Europa Puzzle

    PROJEKTAS “EUROPOS PUZLĖ”  

  LLP – COM – DP – 2008 – LT – 00037

 

 

 

ŠIAME PROJEKTE DALYVAUJA: 

1)      Pagrindinė  Vidsodžio mokykla/Lietuva-  koordinuojanti    mokykla

2)      Pagrindinė  Vana- Vigala mokykla /Estija- Partneris

3)      Pradinė Europinė Dr. Leopold Zechner iš Wienos/Austrija- Partneris

4)      Vidurinė Sliven mokykla/Bulgarija- Partneris

5)      Pagrindinė  Laidzes mokykla / Latvija- Partneris

6)      Kelmės rajono Kražių gimnazija (1-10 klasės)/Lietuva – Partneris

7)      Realinė  Heinrich-Hertz mokykla / Vokietija -Partneris   

 

PAGRINDINĖS PROJEKTO TEMOS YRA DVI:

 

Žinios apie Europos šalis, kurios bus pasiektos, domintis šalių istorija, tradicijomis, teatru, muzika,  šokiais, informacinėmis naujovėmis, komunikacija jų pagalba;

– Švietimo sistemos plėtra ir kokybė.

                        Projekte dalyvauja dviejų koncentrų bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai- pradinio ir pagrindinio nuo  7 iki 15 metų ir su jais dirbantys mokytojai.

               Projekto metu dalyvaujančios mokyklos užmezgė draugiškus ryšius ir stengiasi  palyginti švietimo sistemos kokybinius pokyčius numatytuose koncentruose kiekvienoje šalyje ir ugdymo proceso administravimą kiekvienoje mokykloje.

               Kaip galutiniai projekto pasiekimai penkiose mokyklose, turi būti sukurti metodiniai nurodymai (pranešimų pagalba), kaip pagerinti mokinių bendrojo ugdymo procesą numatytuose mokymo koncentruose bei pagaminti vaizdiniai stendai ,,Europa-Puzlė“ su dėže, kur bus sukataloguota medžiaga apie ES šalis.

               Projekto vykdymo laikas 2008-2010 m.

 

NUMATYTI VIZITAI:

 • Pagrindinė  Vidsodžio mokykla/Lietuva-  koordinuojanti mokykla         2008-10-21-26
 • Pradinė Europinė Dr. Leopold Zechner iš Wienos/Austrija- Partneris        2009-02-11-16
 • Pagrindinė  Laidzes mokykla / Latvija- Partneris           2009-05-23-28
 • Kelmės rajono Kražių gimnazija (1-10 klasės)/ Lietuva – Partneris         2009-09-30 10-05
 • Realinė  Heinrich-Hertz mokykla / Vokietija –Partneris          2009-12-02-07
 • Vidurinė Sliven mokykla/ Bulgarija-Partneris          2010-03-10-15
 • Pagrindinė  Vana – Vigala mokykla /Estija- Partneris           2010-05-05-10

DALYVAUJANTYS MOKINIAI:

 1. Donatas Šniaukšta 7b klasė;
 2. Ieva Levickytė  8 klasė;
 3. Gediminas Maziliauskas 8 klasė;
 4. Ieva Butkutė 1ga klasė;
 5. Indrė Maziliauskaitė 1ga klasė;
 6. Ignė Grigūlaitė 1ga klasė;
 7. Odeta Bumblauskaitė 1ga klasė;
 8. Reda Gerčaitė 1ga klasė;
 9. Dovilė Šarlauskaitė 2ga klasė;
 10. Ieva Tarasaitytė 2ga klasė

DALYVAUJANTYS MOKYTOJAI:

 1. Rita Andrulienė, Kražių gimnazijos direktorė.
 2. Živilė Šiaudvytienė, Kražių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 3. Violeta Šuštauskienė, Kražių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui,
 4. Virginija Radavičienė, Kražių gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja,
 5. Jonas Lipskis, Kražių gimnazijos technologijų mokytojas,
 6. Audronė Pociuvienė, Kražių gimnazijos vokiečių kalbos  vyr. mokytoja,
 7. Vijoleta Garbenienė, Kražių gimnazijos geografijos mokytoja,
 8. Violeta Šniaukštienė, Kražių gimnazijos vokiečių kalbos  vyr. mokytoja,
 9. Birutė Dirmeikienė, Kražių gimnazijos pradinių klasių vyr, mokytoja,
 10. Nijolė Partauskienė, Kražių gimnazijos tikybos vyr. mokytoja,
 11. Dalia Stankuvienė, Kražių gimnazijos informacinių technologijų mokytoja metodininkė,
 12. Daiva Navickienė, Kražių gimnazijos chemijos mokytoja metodininkė,
 13. Jolanta Bakutienė, Kražių gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja,
 14. Emilija Kvietkuvienė, Kražių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

