Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Papasakota Kražių tarpukario istorija

Visi, kas domisi Kražių istorija, žino du svarbiausius miestelio įvykius – Jėzuitų  kolegijos veiklą ir Kražių skerdynes. Bendras Vilniaus universiteto istorijos fakulteto ir gimnazijos tikslas patyrinėti Kražius tarpukariu gimė sausio 26 d. respublikinės konferencijos metu. Sumanymas vedė ne prie archyvų, o pas miestelio gyventojus, kurie prisimena gyvus tarpukario įvykius, žmones.

„Pasakojimai apie tarpukarį Kražiuose“ – taip pavadinta vasaros stovykla, kuriai finansinę  paramą skyrė Kelmės rajono savivaldybė, iniciatyvomis parėmė Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras. Be vyresniųjų klasių mokinių, kurie domisi istorija, etnine kultūra, prie stovyklautojų prisijungė keturi universiteto studentai su Istorijos fakulteto prodekanu docentu Salvijumi Kulevičiumi. Kruopščiai iš anksto suplanuotos veiklos sudarė sąlygas stovyklautojams ne tik prasmingai praleisti laiką, bet ir surinkti daug  medžiagos. Kražių miestelio 1918-1940 metų paveldas – istoriniai įvykiai, kultūra, žmonės – buvo išgirsti iš Edvardo Dirmeikio, Juozapo Kalniko, Jadvygos Stonienės, Salomėjos Terleckienės, Teresės Veidaitės, Julijos Žibutienės, Danutės Jurgilienės, Danutės Ambrozaitienės, Zofijos Jocytės, Emilijos Zakarienės, Aldonos Šniaukštienės atsiminimų. Savo mamos Aldonos Čekavičienės atsiminimais pasidalino sūnus Marijus. Susitikę su pateikėjais jaunieji tyrėjai – studentai ir mokiniai – pirmiausia teiravosi apie jų asmeninį santykį su tarpukariu, domėjosi šeimų padėtimi, aplinka, buitimi, net valgiais. Atskleista daugybė įdomių faktų: vyriausiai pasakotojai Z. Jocytei dainų šventėje Kaune  teko matyti prezidentą Antaną Smetoną, įdomu išgirsti, kaip pasakotojai vertina kražiškių pasaulį šiandien. Kiti tyrimų aspektai – valdžios ir savivaldos, kultūros įstaigos ir organizacijos. Ne vienas pasakotojas prisiminė Kražių šaulius, pavasarininkus, net laisvamanius (beje, stovyklautojams pavyko Kražių kapinėse rasti vieno jų kapą). Kalbinant senjorus tautinių ir religinių bendrijų tema, išskirtinis dėmesys buvo skirtas Kražių žydų veiklai ir tragedijai. Nemažai dėmesio projekto veikloje buvo skirta Kražių tarpukario architektūrai, konkretiems pastatams. Vienas jų – mokytojų seserų Stanislavos Petrusevičiūtės ir Michalinos Venclauskienės gyvenamasis namas, pastatytas 1936 metais ir iki šiol išlaikęs daug unikalių detalių. Pastatas šiandien yra verslininko, iš Kražių kilusio Vidmanto Foko nuosavybė. Vidmanto tikslas – restauruoti namą, išsaugojant jo autentiškumą, paskirti jį visuomenės poreikiams.

Be kasdienių susitikimų su senjorais, projekto dalyviai laisvalaikiu keliavo į Tytuvėnus, jodinėjo žemaitukais M. Čekavičiaus viensėdyje, aplankė Kražių ir apylinkių istorinius paminklus. Stovyklos refleksijai buvo pasirinktas draugystės vakaras Medžiokalnyje. Docentas S. Kulevičius, apibendrindamas savaitės veiklą Kražiuose, teigė, kad tai buvo puikiai visomis prasmėmis ir visais aspektais įvykusi ekspedicija. „Greta teigiamų emocijų radome ir reikalingos medžiagos. Tad dabar lauks ilgas darbas su medžiaga“, – teigia svečias. Tęstiniai darbai, pažįstant tarpukario Kražius, laukia ir kražiškių.

Mums ne vis vien

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija mokslo metus baigė tradicine konferencija „Mums ne vis vien“, kurią koordinuoja mokytoja metodininkė Dalia B. Ši konferencija – pažintinės-projektinės veiklos, vykdytos pusę metų, apibendrinimas. Penktokai savo projektą pavadino „Lauko augalai“, šeštokai „Olimpinės žaidynės“, septintokai „3D dirbtuvės“, aštuntokai rengė projektą „Gamtininkai“, devintokai „Etnokultūra šiandien“, dešimtokai – „Mokyklos vidaus erdvių dekoravimas“. Konferenciją apibendrino ir kompetencijų pažymėjimus klasėms įteikė direktorės pavaduotoja Irena Žaludienė. Po šios veiklos muzikos mokytoja Akvilė S. surengė muzikinę edukaciją: kvietė visus į ritmikos pratybas, dainavo savo sukurtas dainas, visų klasių mokiniai pasirodė „beždžioniukų“ diskotekoje. Gimnazijos direktorė Rita Andrulienė padėkos raštus įteikė patiems pažangiausiems, simbolinę dovanėlę – Mokinių tarybos pirmininkei Saulei V., kuri buvo išrinkta 2023-2024 m. m. gimnazijos veidu.

