Neformalusis ugdymas

Informacija atnaujinta 2019-12- 09

NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO   UŽSIĖMIMŲ   TVARKARAŠTIS

2019 -2020 m. m. I pusmetis

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas Val. sk. Iš kurių kl. mokslei

viai

Moksl.

sk.

Mokytojas (Vardas, pavardė)

(išsilavinimas, specialybė, kategorija)

Užsiėmimų

diena ir laikas

Pastabos
I. Meninė  raiška            
1. Choras „Dainorėliai“ 1 1-4 23 Eglė Dambrauskienė, aukštasis universitetinis, muzikos mokytoja Ketvirtadienis

13.05 – 13.50

 

6 p.

2. Muzikos būrelis „Linksmoji fleita“ 1 2-4 12 Eglė Dambrauskienė, aukštasis universitetinis, muzikos mokytoja Ketvirtadienis

14.00 – 14.45

 

7 p.

3. Ansamblis „Junior“ 1 5-8,

1g-4g

15 Eglė Dambrauskienė, aukštasis universitetinis, muzikos mokytoja

 

Penktadienis

14.00 – 14.45

 

7 p.

4. Muzikos būrelis „Gitarėlė“ 1 5-7

1g – 2g

15

 

Eglė Dambrauskienė, aukštasis universitetinis, muzikos mokytoja Pirmadienis

14.00 – 14.45

 

 

7 p.

 

5. Šokio būrelis „Bonjour“ 1 3-4 10 Jovita Žakarienė, aukštasis universitetinis,

choreografijos mokytoja metodininkė

Antradienis

13.05 – 13.50

 

6 p.

6. Šokio būrelis „Judesys“ 1 8,

1g – 3g

15 Jovita Žakarienė, aukštasis universitetinis,

choreografijos mokytoja metodininkė

Ketvirtadienis

14.50 – 15.35

 

8 p.

7. Šokio būrelis „Šokio studija“ 2 5-7 11 Jovita Žakarienė, aukštasis universitetinis,

choreografijos mokytoja metodininkė

Antradienis

14.00 – 14.45

14.50 – 15.35

 

7 p.

8 p.

8. Dailės būrelis 1 5-7 10 Lina Kasparaitė, aukštasis universitetinis, dailės vyresnioji mokytoja Pirmadienis

14.00 – 14.45

 

 

7p.

 

II. Sporto būreliai            
1. Kvadratas 1 5-6 15 Virginijus Stonys, aukštasis universitetinis, kūno kultūros  vyresnysis mokytojas Antradienis

14.00-14.45

 

 

 

7 p.

2. Tinklinis 1 8,

1g-4g

 

16 Virginijus Stonys, aukštasis universitetinis, kūno kultūros vyresnysis  mokytojas Ketvirtadienis

14.50 – 15.35

 

8 p.

 

III. Kalbinės programos            
1. „Pasakų svetainė“ 1 2 11 Nijolė Dirmeikienė aukštasis universitetinis, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pirmadienis

13.05-13.50

 

 

 

6 p.

2. „Pasakų skrynelė“ 1 1 10 Birutė Dirmeikienė, aukštasis universitetinis, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pirmadienis

12.10 – 12.55

 

 

5 p.

3. Vokiečių kalba su Hans Hase 1 1 10 Violeta Šniaukštienė, aukštasis universitetinis, vokiečių k. vyresnioji mokytoja Ketvirtadienis

12.10 – 12.55

 

 

5 p.

4. Vokiečių kalba su Hans Hase 1 3-4 10 Violeta Šniaukštienė, aukštasis universitetinis, vokiečių k. vyresnioji mokytoja Penktadienis

12.10 – 12.55

 

 

5 p.

IV. Techniniai būreliai            
1. „Bebras“ 1 3 11 Irena Gedvilienė, aukštasis universitetinis, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Pirmadienis

13.05 – 13.50

 

6 p.

V. Kita veikla            
2. Dviratininkų būrelis 1 5 11 Vijoleta Garbenienė, aukštasis universitetinis, geografijos vyresnioji mokytoja Trečiadienis

13.05-13.50

 

 

6 p.