Apie mus

2016 m. gimnazijai suteiktas Žygimanto Liauksmino vardas.

Žygimantas Liauksminas

Žygimantas Liauksminas gimė 1596 metais bajorų šeimoje Žemaitijoje. Išlikusiuose nekrologuose rašoma, kad mirė būdamas 74 metų, 1670. Jėzuitas, teologas, filosofas, retorikos ir muzikos teoretikas, vienas pirmųjų Vilniaus universiteto profesorių lietuvių.

Pradinį išsilavinimą Ž. Liauksminas, matyt, įgijo vienoje iš parapinių mokyklų, kurių XVII a. Žemaitijoje buvo keliolika. 1618-1619 m. studijavo retoriką Polocko kolegijoje. Būdamas 23 metų įstojo į Vilniaus akademiją, studijavo filosofiją. Domėjosi filologija, išmoko graikų ir lotynų kalbų. Baigęs filosofijos studijas ir atlikęs praktiką, vėl grįžo į Vilniaus akademiją ir studijavo teologiją. Iškalbos meną jam dėstė M. K. Sarbievijus, su kuriuo Ž. Liauksminą siejo glaudūs ryšiai. 1642 m. jam suteiktas teologijos daktaro vardas. Nuo 1635 m. – profesorius.

1661 m. Ž. Liauksminas paskiriamas Kražių kolegijos pamokslininku. Tais pačiais metais jis gavo iš Ordino generolo Romoje įgaliojimą eiti Kražiuose kolegijos rektoriaus pareigas. 1661-1665 m. Ž. Liauksminas  – Kražių jėzuitų kolegijos rektorius. Šaltiniuose teigiama, kad kolegijoje jis dėstė retoriką ir poetiką, žemaičių tarme sakė pamokslus.

Kolegija, vadovaujant Ž. Liauksminui, atliko svarbų vaidmenį ne tik stiprinant Žemaitijoje sielovadą, įgyjant šio krašto jaunuoliams išsilavinimą, bet ir įtvirtinant krikščioniškąsias vertybes. Mokymas ir auklėjimas Kražių mokykloje iki šių dienų sudaro nedalomą vienovę – šalia įprastų disciplinų visada esti kultūrinis, pilietinis, bendražmogiškomis vertybėmis grįstas švietimas.

Plačiau čia.