Birželio 18 dieną Kelmės kultūros centre, Juozo Liaudanskio dailės galerijoje

buvo pagerbti rajono mokiniai, dalyvavę ir gavę apdovanojimus įvairiose olimpiadose. Iš įvairių rajono mokyklų susirinkusius mokinius ir jų mokytojus sveikino bei apdovanojo Kelmės rajono meras Ildefonsas Petkevičius ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Ieva Lasauskienė.

Dovanos ir gėlės buvo įteiktos etninės kultūros olimpiados I vietos laimėtojoms Emilijai G. (3g kl.), Smiltei B. (2g kl.) ir Saulei V. (1g kl.) ir jų mokytojai Emilijai K., taip pat tiksliųjų mokslų žinovei Viltei Ž. (1g kl.) ir jos mokytojams Gintarei V. ir Kęstučiui R. Viltė geriausia tarp rajono devintokų tapo fizikos ir matematikos olimpiadose.

Pagerbti šauniausieji

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė, mokslo metams artėjant į pabaigą, surengė tradicinę Garbės dieną. Šventę pradėjo gimnazijos direktorė Andrulienė, kvietė kiekvieną pamąstyti apie savąsias metų sėkmes. Direktorė pasiūlė mokiniams visiems drauge sudaryti vieno žodžio metų sėkmių žemėlapį. Mokiniai ir mokytojai programa menti.com siuntė metų sėkmes apibūdinančius žodžius, tarp kurių dominavo žodžiai „draugai“, „laimė“, „varžybos“. Kaip teigė direktorė, raktas į sėkmę – geri santykiai, vidinė motyvacija ir ambicingi siekiai.

Direktorė ir pavaduotoja Irena Žaludienė paskelbė ir padėkos raštus įteikė mokslo pirmūnėms: Luknei K., 7 kl., Saulei V., 1g kl., Vytei Š., 5 kl., Ūlai K., 8 kl., Jutai L., 6 kl. ir Otilijai L., 7 kl. Po to buvo paskelbti ir apdovanoti šešių mokomųjų dalykų, kurių olimpiadose ir konkursuose laimėtojais tapo, mokiniai ir jų mokytojai.

Lietuvių kalbos ir literatūros rajono olimpiadoje sėkmė lydėjo dešimtokę Smiltę B. (II vieta) ir devintokę Saulę V. (III vieta). Prozos kūrėjų konkurse „Prozos aruodai“ vienuoliktokė Emilija G. tapo I vietos laimėtoja. Rajono meninio skaitymo konkurse Smiltė pripažinta geriausia tarp 9-12 klasių rajono mokinių. Etninės kultūros rajono olimpiadoje Emilija G. pelnė I vietą, Saulė B. I, Augustė L. – III vietą. Regiono etninės kultūros olimpiadoje Emilija ir Smiltė išlaikė I vietos, Augustė – trečios vietos pozicijas. Po sėkmingų olimpiadų, konkursų gimtosios kalbos mylėtojos dalyvavo respublikos ir regiono renginiuose Telšiuose, Pasvalyje, Ukmergėje ir Palangoje, reprezentavo ne tik gimnaziją, bet ir rajoną (merginas olimpiadoms ir konkursams rengia mokytoja metodininkė Emilija K.). 5-8 klasių mokines sėkmė lydėjo rajono raštingiausio mokinio konkurse: septintokė Luknė K. antrus metus iš eilės tapo raštingiausia mokine, šeštokė Izabelė B. ir aštuntokė Ūla K. laimėjo garbingas III vietas (mokines rengė lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Jolanta B.). Tiksliųjų mokslų žinove tapo devintokė Viltė Ž. – pirmąsias vietas ji pelnė matematikos (vyr. mokytoja Gintarė V.) ir fizikos (vyr. mokytojas Kęstutis R.) olimpiadose. Viltę sėkmė lydėjo ir biologijos (mokytoja metodininkė Rūta D.) olimpiadoje – jai paskirta II vieta tarp rajono devintokų. Vienuoliktokė Akvilė S. ir devintokė Elinga J. savo talentus atskleidė dailės (vyr. mokytoja Lina Š.) olimpiadoje: Akvilė tapo II vietos, Elinga – III vietos laimėtojomis. Technologijų olimpiadoje sėkmė lydėjo ir merginas, ir vaikinus: dešimtokė Milda G. užėmė II vietą (vyr. mokytoja Daiva N.), jos bendraklasis Simas J. – I, aštuntokas Adrijus K. – III vietą. Gausiausią laimėjimų kraitį į Kražius, kaip įprastai, parvežė sportininkai – kroso, kvadrato, krepšinio, futbolo, smiginio, estafečių, šaškių, štangos spaudimo rungčių laimėtojai (jaunuosius sportininkus ugdo vyresnysis mokytojas Virginijus S.).