I -ASIS SUSITIKIMAS PAGRINDINĖJE VIDSODŽIO MOKYKLOJE LIETUVOJE

 

      Spalio mėn. pabaigoje mes, Kražių gimnazijos mokytojai ir mokiniai, dalyvavome  projekte „Europa puzzle“. Pradžioje gal kiek buvo nedrąsu, kaip mus priims kiti projekto dalyviai, bet kartu ir labai įdomu. Be Lietuvos dviejų mokyklų dar  dalyvavo Vokietijos, Austrijos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos mokiniai ir mokytojai. Projektas vyko Lietuvoje, Vidsodžio pagrindinėje mokykloje. 

     Pirmoji projekto diena prasidėjo susipažinimu: kiekvienas dalyvis papasakojo apie save, savo šeimą bei pomėgius. Susipažinus buvo pasiūlytas bendras darbas – „Žuvytės“ aplikacija, t.y. kiekvienos šalies atstovai klijavo iš spalvoto popieriaus žuvytę, parinkdami tokias spalvas, kurios yra tos šalies vėliavoje. Vėliau  mūsų aplikacijos papuošė mokyklos vestibiulį. 

    Per kitas projekto dienas svečiai aplankė Vilnių, Palangą, Šiaulius, Kryžių kalną, Tytuvėnus.  Jie domėjosi mūsų šalies kultūriniu paveldu bei ugdymo įstaigomis. Ekskursijų metu buvo puiki proga bendrauti, domėtis viskuo , kas mums buvo svarbu,  tobulinti užsienio kalbos įgūdžius.  

    Žavėjomės ir mokiniais, atvykusiais iš kitų šalių. Jie šiltai bendravo su mūsų mokiniais, buvo patenkinti jiems siūloma veikla, viskuo domėjosi. Kad vėliau galėtų bendrauti,  pasikeitė adresais. 

     Buvo labai malonu ir tai, kad Vidsodžio pagrindinės mokyklos mokytojai, taip pat šio projekto dalyviai, mūsų komandą priėmė kaip lygiavertę užsieniečiams, tad naudojomės visomis svečių teisėmis.

      Paskutinįjį atsisveikinimo vakarą išgirdome daug gražių žodžių apie projekto metu patirtus įspūdžius, pasikeitėme dovanomis ir išsiskirstėme tikindamiesi dar  susitikti mūsų gimnazijoje.

Virginija Radavičienė   Projekto „Europa puzzle“ dalyvė

 
   
   
   
   
   

 

II-ASIS SUSITIKIMAS EUROPINĖJE DR. LEOPOLD ZECHNER MOKYKLOJE – AUSTRIJOJE

 

       Vasario mėnesį mes, penki Kražių gimnazijos mokytojai, turėjome galimybę lankytis Austrijos sostinėje Vienoje. Ten pabuvojome pradinėje mokykloje bei vienoje europinėje Vienos gimnazijoje. Apžiūrėjome ne tik mokyklas, bet bendravome su ten dirbančiais mokytojais bei mokiniais, stebėjome pamokas. Austrijos europinio tipo mokyklose mokosi apie 50% įvairių tautybių – turkų, čekų, albanų, afganistaniečių, libaniečių vaikai. Pokalbių metu sužinojome, kad Austrijos mokyklose didelis dėmesys skiriamas vaikui, jo žinioms ir gebėjimams. Įdomu buvo ir tai, kad ten vaikai turi mokymosi motyvaciją ir daug dirba savarankiškai, labai išprusę, kultūringi, daug žino apie Europoje esančias šalis. 

