Finansinių ataskaitų rinkiniai

Informacija atnaujinta 2024-04-26

2024 M. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2022 M. III KETVIRTIS

2022 m. II KETVIRTIS

2022 m. I KETVIRTIS

2021 m.  METINĖS

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 M. III KETVIRTIS

Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 M. II KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 M. I KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 M. METINĖS

Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 M. III KETVIRTIS

III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 M. II KETVIRTIS

II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 M. I KETVIRTIS

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 M. METINĖS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31

2019 M. III KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-30

2019 M. II KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-30

2019 M. I KETVIRTIS

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019-03-31

2018 M. METINĖS

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2018 M. III KETVIRTIS

Fnansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2018 M. II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2018 M. I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 duomenimis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2017 M. METINĖS

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Aiškinamasis raštas

2017 M. III KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-09-30 duomenimis

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

Aiškinamasis raštas 2017-09-30

2017 M. II KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2017-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2017 M. I KETVIRTIS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-03-31 duomenis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

2016 M. METINĖS

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

            2016 M. I I I KETVIRTIS

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-09-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016-09-30 finansinių ataskaitų

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis 

 2016 M. I I KETVIRTIS                                      

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-06-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016-06-30 finansinių ataskaitų

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-06-30 duomenis         

2016 M. I KETVIRTIS   

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-03-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016-03-31 duomenis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016-03-31 finansinių ataskaitų

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016-03-31 duomenis

2015 M. METINĖS   

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-12-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-12-31 duomenis

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-012-31 duomenis

2015 M. III KETVIRTIS

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-09-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-09-30 duomenis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015-09-30 finansinių ataskaitų

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-09-30 duomenis

2015 M. II KETVIRTIS 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-06-30

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-06-30 duomenis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-06-30 duomenis

2015 M. I KETVIRTIS

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015-03-31 duomenis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2015-03-31

Finansinės sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-03-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015-03-31 duomenis

2014 M. METINĖS

Finansavimo sumos pagal 2014-12-31

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014-12-31 duomenis

2014 M. III KETVIRTIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2014 M. 09 MĖN. 30 D. DUOMENIS    1

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2014 M. 09-30 D. DUOMENIS  1

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  1

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  1  2

2014 M. II KETVIRTIS 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-06-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014.06.30 duomenis

Aiškinamasis raštas 2014.06.30

Finansinės sumos pagal paskirtį 2014-06-30

2014 M. I KETVIRTIS

Finansinės sumos pagal paskirtį 14-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2014-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2014.03.31.

Aiškinamasis raštas 2014.03.31

2013 M. METINĖS

Finansinės sumos pagal paskirtį 2013-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31

Aiškinamasis raštas 2013 -12-31

2013 M. III KETVIRTIS

Finans.sumos pagal paskirtį 2013-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2013.09.30

Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30

Aiškinamasis raštas 2013.09.30

2013 M. II KETVIRTIS

Finans.sumos pagal paskirtį 13-06-30

Aiškinamasis raštas 2013.06.30

3_VSAFAS_2013.06.30.

2vsafas naujas Fin. atask. 13-06-30

2013 M. I KETVIRTIS

Finans.sumos pagal paskirtį 13-03-31

Aiškinamasis raštas 2013.03.31

3_VSAFAS_2013.03.31.

2vsafas naujas Fin. atask. 13-03-31