Mokytojai

Informacija atnaujinta 2021-09-02

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS PEDAGOGAI

2021-2022 m.m.

Eil.Nr. Mokytojas Kvalifikacija
1 NIJOLĖ dorinio ugdymo  mokytoja metodininkė
2 EMILIJA lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė
3 JOLANTA lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytoja
4 DALIA informacinių technologijų mokytoja metodininkė
5 AUDRONĖ rusų k. ir vokiečių k. vyr. mokytoja
6 VIOLETA vokiečių k. vyr. mokytoja ir fizikos vyr. mokytoja
7 KĘSTUTIS anglų k. vyr. mokytojas
8 VAIDA istorijos vyr. mokytoja
9 GINTARĖ matematikos vyr. mokytoja
10 VIRGINIJUS kūno kultūros vyr. mokytojas
11 KĘSTUTIS fizikos vyr. mokytojas ir matematikos mokytojas
12 DAIVA chemijos mokytoja metodininkė ir technologijų vyr. mokytoja
13 JONAS geografijos mokytojas
14 AUDRONĖ anglų kalbos mokytoja metodininkė
15 RŪTA biologijos mokytoja metodininkė
16 EGLĖ muzikos  mokytoja
17 JOVITA choreografijos mokytoja metodininkė
18 LINA dailės vyr. mokytoja
19 VIJOLETA geografijos vyr. mokytoja
20 RASA priešmokyklinio ugdymo mokytoja
21 BIRUTĖ pradinių klasių vyr. mokytoja
22 NIJOLĖ pradinių klasių vyr. mokytoja
23 JŪRATĖ pradinių klasių vyr. mokytoja
24 IRENA  pradinių klasių vyr. mokytoja
25 LINA ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26  EDITA spec. pedagogė ir logopedė
27 SANIDA socialinė pedagogė
28 GINTARĖ muzikos mokytoja
29 ŽIVILĖ vokiečių k. vyr. mokytoja, rusų k. mokytoja