        Nors, be lankymosi mokyklose, mūsų dienotvarkėje buvo numatyti ir kitokie užsiėmimai, bet liko laiko ir susipažinimui su Viena. Tai labai gražus ir įspūdingas miestas su savo unikalia architektūra, muziejais bei kitomis lankytinomis vietomis. Nepaprastai pakerėjo Stephan katedros didybė ir Sshonbrunno pilies grožis.                 

       Kitas susitikimas vyks gegužės mėnesio pabaigoje vienoje Latvijos pagrindinėje mokykloje, o spalio pradžioje laukiamus svečius priims mūsų gimnazija.      

Virginija Radavičienė

 
   
   
   

 

III-IASIS SUSITIKIMAS PAGRINDINĖJE LAIDZES MOKYKLOJE – LATVIJOJE

 

         Kražių gimnazijos mokiniai ir mokytojai kartu su Vidsodžio pagrindine mokykla  tęsia tarptautinio „Comenius“ projekto  „Europa Puzzle“ vykdymą.

         Gegužės mėnesį trys Kražių gimnazijos mokytojos ir dvi mokinės lankėmės Latvijoje. Čia mus priėmė Laidzės pagrindinės mokyklos bendruomenė. Maloniai visus nustebino šiltas ir nuoširdus šios mokyklos mokytojų, mokinių ir jų šeimų bendravimas organizuojant projekto partnerių priėmimą.

         Vizito metu lankėmės Talsi miesto Dūmoje, kur susitikome su valdžios atstovais ir susipažinome su Latvijos švietimo istorija bei dabartine sistema. Ventspilio liaudies amatų muziejuje dalyvavome  19 amžiaus pamokoje, gėrėjomės gamtos grožiu  Jūros parke Kuldigoje. Aplankėme senuosius Latvijos miestus Kandavą ir Sabilę, kur turėjome galimybę pabendrauti su talentingu senovės amatų meistru jo paties įkurtoje dirbtuvėlėje.  Projekto dalyviams ypač malonu buvo bendrauti, pasidalinti  mintimis apie savo šalį surengtoje vakaronėje ant Baltijos jūros kranto.

         Nauji įspūdžiai ir pažintys, kylančios idėjos skatina ieškoti naujovių savo darbe. Projekto metu vykdoma veikla, susitikimai įvairiose šalyse, rengiami namų darbai – tai puiki galimybė mokinių saviraiškai ir užsienio kalbų tobulinimui.

Violeta Šuštauskienė

   
   

 

IV-ASIS SUSITIKIMAS KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ GIMNAZIJOJE – LIETUVOJE

 

       Kražių gimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į tarptautinį ,,Comenius“ projektą ,,Europa Puzzle“.

 Praeitais mokslo metais lietuvaičiai viešėjo Austrijoje ir Latvijoje, o spalio pirmąją savaitę  savo mokykloje priėmė 14 mokytojų ir 10 mokinių užsieniečių, surengė įdomią veiklą,  per kurią svečiai susipažino su miesteliu, rajonu, Lietuva, pagilino žinias apie Europos Sąjungos valstybes.

       Svečiai, sutikti gimnazinių klasių mergaičių šokama ,,Kepurine“, aktų salėje buvo pasveikinti keturiomis užsienio kalbomis, kartu dainavo, klausėsi M. K. Sarbievijaus eilių, žaidė susipažinimo žaidimus. Po gimnazijos direktorės R. Andrulienės sveikinimo, visų šešių valstybių komandos pristatė namų darbus – savo šalies valdymą, švietimą, gamtosaugą, sportą meną. Vokiečių arba anglų kalba buvo parengtos kortelės, kompiuterinės pateiktys, knygelės, kuriose atsispindėjo daug laiko, dėmesio pareikalavęs pats kūrybinis procesas, informacijos pateikimas ir apipavidalinimas. Užduotis apibendrino projekto koordinatorė A. Vinčienė. Visų valstybių atstovai – mokytojai ir mokiniai – turėjo atlikti praktinį darbą: naudodami siūlus, audinių skiautes kūrė savo šalies simbolį ir juo papuošė ES žemėlapį. Austrai žemėlapį papuošė smuiko raktu, primindami, kad jų žemė išaugino V. A. Mocartą. Estai simboliu pasirinko jūros bangą. Ekskursijoje po gimnaziją, miestelio lankytinus objektus – bažnyčią, Vytauto kalnelį, Medžiokalnį – projekto rengėjoms talkino anglų kalbos mokytojos L. Ovčinikova ir R. Rimidytė.

