Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Autentiška, bendražmogiškų vertybių pagrindu veikianti bendrojo tipo gimnazija, jungianti besimokančią bendruomenę bendradarbiavimui ir siekianti mokymosi pažangos.

MISIJA

Sveiką, darnią asmenybę ugdanti gimnazija, teikianti bendrojo ugdymo pagrindus įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, siekianti sėkmingai integruoti mokinius į besikeičiančios visuomenės gyvenimą ir padedanti planuoti gyvenimo karjeros perspektyvas.

 FILOSOFIJA

Nei dienos be brūkšnio. Per veiklą į tobulėjimą, per tobulėjimą –  į sėkmę.

 VERTYBĖS

VEIKLUMAS – atvira pilietinė bendruomenė, esame ne konkurentai, o bendradarbiai.

SĄŽININGUMAS – socialinis teisingumas, pagalba, bendri sprendimai.

DARBŠTUMAS – nuoseklios, nuolatinės pastangos, nukreiptos pažangos siekiui.

ATSAKINGUMAS – susitarimų laikymasis, priimtų sprendimų vykdymas, pagarba tradicijoms ir priimtoms vertybėms.

PILIETIŠKUMAS – reiškiasi pilietiniu elgesiu, kai daroma daugiau, negu iš mūsų tikimasi.

SIEKIAI

Plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.