymo proceso koordinavimo klausimais.

Su nuotolinio mokymo(si) tvarka susipažinsite TAMO dienyne.

Įsakymas dėl nuotolinio mokymo organizavimo

Nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašas

Nuotolinio mokymo(si) konsultacijų grafikas

Nuotolinio mokymo pamokų laikas nuo 2020 m. kovo 30 d.