Mokytojai

Informacija atnaujinta 2020-10-20

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS PEDAGOGAI

Eil.Nr. Mokytojas Kvalifikacija Kontaktinė informacija
1 BIRUTĖ pradinių klasių vyr. mokytoja
2 NIJOLĖ dorinio ugdymo  mokytoja metodininkė
3 EMILIJA lietuvių k. mokytoja metodininkė
4 JOLANTA lietuvių k. vyr. mokytoja
5 DALIA informacinių technologijų mokytoja metodininkė
6 AUDRONĖ vokiečių k. ir rusų k. vyr. mokytoja
7 VIOLETA vokiečių k. vyr. mokytoja ir fizikos vyr. mokytoja
8 KĘSTUTIS anglų k. vyr. mokytojas
9 VAIDA istorijos vyr. mokytoja
10 GINTARĖ matematikos vyr. mokytoja
11 VIRGINIJUS kūno kultūros vyr. mokytojas
12 KĘSTUTIS fizikos vyr. mokytojas ir matematikos vyr. mokytojas
13 DAIVA chemijos mokytoja metodininkė
14 JONAS geografijos mokytojas
15 AUDRONĖ anglų kalbos mokytoja metodininkė
16 RŪTA biologijos mokytoja metodininkė
17 EGLĖ muzikos  mokytoja
18 JOVITA choreografijos mokytoja metodininkė
19 MIGLĖ psichologė
20 LINA dailės vyr. mokytoja
21 VIJOLETA geografijos vyr. mokytoja
22 RASA pradinių klasių vyr. mokytoja
23 NIJOLĖ pradinių klasių vyr. mokytoja
24 JŪRATĖ pradinių klasių vyr. mokytoja
25 IRENA  pradinių klasių vyr. mokytoja
26  EDITA spec. pedagogė ir logopedė
27 SANIDA socialinė pedagogė
28 ŽIVILĖ vokiečių kalbos vyr. mokytoja

rusų kalbos mokytoja