UTA

UTA: ugdymo turinio atnaujinimas.

BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

DĖMESYS KIEKVIENO MOKINIO MOKYMUISI IR PAŽANGAI

KOMPETENCIJOS

TĖVAMS APIE KOMPETENCIJAS

 

Visa informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą pateikiama:
https://www.mokykla2030.lt/

https://www.emokykla.lt/