Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą (Together for Sustainable School)

Informacija atnaujinta 2021-04-21

 

Europos klimato iniciatyva (EUKI): kartu už darnią mokyklą (Together for Sustainable School)

2020 m. spalis – 2021 m. gruodis

Tai tarptautinis darnaus vystymosi švietimo projektas, kuriame dalyvauja trys Europos šalys:

  • Lietuva,
  • Kipras,
  • Vokietija.

Projekto tikslas: Padėti jauniems žmonėms geriau suprasti klimato pokyčių kilmę bei poveikį mūsų kasdienybei, stiprinanti jų sąmoningumą, keisti sprendimus ir veiksmus į labiau atsakingus aplinkos atžvilgiu.

Projekto veiklose dalyvauja:

  • švietimo / ugdymo specialistai,
  • moksleiviai (14–19 m.), kuriems artimos darnaus vystymosi, ypač – klimato pokyčių temos.

 

Projekto veiklos: Į mokyklų programas / pamokas planuojama įtraukti tvarumo kompetencijų ugdymą – tai yra žinias + gebėjimus + vertybes, padedančias sėkmingai prisitaikyti prie šiandienos keliamų iššūkių ir imtis iniciatyvos kovoti su jais.

  • •• Mokytojams: Projekto veiklos skirtos mokytojų kompetencijų kėlimui. Tai pasiekiama rengiant praktinę metodinę priemonę, padedančią įtraukti / integruoti darnaus vystymosi temas į ugdymo turinį – moksleiviams skirtas pamokas.
  • •• Moksleiviams: Šis projektas taip pat skirtas moksleivių įtraukimui. Pasitelkus Darnaus vystymosi ambasadorius, tarptautinės stovyklos metu, Lietuvos, Kipro ir Vokietijos jaunimas nagrinės klimato kaitos problemas ir diskutuos, kaip galėtų prisidėti prie jų sprendimo savo bendruomenėse.