Psichologas

Informacija atnaujinta 2020-10-20

Gimnazijos psichologo pagrindinės darbo kryptys:

  • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje;
  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • rengia individualias rekomendacijas mokinių psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
  • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
  • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
  • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną;
  • teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

PSICHOLOGĖS DARBO GRAFIKAS (1 ETATAS)

2020–2021 M. M.

Mokinių, kuriems skirta psichologinė pagalba, individualus konsultavimas

Savaitės diena Konsultacijų laikas
Pirmadienis   9.30–12.15;  12.45–14.00
Antradienis 10.00–12.15; 12.45–15.00
Trečiadienis   9.30–12.15;  12.45–14.30
Ketvirtadienis 10.00–12.15;  12.45–14.00
Penktadienis   9.30–12.15;  12.45–14.00

 

Mokinių individualus konsultacijų laikas

Savaitės diena Konsultacijų laikas
Pirmadienis 14.00–15.00
Penktadienis 14.00–15.00

 

Mokytojų individualus konsultacijų laikas

Savaitės diena Konsultacijų laikas
Trečiadienis 14.30–15.30
Ketvirtadienis 9.00–10.00

 

Tėvų individualus konsultacijų laikas

Savaitės diena Konsultacijų laikas
Antradienis 9.00–10.00
Ketvirtadienis 14.00–15.00