Nuotolinis mokymas(is)

Informacija atnaujinta 2022-01-31

   DĖMESIO!

                              Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministerijos raštas DĖL MOKINIŲ UGDYMO IZOLIACIJOS METU

Susirgus šeimos nariui Covid-19 infekcine liga, kuri patvirtinta PGR tyrimu, ir šeimoje esantiems mokinimas skyrus izoliaciją, tėveliai raštiškai praneša mokyklai užpildant ir pateikiant gimnazijos administracijai prašymo formą dėl nuotolinio mokymo skyrimo. Prašymo forma pridedama. Prašymą siųsti elektroniniu paštu adresu kraziai@zlgimnazija.lt Nesant galimybei atsiųsti prašymą, suderinkite su klasės auklėtoju dėl nuotolinio mokymo įforminimo.

Nuotolinis mokymas skiriamas mokiniams esantiems izoliacijoje, sergantiems mokiniams, kuriems liga patvirtinta PGR tyrimu, nuotolinis mokymas neskiriamas.

Prašymo forma čia.

***

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių mokinių kontaktinio ugdymo sąlygų, patvirtintų Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktoriaus įsakymu 2021 m. kovo 19 d. Nr. V1-34, papildymas

Abiturientų kontaktinių konsultacijų grafikas 2021 m. balandžio – gegužės mėn.

Įsakymas dėl darbo karantino laikotarpiu

Įsakymo NR. V1-118 3.2.1 papunkčio pakeitimas

Įsakymas dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje

Įsakymas dėl ugdymo organizavimo

nuo lapkričio 16 d. vaizdo pamokų tvarkaraštis mokiniams

ĮSAKYMAS DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. A-1198 3 PUNKTO PAKEITIMŲ

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-1014 „DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. SPALIO 14.D ĮSAKYMO NR. A-990 „DĖL COVID-19 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE“ PAKEITIMO “ 3.2, 3.3 PUNKTŲ NUOSTATŲ PAKEITIMO

Pamokos vyks pagal esamą patvirtintą tvarkaraštį (gimnazijos internetinėje svetainėje).

Įsakymas dėl nuotolinio mokymo organizavimo

Nuotolinio mokymo(si) organizavimo tvarkos aprašas

Rekomendacijos mokytojams dėl saugumo internete nuotolinių mokymų metu

Rekomendacijos, kaip sklandžiai organizuoti nuotolinio mokymosi procesą ir išvengti elektroninių ryšių tinklų „lūžimo“