Kūrybinės partnerystės projektas

Informacija atnaujinta 2013-01-04

„Kūrybinės partnerystės“

Projekto aprašymas

Kražių gimnazija dalyvauja projekte „Kūrybinės partnerystės”. Jo metu bus įgyvendinta tarptautinio pripažinimo susilaukusi „Kūrybinių partnerysčių” programa, sukurta Jungtinėje Karalystėje. Programa „Kūrybinės partnerystės“ sukuria sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Šio bendradarbiavimo tikslas –  ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis bei pasiruošti sėkmingai veikti šiuolaikinėje visuomenėje. Programa „Kūrybinės partnerystės“ leis jos dalyviams geriau suvokti, kaip kūrybiškas mokymas(is) gali sustiprinti mokyklos bendrojo ugdymo procesus.

Kūrybingumas siejamas su lankstumu, atvirumu naujovėms, gebėjimu stebėtis, kritiškai mąstyti, drąsa rizikuoti ir pasirengimu patirti nesėkmę. Kūrybiškas mokymas(is) leidžia mokiniams įsivaizduoti, koks galėtų būti pasaulis ir suteikia jiems pasitikėjimo savimi, kad patys imtųsi teigiamų pokyčių. Vis dėlto šiuolaikinės švietimo sistemos daugiausiai orientuojasi į akademinių gebėjimų ugdymą, formalų pasiekimų vertinimą, į rezultatą.

Kūrėjų vaidmuo

Projekte dalyvausiantys kūrėjai atliks du skirtingus vienas kitą papildančius vaidmenis: kūrybos agentų ir kuriančių praktikų.

Kūrybos agentai– tai kūrybinio sektoriaus atstovai, specialiai paruošti atlikti tarpininkų tarp mokyklos ir kūrybinio sektoriaus vaidmenį. Kūrybos agentas, pasitelkdamas savo profesinius įgūdžius ir kūrybinio sektoriaus išmanymą, padės mokyklai įvardinti savo poreikius kūrybiško mokymosi srityje, išvystyti ir įgyvendinti kūrybiško mokymo(si) projektą, analizuoti ir įvertinti patirto proceso rezultatus.

Kuriantys praktikai, arba kūrėjai – tai kūrybinio sektoriaus (architektūros, dizaino, kino ir videomeno, literatūros, leidybos, mokslo, vaizduojamojo meno, taikomojo meno, muzikos, programinės įrangos ir IT, media paslaugų, scenos menų ir kt.) atstovai, užsiimantys kūrybine veikla. Kūrybos agentams drauge su mokyklos bendruomene identifikavus ugdymo problemas ir poreikius, reikiamos srities kuriantys praktikai bus pakviesti į mokyklą kelis mėnesius dirbti drauge su mokiniais ir įgyvendinti į pokyčius vedantį kūrybiško mokymo(si) projektą.

Kuruojanti mokytoja gimnazijoje Dalia Stankuvienė

 

SEPTINTOKŲ ĮSPŪDŽIAI 2012-05-16

Mantas

Pirmoji vieta, į kurią ėjome – degalinė, sandėliai. Nuėję užsirišome akis ir klausėmės garsų. Aš išgirdau paukščių čiulbėjimą, mašinų važiavimą, žmonių šnabždesį.

Mantvydas

Buvome apsilankę privataus namo palėpėje. Pati palėpė buvo gana erdvi, nes mes visi sutilpome. Pirmiausia išsiskaičiavome pirmais – trečiais, tada gavome pagaliukus ir bandėme pagroti. Sekėsi sunkiai, nes ne visi buvo susikaupę. Garsas įdomus, net keistas. Aiškiai girdimo aido nebuvo, bet šioks toks girdėjosi.

Monika

Įėję į bažnyčią, visi nutilo. Atsisėdę ir užsirišę akis klausėmės garsų. Tai buvo įvairiausių varpelių garsai. Vėliau klebonas mums giedojo. Bažnyčioje aidas buvo labai gražus. Man labai įsiminė ši diena ir garsai. Labiausiai patiko garsų aidas.

Sonata

Girdėjosi tik kunigo balsas, varpeliai ir mokinių kuždesys. Pirmas varpelis skambėjo tyliai, antras jau garsiau ir skambiau, trečias aštriu skambesiu. Tyloje mes išklausėm įvairių garsų  ir supratom, koks garsas yra svarbus. Manau, kad bažnyčia tai geriausia susikaupimo vieta. Šaunu suprasti tylą!

