Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta 2020-07-30

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigų

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2019m.

IV ketv.

2020m.

I ketv.

2020m.

II ketv.

Direktorius 1 * * *
Skyriaus vedėjas 2 890.52 1074 1202
Mokytojas 2 824 698 691
Vyr. mokytojas 16 1074 1193 1199
Mokytojas metodininkas 7 1009 991 997
Socialinis pedagogas 1 * * *
Psichologas 1 * * *
Logopedas 1 * * *
Bibliotekininkas 2 530 619 623
Spec. pedagogas 1 * * *
Auklėtojo padėjėjas 3 316 405 453
Sekretorius 1 *  * *
Kompiuterių specialistas 1 *  * *
Vairuotojas 3 686 863 818
Kiemsargis 2 416 455 455
Rūbininkas 1 * * *
Valytojas 8 476 520 521
Pagalbinis darbininkas 3 370 404 404