Nuotolinis mokymas(is)

Informacija atnaujinta 2020-10-20

        Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 15 d. iki spalio 23 d. ugdymo procesas 5-12 klasių mokiniams bus organizuojamas nuotoliniu mokymo(si) būdu, naudojant virtualią mokymosi aplinką.

Įsakymas dėl darbo karantino laikotarpiu

Pamokos vyks pagal esamą patvirtintą tvarkaraštį (gimnazijos internetinėje svetainėje).

Įsakymas dėl nuotolinio mokymo organizavimo

Nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinių mokymų metu

Rekomendacijos, kaip sklandžiai organizuoti nuotolinio mokymosi procesą ir išvengti elektroninių ryšių tinklų „lūžimo“