Mokytojai

Informacija atnaujinta 2023-09-01

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS PEDAGOGAI

2023-2024 m.m.

Eil.Nr. Mokytojas Kvalifikacija
1 NIJOLĖ dorinio ugdymo  mokytoja metodininkė
2 EMILIJA lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3 JOLANTA lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
4 DALIA informacinių technologijų mokytoja metodininkė
5 AUDRONĖ rusų k. ir vokiečių k. vyr. mokytoja
6 VIOLETA vokiečių k. vyr. mokytoja ir fizikos vyr. mokytoja
7 VAIDA istorijos vyr. mokytoja
8 GINTARĖ matematikos vyr. mokytoja
9 VIRGINIJUS kūno kultūros vyr. mokytojas
10 KĘSTUTIS fizikos vyr. mokytojas ir matematikos mokytojas
11 DAIVA chemijos mokytoja metodininkė ir technologijų vyr. mokytoja
12 MINTAUTAS technologijų vyr. mokytojas
13 AUDRONĖ anglų kalbos mokytoja metodininkė
14 RŪTA biologijos mokytoja metodininkė
15 EGLĖ muzikos  mokytoja
16 LINA dailės vyr. mokytoja
17 VIJOLETA geografijos vyr. mokytoja
18 RASA priešmokyklinio ugdymo mokytoja
19 VIOLETA pradinių klasių vyr. mokytoja
20 JŪRATĖ pradinių klasių vyr. mokytoja
21 IRENA  pradinių klasių vyr. mokytoja
22 LINA ikimokyklinio ugdymo mokytoja
23  EDITA spec. pedagogė ir logopedė
24 SANIDA socialinė pedagogė