Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Informacija atnaujinta 2020-11-05

„MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ
PRIEMONĖMIS“ (PROJEKTO KODAS NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Informaciją apie projektą galima rasti Nacionalinės Švietimo Agentūros (NŠA) svetainėje.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  1. Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  2. Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projektą vykdo NŠA kartu su partneriais (savivaldybėmis, švietimo centrais, aukštojo mokslo įstaigomis ir pan.).
Projekto trukmė: 48 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo31 d.).

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins gimnazijos veiklos efektyvumą.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

 

Nupirktų 5–8 kl. mokymo priemonių ir įrangos sąrašas

Eil.Nr. Mokymo priemonės ir įranga
Pristatymas mokykloms 2019 m. kovo mėn.:

1 Mechanikos rinkinys
2 Skirtingo medžiagų tankio kūnų rinkinys
3 Magnetų rinkinys
4 Plokštelių rinkinys magnetizmui demonstruoti
5 Kompasas
6 Geometrinės optikos rinkinys
7 Mokomasis elektronikos rinkinys
8 Multimetras
9 Jungiamųjų laidų rinkinys
10 Maketavimo rinkinys
11 Mikrovaldiklių mokomasis rinkinys
12 Vandens parametrų tyrimo juostelių rinkinys
13 Skaitmeninis vandens kietumo matuoklis
14 Fosfatų jonų kiekio vandenyje nustatymo rinkinys
15 pH juostelių ritinys
16 Plastikinių mėgintuvėlių rinkinys
17 Petri lėkštelių rinkinys
18 Mėgintuvėlių rinkinys
19 Mėgintuvėlių kamščių rinkinys
20 Dujų rinkimo priemonių rinkinys
21 Stiklinių rinkinys
22 Pastero pipečių rinkinys
23 Termometras
24 Filtravimo popierius
25 Plovimo butelis
26 Svarstyklės
27 Deginimo šaukštelis
28 Tinklelis virš degiklio
29 Kaitinimo plytelė
30 Greitpuodžio rinkinys
31 Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis
32 pH jutiklis
33 Temperatūros jutiklis
34 Dėžių rinkinys

1-4 kl. nupirktų mokymo priemonių ir įrangos sąrašas 2018 m.

Eil. Nr. Mokymo priemonės/įrangos pavadinimas
Laboratoriniai indai
1 Žemų stiklinių rinkinys
2 Matavimo indas
3 Matavimo cilindrų rinkinys
4 Matavimo cilindras
5 Pastero pipečių (50 vnt.) komplektas
6 Petri lėkštelių rinkinys
7 Petri lėkštelių (20 vnt.) komplektas
8 Filtravimo popierius
9 Kūginiai piltuvėliai
10 Vonelė
11 Garinimo lėkštelė
12 Erlenmejerio kolbų komplektas
13 Erlenmejerio kolbų kamščių rinkinių komplektas
14 Silikoninė žarnelė
15 Kaitinimo priemonių rinkinys
16 Termometras (oro temperatūrai matuoti)
17 Termometras (kūno temperatūrai matuoti)
18 Termometras (skysčių temperatūrai matuoti)
19 Skaitmeninis termometras (skysčiams, maistui)
20 Maišymo lazdelių komplektas
21 Mėgintuvėlių su užsukamais kamščiais komplektas
22 Mėgintuvėlių komplektas
23 Mėgintuvėlių laikiklių – segtukų komplektas
24 Mėgintuvėlių stovelis
25 Mėgintuvėlių plovimo šepetėlis
26 Švirkštų komplektas
27 Padėklas
Gamtos pažinimo mokymo priemonės
28 Lupa
29 Mokyklinis mikroskopas
30 Objektinių stikliukų rinkinys
31 Dengiamųjų stikliukų rinkinys
32 Preparavimo rinkinys
33 Rankinis skaitmeninis mikroskopas
34 Tinklelis vabzdžiams gaudyti
35 Gamtos tyrinėjimo rinkinys
36 Žiūronai
37 Naudingų iškasenų rinkinys
38 Matavimo juosta
39 Chronometras
40 Atstumų matavimo ratas
41 Kompasas
Fizikos mokymo priemonės
 42 Laboratorinis stovas
43 Rinkinys mechanikos bandymams atlikti
44 Veidrodis
45 Optikos rinkinys
46 Magnetų ir metalinių plokštelių rinkinys
47 Elektros grandinės rinkinys
48 Medinių kubelių rinkinys
Buitinė įranga
 49 Virtuvinės svarstyklės
50 Spyruoklinės svarstyklės
51 Buitinės  svarstyklės
52 Žibintuvėlis
53 Mini meteo stotelė
54 Puodas
55 Šaldiklis
56 Elektrinė viryklė
57 Mokymo priemonių saugojimo/transportavimo dėžės

Daugiau informacijos galima rasti projekto svetainėje “Vedlys”