Logopedas/ spec. pedagogas

Informacija atnaujinta 2019-09-24

LOGOPEDĖ/ SPEC. PEDAGOGĖ – EDITA BARŠIENĖ 

Išsilavinimas – specialiosios pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija (Šiaulių universitetas)

Logopedo darbo tikslas – aiški ir teisinga mokinių sakytinė ir rašytinė kalba.

Darbas su mokiniais, turinčiais kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Spec. pedagogo darbo tikslas:

– lavinti sutrikusias mokinių funkcijas,

– padėti  įsisavinti  mokomąją medžiagą, taikant korekcijos būdus ir metodus.


Spec. pedagogas dirba su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų.

 

Logopedės ir spec. pedagogės darbo grafikas

2019 – 2020 mokslo metai

 

Savaitės diena Darbo pradžia Pietų pertrauka Darbo pabaiga Dirbta valandų

(pamokų)

per dieną

Netiesioginis

darbas su

mokiniais

 

Laikas Veikla
Pirmadienis 8.00 10.40 – 11.10 15.30

 

7

 

Antradienis 8.00 10.40 – 11.10 15.30

 

7

 

14.00-15.00

 

 

 

Konsultacijos tėvams.
Trečiadienis 8.00 10.40 – 11.10 15.30

 

7 11.10-12.00

 

 

12.00-13.00

Konsultacijos mokytojams.

 

Pasirengimas pratyboms.

Ketvirtadienis 8.00 10.40 – 11.10 15.30 7 10.00-10.40

 

 

14.00-15.00

Dokumentacijos tvarkymas.

 

Konsultacijos mokytojams.

Penktadienis 8.00 10.40 – 11.10 15.00

 

6,5

 

10.00-10.40

 

 

11.10-12.00

 

 

14.00-14.30

 

Konsultacijos tėvams.

 

Pasirengimas pratyboms.

 

Dokumentacijos tvarkymas.

Tiesioginis darbas su mokiniais: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tyrimas ir įvertinimas, pratybų vedimas, (27 valandos). Netiesioginis darbas su mokiniais: darbų planavimas, programų rengimas, pasirengimas pratyboms, pagalba mokytojams pritaikant ar individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas, metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais, darbas Vaiko gerovės komisijoje, gimnazijos protokolų rengimas ir kt., (7.30 valandos).