       Didelį įspūdį svečiams paliko žygis baidarėmis Dubysos upe. Nors oras buvo žvarbus ir rengėjams kilo abejonių dėl tokio pasirinkimo, jas išsklaidė užsieniečių optimizmas – plaukimu baidarėmis jie labai susidomėjo ir liko patenkinti. Ant upės kranto žygio dalyviai buvo sutikti karšta žuviene ir žemaitišku kugeliu. Specialiomis priemonėmis visi galėjo išmatuoti atstumą nuo Dubysos pakrantės iki savo gimtosios vietovės ir tai pažymėti ant specialiai šia proga parengtų rodyklių. Vakare buvo  surengta 8, 1g, 2g klasių mokinių susipažinimo vakaras su mokiniais austrais, vokiečiais, bulgarais, latviais ir estais – visi šoko diskotekoje, žaidė įvairius žaidimus.

     Kelionėje į pajūrį svečiai grožėjosi  Nida, Raganos kalnu, Saulės laikrodžiu. Jie džiaugėsi, galėdami namo išsivežti Baltijos gintaro iš Lietuvos.

     Edukacinė programa ,,Alaus kelias“ vyko  kitame Lietuvos krašte – Biržuose, Ji sudomino projekto dalyvius autentiška Biržų dvaro aplinka, tautiniais rūbais, tarmiškais tekstais ir dainomis. Užsieniečiai ne tik klausėsi pasakojimų apie alučio kelią iki mūsų stalo, vaišinimo tradicijas, bet pristatė savo krašto dainuojamąją tautosaką, šoko lietuvių šokius, dalyvavo atrakcionuose, už ką buvo apdovanoti edukacinės programos rengėjų – Biržų krašto muziejaus ,,Sėla“ programos vedėjų.

    Atsisveikinimo vakare buvo išsakyti patys geriausi įspūdžiai, padėkos žodžiai, pasikeista atminimo dovanėlėmis. Projekto vadovė gimnazijoje  – direktorės pavaduotoja Ž. Šiaudvytienė komandoms įteikė sukauptą projektą medžiagą kompaktiniuose diskuose, mokytojams – sertifikatus apie dalyvavimą projekto etape Lietuvoje. Rengėjos dėkojo mokytojams, aktyviai įsijungusiems į projekto veiklą, kražiškių šeimoms, kuriose gyveno užsieniečiai mokiniai. Gruody gimnazijos atstovai tęs projekto veiklą Vokietijoje.

Emilija Kvietkuvienė

       
 

 

V- ASIS SUSITIKIMAS REALINĖJE HEINRICH-HERTZ MOKYKLOJE – VOKIETIJOJE

 

       Gimnazijos direktorė R. Andrulienė, mokytojos D. Navickienė, V. Šniaukštienė,  šių eilučių autorė, taip pat 1ga klasės mokinės I. Maziliauskaitė ir I. Grigūlaitė viešėjo Vokietijoje, domėjosi šio krašto švietimo politika, istorija ir kultūra.

       Pažintis su Vokietija prasidėjo projekto dalyvės – Heinricko Hertzo realinėje mokykloje Kvikborne (mokykla pavadinta žymaus fiziko, išradusio radijo bangas, vardu). Panašiai kaip ir Lietuvoje, Vokietijos bendrojo lavinimo mokyklos būna gimnazijos, realinės ir pradinės. Skirtumas tas, kad mokinys laikomas įgijęs pagrindinį išsilavinimą, jei baigia 9 klases. H. Hertzo realinėje mokykloje mokosi 447 mokiniai. Beje, jų čia  net 12 tautybių.  Mokykloje yra 5 – 10 klasių aštuoniolika  komplektų,  dirba 26 mokytojai, iš jų – 10 vyrų. Sudomino mokinių priėmimas – labai emocingas ir šiltas. Meninėje  programėlėje, mokyklos pristatyme dalyvavę mokiniai elgėsi labai laisvai, nekreipiamas didesnis dėmesys į laikyseną, aprangą. Pastebėjome, kad labiausiai mėgiamas yra sportas, meninė gimnastika, šokiai. Beje, šioje mokykloje vieną pertrauką visi mokiniai  turi išeiti į lauką. Jos  kieme gausu dviračių – jais į mokyklą atvažiuoja labai daug Kvikborno mokinių. Negali nepastebėti mums neįprasto požiūrio į aplinką – apie kelių korpusų pastatus niekas negrėbia lapų, rudenį netvarko gėlynų. Tačiau mokyklos vidus gausiai papuoštas mokinių darbeliais. Stebėjomės čia dirbančių žmonių tolerancija, supratingumu. Vieną koridoriaus sieną puošia ir paveikslėliai iš molio. Pačiame viduryje vienas jų sudužęs, vietoj jo – paprastas sąsiuvinio lapelis su tekstu: ,,Čia buvo paveikslas. Jis sudužo. Gaila!“