Sandra

Kolegijos palėpėje aš girdėjau aidą. Jis buvo labai gražus ir įdomus. Kai visi tylėjome, buvo labai neįprasta, nes mūsų klasė niekada tokia nėra.

Erika

Turėjome užsirišti akis, ir kunigas skambino varpeliais. Garsas buvo nuostabus lyg simfonija. Šešta stotelė „Kražantė po tiltu“. Ji buvo pati įdomiausia. Atsisėdome ir klausėmės, kaip teka vanduo.

Rokas

Buvo smagu, nes girdėjau garsus, kurių paprastai negirdžiu.

 

SUSITIKIMAS SU KŪRYBOS AGENTU IR KŪRYBOS PRAKTIKU 2012-04-10

              Septintokai susipažino su kūrybos praktiku Andriumi Rugiu, kuris pasakojo apie garsų pasaulį. Mokiniai klausėsi miestelio garsų,  Kražantės povandeninių srovių garso, žaidė
įvairius žaidimus.

PRANEŠIMAS SPAUDAI

 

„KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“ SUVEDĖ KŪRĖJUS IR MOKYTOJUS DIRBTI DRAUGE

Vilnius

2012 01 17

 

43 atrinktų „Tyrinėjančių mokyklų“ mokytojai ir administracijos atstovai pirmą kartą asmeniškai susitiko su kūrybos agentais, kurie ateis dirbti į mokyklas. Drauge su mokytojais ir mokiniais, jie gilinsis į konkrečios mokyklos situaciją, kartu apibrėš mokyklos tyrinėjimo sritį, planuos ir ruošis individualių kūrybiško mokymosi projektų įgyvendinimui mokyklose.

Mokyklų atstovų ir kūrybos agentų susitikimai vyko mokyklų įvedimo į „Kūrybines partnerystes“ seminarų metu, sausio 5- 6 d. Klaipėdoje ir sausio 9- 10 d. Vilniuje. Seminarai buvo skirti supažindinti dalyvius su „Kūrybinių partnerysčių“ metodika ir metine „Tyrinėjančių mokyklų“ programa. Mokyklos galėjo palyginti ir įsivertinti savo tyrinėjimo sritį platesniame regiono ir visos Lietuvos kontekste, kartu įsivardyti lūkesčius bei numatyti programos poveikį savo mokykloje.

„Pirmasis susitikimas ne atsitiktinai rengiamas ne mokykloje – siekiame, kad neformalioje aplinkoje užsimegztų draugiški, atviri kūrybos agentų ir mokytojų ryšiai“ – sakė projekto vadovė Milda Laužikaitė.

„Kūrybinių partnerysčių“ tikslas – skatinti mokyklų ir kūrėjų bendradarbiavimą siekiant ugdyti kūrybingą ir kritiškai mąstantį šiuolaikinį žmogų. Šiame procese visi dalyviai turės daug bendrauti. Kūrybos agentai gilinsis į mokytojų ir mokinių iniciatyvas, kartu diskutuos teikdami pasiūlymus bei konstruktyviai kritikuos, kad prieitų prie vieningo sutarimo – kokie yra konkrečios mokyklos poreikiai ir kaip juos atliepti įgyvendinant kūrybiško mokymosi projektą.

„Tikiuosi susibendrauti su Kūrybos agentu, kad neliktų formalumų ir galėtume efektyviai išrutulioti projektą“ – dalinosi Salomėjos Neries IT mokytojas Donatas Kriukas. „Svarbu, kiek leisime vienas kitam fantazuoti“ – kalbėjo jis.

„Atėjęs naujas žmogus gali labiau sujudinti pačią mokyklos bendruomenę. Mums reikia kito požiūrio, daugiau laisvumo, kūrybiškumo. Kartu tai ir asmeninis išbandymas mums“ – dalinosi Gražina Rudienė, Pagirių gimnazijos mokytoja metodininkė.

„Dauguma kalbintų mokytojų pabrėžė, kad jie iš kūrėjų tikisi netradicinio mastymo, naujų sprendimų, metodų, bendradarbiavimo formų. Mokytojai nori sudaryti sąlygas vaikam atsiskleisti ir tam jiems reikia naujų įgūdžių. Kaip mokyti, kad vaikai nejustų, kad mokosi?“ – apibendrino projekto komunikacijos vadovė Dalia Balčiūnė .

