Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūros

Informacija atnaujinta 2018-11-19

PROJEKTAS “TECHNOLOGIJŲ, MENŲ IR GAMTOS

MOKSLŲ INFRASTRUKTŪROS”

 

Kražių gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos “Mokyklų tobulinimo programos plius” projekte “Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra” , patvirtinta Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-42.  Projekto tikslas aprūpinti mokyklas priemonėmis ir įranga skiriant lėšas gamtamokslinio, meninio ir technologinio ugdymo sritims. Lėšos buvo apskaičiuotos pagal 9-12 kl. mokinių skaičių. Kražių gimnazijai skirta 93 240 Lt. Organizuoti du pirkimai. Pirmojo pirkimo metu užsakyta:

  1. Biologijos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (mažasis);
  2. Chemijos mokymo priemonių ir įrangos komplektas (mažasis);
  3. Mitybos ir turizmo technologijų mokymo priemonių ir įrangos komplektas (mažasis).

Bendrą sumą sudaro 63 118.75 Lt

Šiuo metu gimnazija yra gavusi: visas priemones pirmojo pirkimo metu.

 

Antrojo pirkimo metu užsakyta:

1. Vaizdo kamera (1 vnt)

2. Fotoaparatas (1vnt)

3. Projektorius trumpo židinio (3 vnt)

4. Stacionarus kompiuteris (meniniam ugdymui) (1 vnt)

5. Perkusinių instrumentų komplektas (1 vnt)

6. Elektros ir elektronikos mokymo rinkinys (1 vnt)

7. Rankinių elektrinių įrankių rinkinys (mažasis) (1 vnt)

8. Medienos tekinimo staklės (1 vnt)

9. Įrankų spinta (1 vnt).

10. Vaizdo ir garso įrašų, nuotraukų montavimo kompiuterinė programa (6 vietų licencija) (1 vnt)

11. Darbų ekspoatavimo įrangos rinkinys

12. Dailės reikmenų ir įrankių rinkinys (1 vnt)

Bendrą užsakytų prekių sumą sudaro 30 121.85 Lt

 

Šiuo metu gimnazija yra gavusi  antrojo pirkimo metu:

1.    Vaizdo kamera (1 vnt)
2.    Fotoaparatas  (1 vnt )
3.    Projektorius trumpo židinio  (3 vnt )
4.    Stacionarus kompiuteris (meniniam ugdymui)  (1 vnt )
5.  Vaizdo ir garso įrašų, nuotraukų montavimo kompiuterinė programa (6 vietų licencija)(1 vnt )
6.   Dailės reikmenų ir įrankių rinkinys (1 vnt )

7. Darbų ekspoatavimo įrangos rinkinys (1 vnt)

 

Užsakytos priemonės ir įranga bus naudojamos pagal paskirtį: menų, gamtos mokslų ir technologijų dalykų mokymui 9-12 kl.

Gimnazijoje atsakingi asmenys: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Živilė Šiaudvytienė, chemijos mokytoja metodininkė Daiva Navickienė.