       Projekto pristatymas prasidėjo jo koordinatorės, mūsų rajono pedagogės A. Vinčienės sveikinimu, vėliavos, kurioje  visų projekte dalyvaujančių mokyklų veiklą atspindinčios nuotraukos, pristatymu. Vėliava papuoš visas projekte dalyvaujančias mokyklas. Po to grupėmis paskirstyti 6 valstybių mokytojai atliko kūrybinį darbą, jį pristatė. Mokyklos informacinių technologijų kabinete kompiuterių pagalba komandos pristatė namų darbus – Europos Sąjungos šalių pasakų iliustracijas. Buvo įdomu stebėti, kaip šalių komandos surinko kitų šalių pasakas, rengė iliustracijas, vaidino, jas filmavo arba fotografavo. Pasirodo, priimtinausia lietuvių pasaka  –  ,,Eglė žalčių karalienė“ (beje, šią pagal indoeuropiečių mitą sukurtą pasaką savinasi ne tik lietuviai). Projekto dalyviai domėjosi ne tik pasakų siužetu, bet ir iliustravimo metodika, mokinių įdirbiu.

      Hamburgo mieste, kuriame įsikūrėme ir  istorija, kultūra domėjomės, gyvena 2 milijonai gyventojų ( vietiniai teigia, kad dar tiek čia gyvena ,,neprirašytų“- reiškia, emigrantų).  Tai antrasis pagal dydį Vokietijos verslo, pramonės ir kultūros miestas, kuris susisiekia su  Šiaurės jūra.

      Ulzburgas, dar vienas aplankytas Vokietijos ,,miestas“ pasirodė ypatingas tuo, kad turėdamas 27 000 gyventojų turi tik kaimo statusą. ,,Kaime“ veikia 4 mokyklos, jose mokosi  3000 mokinių. Aplankytoje Ulzburgo pradinėje mokykloje – 250 mokinių, 13 mokytojų, tik 20 procentų mokinių gimtoji kalba yra vokiečių. Negalėjome nepastebėti ypatingų darbo sąlygų šioje mokykloje: visa jos teritorija tėvų lėšomis  aptverta, vartai rūpestingai užrakinami, uždarame kiemelyje įrengta žaidimų aikštelė. Paklausę, kodėl tokie nešvarūs mokyklos koridoriai, išgirdome atsakymą, kad tris kartus per savaitę mokyklą išvalo firma, kitomis dienomis mokyklos švara – jos bendruomenės rūpestis. Pamokose dalyvauja tėveliai, padeda savo vaikams atlikti įvairias  užduotis. Stebėjome, kaip technologijų pamokoje kartu su vaikais sausainius kepė ne tik mamos, bet ir tėtis. Šioje mokykloje vaikai gali praleisti laiką nuo 7 iki 17 valandos, nes dauguma tėvų anksti išvyksta į Hamburgą, kur parduoda ir perka. Pasirodo, dauguma Ulzburgo gyventojų yra smulkieji verslininkai, prekiauja mėsa ir jos produktais. Po pamokų vaikus pasiima tėvai. Matėme, kaip mamos  stoviniuoja prie mokyklos vartų, pasitinka savo atžalas, šios džiaugiasi sulaukusios  tėvų.

     Flensburg o mieste, jungiančiame  Baltijos ir Šiaurės jūras, esančiame 7 km. nuo Danijos sienos,  lankėme mokslo išradimų muziejų.

    Kitas projekte dalyvaujančių mokyklų susitikimas įvyks vasarį Bulgarijoje. Čia bus pristatoma kiekvienos šalies švietimo politika, taip pat komandos rengs pranešimus konferencijai  apie tai, kaip dalyvavimas tarptautiniuose projektuose keičia Europos  mokyklų gyvenimą.

