Tarptautiniai projektai/International projects

KO SIEKIAMA TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VEIKLA

MOKYKLOJE

Partnerystės tikslai:

  1. Ugdyti mokyklų bendruomenių narių- dirbančiųjų ir besimokančiųjų- teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo aplinką, sukuriant jiems kuo palankesnes mokymosi ir darbo sąlygas, kurios skatintų asmeninį nusiteikimą siekti kuo geresnių rezultatų tiesioginėse veiklose, stiprintų asmeninę sveikatą ir gerintų jo savijautą kolektyve. Siekti mokymosi procesą organizuoti taip, kad mokymosi medžiaga mokomųjų dalykų metu įvairaus amžiaus mokiniams būtų  pateikta kuo „sveikiau”, apmąstytai, prieinamai kiekvienam mokymosi dalyviui pagal turimus sugebėjimus ir užtikrinant teigiamą įtaką jo sveikatai bei asmeninei savijautai.
  2. Stiprinti mokinių sveikatą pamokinio ir popamokinio užimtumo metu, nuimant bereikalingą stresinę apkrovą,  daugiau dėmesio skiriant sveikatinimo renginių organizavimui ir reikalingos ar trūkstamos informacijos šia tema suteikimui. Juk žinios apie sveikatos gerinimo galimybes veda prie alternatyvių gyvenimo būdų pasirinkimo.
  3. Skatinti mokinius mokytis visą gyvenimą, prioritetą teikiant užsienio kalbų mokymuisi.
  4. Sudaryti bendruomenės nariams galimybes kuo daugiau sužinoti apie ES šalių kultūrą, kaip apie vieningą tautų papročių, tradicijų, gyvenimo būdo, gyventojų požiūrio, turimų žinių, patirčių, pasiekimų, koncepcijos, meno, sporto ir religijos sintezę.
  5. Atkreipti didesnį dėmesį mokyklose į užsienio kalbų- vokiečių ir anglų- mokymą: pamokas organizuoti gyviau, patraukliau, mokomąją medžiagą labiau susiejant su tikrove.
  6. Projekto susitikimų metų skatinti dalyvius naudoti turimas vokiečių ir anglų kalbų žinias, kurios užtikrins geresnę komunikaciją tarpusavyje bei dar kartą patvirtins užsienio kalbos mokymosi prasmę ir naudą. Projekto metu kiekvienas dalyvis parengia pristatymą apie save užsienio kalba.
  7. Sudaryti vienodas galimybes visų mokyklų bendruomenių nariams dalyvauti projektinėse veiklose, nepriklausomai nuo jų socialinės ir ekonominės padėties, religinių įsitikinimų, turimų žinių, gebėjimų ir kompetencijų.
  8. Gerinti bendruomenės narių gebėjimus ir žinias, dirbant su moderniomis informacinėmis tecnologijos priemonėmis.
  9. Pagilinti mokinių žinias apie  Europos Sąjungą.