Darbo užmokestis

Informacija atnaujinta 2020-01-22

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Gimnazijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas

Gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga) eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2020 m.  I ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 * *
Skyriaus vedėjas 2 890.52
Mokytojas 2 824
Vyr. mokytojas 16 1074
Mokytojas metodininkas 7 1009
Socialinis pedagogas 1 * *
Psichologas 1 * *
Logopedas 1 * *
Bibliotekininkas 2 530
Spec. pedagogas 1 * *
Auklėtojo padėjėjas 3 316
Sekretorius 1 *  *
Kompiuterių specialistas 1 *  *
Vairuotojas 3 686
Kiemsargis 2 416
Rūbininkas 1 * *
Valytojas 8 476
Pagalbinis darbininkas 3 370