Mokyklų įvedimo į “Kūrybinių partnerysčių” programą seminaru prasidėjo pirmasis – planavimo etapas, truksiantis iki vasario pabaigos. Jo metu vyks glaudus kūrybos agentų, kuruojančių mokytojų, moksleivių ir mokyklos administracijos bendradarbiavimas. Etapui baigiantis kūrybiniai agentai “Kūrybinių partnerysčių” komandai pristatys planavimo formas, kuriose pateiks bendrai įvardytą tyrinėjimo sritį, numatytas veiklos gaires ir pasiūlys kūrėjų- praktikų, kviečiamų dalyvauti projekte, kandidatūras.

Kovo viduryje į mokyklas pradės rinktis kūrybos praktikai tiesiogiai įgyvendinti kūrybiško mokymosi projekto.

 

NAUJAIS
METAIS STARTUOJA NAUJI KŪRYBIŠKO MOKYMOSI PROJEKTAI 

Kūrybingumas
yra gebėjimas kurti naujus dalykus
.

Iš praėjusiais metais sėkmingai „Tyrinėjančių mokyklų” programą įgyvendinusių mokyklų atrinktos 30, tarp kurių yra ir Kražių gimnazija, kurios tęsia projektinę veiklą, tapdamos „Pokyčių mokyklomis”.

2013 metais mokykla įgyvendins du kūrybiško mokymosi projektus. Pirmojo projekto tikslas – per kūrybinio projekto realizavimą, sutelkti mokyklos bendruomenę, sutvirtinant mokinys-mokinys, mokytojas-mokytojas, mokinys-mokytojas pasitikėjimo ryšius.  Projektas orientuotas į realią mokyklos situaciją – projektas bus realizuojamas integruotų lietuvių ir informacinių technologijų pamokų metu, jame bus panaudoti  „Tyrinėjančių mokyklų“ projekto rezultatai (garsų įrašai), projektas bus skirtas miestelio 760-ies metų jubiliejui paminėti. Į projektą bus įtraukti keturių (5-8) klasių moksleiviai ir lietuvių kalbos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, muzikos, dailės mokytojai, kas leis tikėtis PM tęstinių rezultatų.

Antrojo projekto siekis – fizikos ir chemijos pamokų metu atskleisti atraktyvią šių dalykų mokymosi pusę, jų naudingumą kasdieniniame gyvenime, o kartu atrasti ir sukurti naujų būdų
mokomosios medžiagos pristatymui klasėje ir mokyklos erdvėje.

Papildoma informacija

„Kūrybinių partnerysčių” programa Lietuvoje įgyvendinama pirmą kartą. Jos metu 2011–2014 m. iš viso dalyvaus virš 4000 mokinių iš 100 mokyklų. Šiais metais atrinktos 43 „Tyrinėjančios mokyklos“, o kitais metais bus atrenkamos „Pokyčių mokyklos“, kurios bus pasiryžusios siekti esminių pokyčių, rengiant visą mokyklos bendruomenę įtraukiančius projektus.

Projektas vykdomas Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, iš dalies remiamas Europos socialinio fondo. Projektą „Kūrybinės partnerystės“ įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

„Kūrybinių partnerysčių” programa adaptuojama sėkmingos to paties pavadinimo programos, veikiančios Jungtinėje Karalystėje, pagrindu. Šiai programai suteiktas 2011 metų Pasaulio švietimo inovacijų susitikimo (angl. World Innovation Summit for Education, WISE) apdovanojimas už reikšmingo poveikio švietimo inovacijos praktiką.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

“Kūrybinių partnerysčių” projekto vadovė

Milda Laužikaitė

Ugdymo plėtotės centras

E-paštas: milda[eta]kurybinespartnerystes.lt    

“Kūrybinių partnerysčių” projekto komunikacijos vadovė

Dalia Balčiūnė

Ugdymo plėtotės centras

E-paštas: dalia[eta]kurybinespartnerystes.lt

Kūrybinių partnerysčių” projekto kuruojanti mokytoja gimnazijoje

Dalia Stankuvienė

E-paštas: stankuviene.dalia5@gmail.com