Po iškilmingų apdovanojimų paskelbti Metų šauniausieji – šauniausia tarp 5-8 klasių mokinių paskelbta septintokė Luknė, o tarp Ig-3g klasių mokinių – dešimtokė Smiltė. Jos įrašytos į gimnazijos Aukso knygą. Šauniausia klase tapo aštuntokai (klasės auklėtoja Nijolė P.).

Šventės dalyvius džiugino chorelio atliekamos dainos (mokytoja Akvilė S.).

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių lengvosios atletikos finalinės varžybos

Gegužės 30 d. Šiauliuose vyko lengvosios atletikos atskirų rungčių finalinės varžybos, kuriose dalyvavo 18 vaikinų ir 17 merginų komandų. Mūsų gimnazijos merginų komanda iškovojo 4-ąją vietą, o vaikinų komanda – 8-ąją vietą. Asmeninėse rungtyse geriausiai sekėsi Urtei V. – 2 vieta (1000 m.), Faustui M. – 2 vieta (400 m.), Simui J. – 3 vieta (1000 m.), Ugnei V. – 4 vieta (1000 m.). Tai buvo paskutinės šių mokslo metų varžybos.

Vaiko dienos paminėjimas

Gegužės 17 dieną gimnazijos mokytojų ir specialistų komanda inicijavo Vaikų dienos šventę. Į ją buvo įjungti visų klasių mokiniai: jie šoko, dainavo, žaidė futbolą ir tinklinį. Tačiau iki šventės visos klasės turėjo parengti namų darbą – mokėsi šokti bendrą šokį, kūrė vaizdo klipus apie gerumą. Klasių kūrybinius darbus pristatė mokytoja Audronė P., o nugalėtojus paskelbė direktoriaus pavaduotoja Irena Žaludienė. Jais tapo 5, 7 ir 1g klasių mokiniai. Tikimės, kad Vaikų dienos šventė taps tradicine.

Gimtosios kalbos ir etninės kultūros mylėtojos

Trys savaitgalio dienos jaunosioms gimtosios kalbos ir etninės kultūros mylėtojoms Smiltei B. ir Emilijai G. buvo reikšmingos dėl dviejų respublikos renginių. Po sėkmingo pasirodymo regiono etninės kultūros olimpiadoje merginos Taujėnuose, Ukmergės r., dalyvavo respublikos etape: atliko testą, pristatė raiškos užduotį – kalbėjo tarmiškai, rodė pateiktis ir pasakojo, kaip jos renka, analizuoja liaudies kūrybą.

Smiltė šeštadienį ir sekmadienį praleido Palangoje, Jaunųjų filologų konkurse. Palangos senojoje gimnazijoje 98 kūrėjai ir tyrėjai pristatė savo darbus, kūrybinius bandymus. Smiltės, kaip ir kitų 21 moksleivio, poeziją aptarė poetai D. Petrošius, R. Šileika, Vilniaus universiteto docentas R. Tamošaitis. Bendravimo džiaugsmas, naujos pažintys ir patirtys merginas įkvėpė imtis naujų kūrybinių darbų arba tęsti jau pradėtus.

J. Biliūno 145-ųjų gimimo metinių minėjimas

Balandžio 24 d. gimnazijos aktų salėje vyko rašytojo Jono Biliūno 145-ųjų gimimo metinių minėjimas. 1g klasės merginos ir 2g klasės vaikinai dalyvavo literatūrinėje-muzikinėje kompozicijoje ,,Padėka Biliūnui”. Meniniu, publicistiniu tekstu buvo atskleistas sudėtingas rašytojo gyvenimas, asmenybė, veikla ir kūryba. Skaitovams talkino 7 klasės kanklininkės – Kotryna, Otilija, Luknė bei muzikos mokytoja Akvilė S. Kita renginio dalis – Jono Biliūno apsakymo ,,Joniukas” skaitymas ir improvizacija ,,čia ir dabar”. Renginio žiūrovai noriai įsijungė į kūrinio ir jo improvizacijos aptarimą.

Krepšinio turnyras “Kelmė – 540”

Balandžio 25 d. Kelmės sporto centre vyko krepšinio turnyras “Kelmė – 540”, kuriame dalyvavo šešios rajono komandos dvejose amžiaus grupėse. Abi mūsų gimnazijos komandos iškovojo trečiąsias vietas. Naudingiausiais mūsų komandų žaidėjais buvo pripažinti Gelvinas Z. (2g kl.) ir Herkus G. (8 kl.). O tritaškių metimo konkurse nugalėjo mūsų gimnazijos mokinys Faustas M. (2g kl.).

Kūrybos virusas – 2024

Kovo 25 d. vyko rajono technologijų olimpiada “Kūrybos virusas – 2024”. I – ąją vietą užėmė Simas J., (2g kl.), II – ąją – Milda G., (2g kl.) ir III – ąją – Adrijus K. (8 kl.) Sveikiname nugalėtojus!