Mokinių maitinimas

      Informacija atnaujinta 2019-03-18

   Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr.V-645 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo“ (Žin. 2010, 89-4735). Maisto tiekimo įmonė IĮ  „Šalsima“, Mackevičiaus g. 25-41. Įmonės savininkė Nijolė Šaltienė.

    Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje. Patiekalai pietums patiekiami pagal valgiaraštį, valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams.

Maitinimo tvarkos aprašas. Suvestinė redakcija nuo 2018-09-01

Valgiaraščiai

 

MOKINIŲ MAITINIMO LAIKAS

2018-2019 m. m. I pusmetis

 

LAIKAS

SKIRTA PAVALGYMUI MINUČIŲ VALGO PIETŪS MOKINIAI PASTABOS
9.25-9.40 2 pamokoje pabaigoje 15 min. Priešmokyklinio ugdymo grupė, 1 klasė. VISI MOKINIAI APTARNAUJAMI VIENOJE EILĖJE
9.40-9.55 Po 2 pamokų 15 min. 2,3,4 klasės  
10.40-11.10 Po 3 pamokų 30 min. 5,6,7, klasės  
11.55-12.10 Po 4 pamokų 15 min. 8, 1g, 2g, 3g, 4g klasės

 

KILUS KLAUSIMAMS IR NESKLANDUMAMS KREIPTIS Į MOKYKLOS SOCIALINĘ PEDAGOGĘ.

SANIDA KLUSIENĖ  TEL: 860180330