Atributika

GIMNAZIJOS HERBAS

GIMNAZIJOS HIMNAS

      Žodžiai a.a. A. Miltenienės

Muzika A. Šurnos

Kur Medžiokalnio ąžuolas senas,

Kur dievaitė Medeinė gyvena —

Palei upę vingiuotą ir gražią

Įsikūrę senieji mūs Kražiai.

 

Garsūs Kražiai nuo seno čia stovi

Narsiais vyrais ir mokslo šventove —

Daugel metų šviesa iš čia sklido

Ir pasaulinį garsą išvydo.

Priedainis:

Kol Medžiokalnio lapai žaliuoja

Ir lietuviai dainas kol dainuoja —

Nepražus mana mokykla:

Ji gyvuos dar ilgai! Ji gyva!

Čia žinių, čia ir mokslo lobynas,

Dideliais čia darbais jie dabinas —

Čia šviesuolius nagaikomis plakė

Kam teisybę pasauliui išsakė.

 

Ir šiandien didį garsą atminę                  

Savo kraštą ir savo gimtinę

Mes darbais ir žinių troškimu

Padabinsim… savu likimu.

Priedainis:

Kol Medžiokalnio lapai žaliuoja

Ir lietuviai dainas kol dainuoja —

Nepražus mana mokykla:

Ji gyvuos dar ilgai! Ji gyva!