Emilija Kvietkuvienė

   
   
   

 

VI-ASIS SUSITIKIMAS VIDURINĖJE SLIVEN MOKYKLOJE – BULGARIJOJE

 

 

        Kovo 10 -15 dienomis vyko projekto “Europa Puzzle”dalyvių susitikimas Bulgarijoje. Mus priėmė Sliveno Ivano Seliminskio septynmetė mokykla.

 

        Dalis laiko buvo skirta projekto veiklai. Tai diena I. Seliminskio mokykloje, kurioje diskutavome apie švietimo sistemų panašumus ir skirtumus įvairiose šalyse, dalyvavome mokinių koncerte. Kitą dieną teko dalyvauti konferencijoje “Mokymasis visą gyvenimą”, kurioje svečiams iš Sliveno švietimo skyriaus ir kitų Sliveno mokyklų pristatėme pranešimus apie projekto įtaką mokymuisi kiekvienoje projekto mokykloje.

 

        Aišku, didžioji išvykos dalis buvo skirta šalies, žmonių, tradicijų pažinimui. Susipažinome su Sliveno miestu, aplankėme senąją sostinę Veliko Tarnovą. O didžiausią įspūdį paliko kelionė prie Juodosios jūros. Pabuvojome viename seniausių Europos mietų Nesebare, pasivaikščiojome pajūriu, pasigrožėjome neišpasakytu jūros grožiu. Vėliau dar nuvykome į Burgasą.

 

        Kelionė paliko neišdildomą įspūdį visiems išvykos dalyviams: ir mokiniams ir mokytojams. 

Audronė Pociuvienė

     
     
     

 

VII-ASIS SUSITIKIMAS VANA-VYGALA MOKYKLOJE – ESTIJOJE

 

      Gegužės 7-12 dienomis vyko paskutinis tarptautinio “Comenius” projekto “Europa puzzle” dalyvių susitikimas Estijoje. Visų šalių atstovus šiltai priėmė Vana Vigala pagrindinė mokykla.

      Vizito metu keliavome į Saremų salas, grožėjomės gamtos vaizdais, lankytų miestelių architektūra. Taip pat aplankėme Estijos sostinę Taliną, “vasaros sostine” tituluojamą Parnu miestą. Domėjomės šių miestų istorija, kultūra, pasivaikščiojome pajūriu. Taline mokiniai lankėsi Mokslo centre, kuriame galėjo išbandyti technikos naujoves, patyrė, kaip veikia fizikos dėsniai. Mokytojams buvo organizuota ekskursija į požemius. Lankėmės Kivi Vigala pagrindinėje mokykloje.

       Ypatingai maloniai buvome priimti Vana Vigala pagrindinėje mokykloje. Mokiniai ir mokytojai pristatė mokyklą, galėjome palyginti Lietuvos ir Estijos švietimo sistemą. Šioje mokykloje kiekvienos šalies, dalyvaujančios projekte, atstovai pristatė namų darbus, po to vyko projekto veiklos aptarimas. Taip pat buvo organizuotas darbas grupėse, kuriose mokiniai ir mokytojai mokėsi šokti estų tautinį šokį, groti kanklėmis, pinti juostas, kepti sausainius, pasimokyti kitų kalbų žodžių, daryti žvakides. Vakare buvome pakviesti į koncertą, skirtą Motinos dienai.

       Malonus ir šiltas bendravimas, matyti vaizdai, patirti įspūdžiai ilgai išliks ir mokinių, ir mokytojų, dalyvavusių šioje kelionėje, atmintyje.

       Nors vizitas Estijoje buvo paskutinis šiame projekte, bet užmegzti ryšiai, mokinių ir mokytojų bendravimas su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis nenutrūks.

          Jolanta Bakutienė

 
   
   
   

 

                                      GALUTINIAI PRODUKTAI

 

                                                                                  1. Interaktyvus laikraštis:

                                                                                            a) I dalis;

                                                                                            b) II dalis.

                                                                                    2. Straipsnis vietinėje spaudoje;

                                                                                     3. 2009 m. švenčių kalendorius:

                                                                                             a) kalendorinis viršelis;

                                                                                              b) kalendorius.