Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Informacija atnaujinta 2024-04-09

2024 m. I KETVIRTIS

***

2023 m. IV KETVIRTIS

2023 m. III KETVIRTIS

2023 m. II KETVIRTIS

***

2022 m. IV KETVIRTIS

2022 m. III KETVIRTIS

2022 m. II KETVIRTIS

2022 m. I KETVIRTIS

2021 m. METINĖS

Biudžeto vykdymo ataskaita

2020 m. METINĖS

Biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 m. III KETVIRTIS

Mokėtinų sumų ataskaita

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Aiškinamasis raštas

2020 m. II KETVIRTIS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Aiškinamasis raštas

2019 m. METINĖS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Aiškinamasis raštas

2019 m. III KETVIRTIS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2019 m. II KETVIRTIS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita

Biudžeto išlaidų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2019 m. I KETVIRTIS

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Biudžeto išlaidų ataskaita ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2018 m. METINĖS

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-12-31 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-12-31 ataskaita

Aiškinamasis raštas

2018 m. III KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-09-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-09-30 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-09-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas

2018 m. II KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-06-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-06-30 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-06-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas

2018 m. I KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018-03-31

Biudžetinių įstaigų įmokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2018-03-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2017 m. METINĖS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-12-31 ataskaita

Biudžetinių įstaigų įmokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017-12-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-12-31 ataskaita

Aiškinamasis raštas

2017 m. III KETVIRTIS 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-09-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-09-30 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017-09-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas 2017-09-30

2017 m. II KETVIRTIS 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-06-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017-06-30 ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2017-06-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas 2017-06-30

2017 m. I KETVIRTIS  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas

2016 m. METINĖS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-12-31 ataskaita

Biudžetinių įstaigų įmokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016-12-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-12-31 ataskaita

Aiškinamasis raštas

2016 m. III KETVIRTIS  

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Biudžetinių įstaigų įmokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016-09-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-09-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2016-09-30 biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos

2016 m. II KETVIRTIS     

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita

Biudžetinių įstaigų įmokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016-06-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-06-30 ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2016-06-30 biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos

2016 m. I KETVIRTIS 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita

Biudžetinių įstaigų įmokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2016-03-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-03-31 ataskaita

Aiškinamasis raštas prie 2016-03-31 biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos

2015 m. METINĖS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 12 31 ataskaita

Biudžetinių įstaigų įmokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015-12-31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Paaiškinamasis raštas 2015-12-31

2015 m. III KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 09 30 ataskaita

Biudžetinių įstaigų įmokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015-09-30 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Paaiškinamasis raštas 2015-09-30

2015 m. II KETVIRTIS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 06 30 ataskaita

Biudžetinių istaigų imokų i biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2015-06-30 ataskaita

Paaiškinamasis raštas 2015 06-30

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 06 30 ataskaita

 

2015 m. I KETVIRTIS

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2015 03 31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 03-31 ataskaita

Paaiškinamasis raštas 2015 03 31

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015-03-31 ataskaita

 

2014 m. METINĖS

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2014 12-31 ataskaita

Biudžetinių išlaidų sąmatos vykdymo 2014 12 31 ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 12 31 ataskaita

Paaiškinamasis raštas 2014 12 31

 

2014 M. III KETVIRTIS        

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO 2014-03-30 ATASKAITOS   1   2

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA    1  2  3  4

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA  1

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2014 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA  1  2

2014 M. II KETVIRTIS

1 forma spec.lėšos 2014-06-30

2 forma 2014-06-30

4 forma 2014-06-30

Savivaldybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014-06 -30 ataskaita

Paaiškinamasis raštas 2014-06-30

 

2014 M. I KETVIRTIS

1 forma spec.lėšos 2014-03-31

2 forma 2014-03-31

4 forma 2014-03-31

Ataskaita m 14-03-31

Paaiškinamasis raštas 2014-03-31

2013 M. METINĖS

1 forma spes.lėšos 2013-12-31

2 forma 2013-12-31

4 forma 2013-12-31

Paaiškinamasis raštas 13-12-31

2013 M. III KETVIRTIS

1 forma spes.lėšos 2013-09-30

2 forma 2013-09-30

4 forma 2013-09-30 

Paaiškinamasis raštas 2013-09-30

2013 M. II KETVIRTIS 

1 forma spes.lėšos 2013-06-30

2 forma 2013-06-30

4 forma 2013-06-30 

Paaiškinamasis raštas 13-06-30

2013 M. I KETVIRTIS   

1 forma spec. lėšos 2013-03-31

2 forma 2013-03-31

3 forma 2013-03-31

4 forma 2013-03-31

Ataskaita 2013-03 mėn

Paaišk. raštas 2013-03-31