Ugdymas

2022–2023 M. M. 

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO,
PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO PLANAS