Mokinių maitinimas

      Informacija atnaujinta 2023-09-11

   Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.V-645 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo“ (Žin. 2010, 89-4735). Maisto tiekimo įmonė IĮ  „Šalsima“, Mackevičiaus g. 25-41. Įmonės savininkė Nijolė Šaltienė.

    Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje. Patiekalai pietums patiekiami pagal valgiaraštį, valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams.

Dėl lėšų dydžio mokinių nemokamam maitinimui skirtiems maisto produktams įsigyti nustatymo (2021-01-28)

Dėl mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

Maitinimo tvarkos aprašas. Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01

Mokinių maitinimo valgykloje laikas 2023-2024 m.m.