Kokybės krepšelis

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001/

KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)* 2022-09-02

PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“ FINANSINĖ ATASKAITA

KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS 2020-2022 METAMS

KOKYBĖS KREPŠELIO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2021-09-03

KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO DIREKTORIAUS 2020-10-05 ĮSAKYMU Nr.V1-102 PATIKSLINIMAS Nr. 1

KOKYBĖS KREPŠELIO VEIKLOS PRISTATYMAS

GAMTOS MOKSLŲ DALYKŲ INTEGRUOTO MOKYMO PROGRAMA 5 – 8 kl.

 

PROJEKTAI SU ESKIZAIS

Veiklų akimirkos

 5 klasė. Kneipo takelis.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 klasė. Kvapų takas.

 

 

 

 

 

 

 

 

7 klasė. Beždžioniukų tiltas.

 

 

 

 

 

 

 

 

8 klasė. Sodo takelis.