Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Tradicinė konferencija

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos svarbiausias renginys prieš vasaros atostogas yra 5-2g klasių konferencija „Mums ne vis vien“, kurioje auditorijai mokiniai pristato parengtus projektinius darbus. Atskirų mokomųjų dalykų projektus mokiniai, bendraudami su mokytojais, rengia antroje mokslo metų pusėje: renka informaciją, atlieka tyrimus, kitus praktinius darbus. Baigiamasis renginys – konferencija – yra puiki galimybė mokiniams parodyti veiklos rezultatus, pasakyti viešąją kalbą, ją iliustruojant vaizdžia medžiaga.

Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Žaludienė ir Dalia Balčiūnienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, konferencijos rengėja. 1 g klasės mokiniai pristatė projektinės veiklos rezultatus – pranešimą „Rūgštingumas kavoje“ (projektą rengė Akvilė S. ir Agnė J., joms padėjo chemijos mokytoja metodininkė Daiva Navickienė). Devintokai Lukas G. ir Edvinas A. su fizikos vyresniuoju mokytoju Kęstučiu Remeika parengė projektą „Vandens agregatinės būsenos gamtoje“. Kražių seniūnijos vietovardžius tyrė jų bendraklasė Erika M. (mokytoja metodininkė Emilija Kvietkuvienė). Devintokai parengė projektų gamtos temomis: „Medžiokalnio, botaninio draustinio, istorija ir geografija“ (autorei Mildai P. talkino geografijos vyresnioji mokytoja Vijoleta Garbenienė). Biologijos mokytoja metodininkė Rūta Dambrauskaitė vadovavo dviem devintokų projektams: „Reflekso laiko tyrimas“ (autorė Emilija G.), „Pulso priklausomybė nuo fizinio krūvio“ (autorius Deivydas L.).

Patys jauniausi projektinės veiklos dalyviai penktokai per mokslo metus ypač domėjosi daržininkyste: analizavo įvairių šaltinių medžiagą, kūrė tekstus, žiūrėjo filmus, vasario mėnesį sėjo augalus, juos prižiūrėjo, pavasarį juos perkėlė į daržą. Konferencijai penktokai ne tik parengė pranešimą „Daržovių karalystėje“, bet ir žiūrovams surengė vaizdingą testą, kurio laimėtojams – Dovydui Š., Otilijai L. ir Mildai G. – įteikė originalias dovanas – daržovių sėklų. Penktokų projektui vadovavo gamtos mokytoja Violeta Šniaukštienė. Šeštokai su projekto vadove Audrone Pociuviene ir kolegomis parengė projektą „Vabzdžių viešbutis“. Konferencijos dalyviai buvo pakviesti į gimnazijos sodą, kur šeštokai surengė teatralizuotą savo projekto pristatymą. Septintokai tęsė praeitais mokslo metais pradėtą projektą – „Kvapų takelis“ (vadovė Daiva Navickienė). Mokiniai kvietė visus pasigrožėti išaugusiu prieskoninių ir gydomųjų augalų takeliu. Aštuntokai su matematikos vyresniąja mokytoja Gintare Verygaite visą pusmetį triūsė gražindami mokyklos laiptinę – vykdė projektą „Optinė iliuzija“. Subtilūs piešiniai, origamio technika parengti darbai papuošė ir antro aukšto koridorių. „Paminklai partizanams Kražiuose“ – taip vadinasi dešimtoko Luko Ž. parengtas projektas (vadovė istorijos vyresnioji mokytoja Vaida Andrulienė). Lukas aplankė Kražių seniūnijoje esančius paminklus partizanams, juos fotografavo ir konferencijoje paminėjo, kad vienas paminklas pastatytas ir jo proseneliui partizanui. Iš kitų dešimtokų projektų aprašų buvo parengta paroda.

Konferenciją apibendrino rengėja Dalia Balčiūnienė, klasėms ir  projektų vadovams padėkos raštus įteikė direktorės pavaduotoja Irena Žaludienė. Renginį vedė septintokės Saulė V. ir Augustė L.

 

 

Rajone apdovanoti geriausieji

Birželio 13 d. Kelmės kultūros centre įvyko 2021-2022 m.m. olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė. Tarp rajono moksleivių –  dailės olimpiados I vietų laimėtojos Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos dailininkės Rima Ž. ir Milda G. (mokytoja Lina Kasparaitė) ir Lietuvos 54-ojo Jaunųjų filologų konkurso laureatė Eigilė B. (mokytoja Emilija Kvietkuvienė).

Ketvirtokai atsisveikino su vaikyste

Tradicinė ketvirtokų išleistuvių šventė prasidėjo menine programa. 14 berniukų ir mergaičių šoko ritminius šokius, kurių juos mokė mokytoja metodininkė Jovita Žakarienė, suvaidino sceninius vaizdelius apie telefoną ir dovaną mokyklos valytojai Elzei bei tinginio ligą. Jokūbas ir Vakarė skaitė poeziją ir liaudies istorijas gimtąja tarme. Juta skambino pianinu – ji groti mokosi menų mokykloje. Kartu su muzikos mokytoja Gintare Varanavičiūte mokiniai parengė dvi nuotaikingas daineles.

Po koncerto ketvirtokus sveikino gimnazijos direktorė Rita Andrulienė. Mokytoja Nijolė Dirmeikienė kiekvienam savo auklėtiniui padovanojo po vardinį rašiklį, kuris, kaip teigia mokytoja, rašys iki… pirmos klaidos. Vaikai dėkojo savo mokytojai, sustojo bendrai nuotraukai. Būsimųjų penktokų auklėtoja Audronė Pociuvienė palinkėjo visiems gražios vasaros.

Mokytoja Emilija

Pagerbti ir apdovanoti

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė paminėjo tradicinę Garbės dieną. 5-3g klasių mokiniams, mokytojams, susirinkusiems į aktų salę, renginio vedėja mokytoja Audronė Pociuvienė priminė, kad Garbės diena švenčiama jau 18 metus.

Pirmiausia buvo pasveikinti geriausiai besimokantys mokiniai – TOP 9: septintokė Saulė V. ir jos bendraklasė Viltė Ž., penktokė Luknė K., 6 klasės mokinė Goda P., devintokė Emilija G., Vaiva G. (2g klasė), Neda U. ir Eigilė B. iš 3g klasės ir aštuntokė Milda G.. Mokslo pirmūnėms merginoms gimnazijos direktorė įteikė padėkos raštus.

Tarp daugiausia pasiekusių olimpiadose ir konkursuose didžiausių pasiekimų, laimėjimų pelno 3g klasės mokinė Eigilė B., jai paskirtas Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomas už geriausią tautosakos darbą 74-ajame Jaunųjų filologų konkurse. Eigilė taip pat buvo apdovanota rėmėjų už garbingą II vietą Užvenčio Šatrijos Raganos epistolinio rašinio konkurse, skirtame Šatrijos Raganos atminimui. Šiame konkurse geriausia pripažinta Eigilės klasės draugė Ugnė G.. Sėkmė lydėjo ir kitas jaunąsias filologes: abiturientė Margarita G. laureate tapo rajono etninės kultūros olimpiadoje, jos bendraklasė Ugnė K. užėmė III vietą lietuvių kalbos ir literatūros rajono olimpiadoje, Emilija G. (1g kl.) laimėjo III vietas raštingiausio mokinio ir meninio skaitymo konkursuose. Dešimtokė Vaiva G. – I vietą raštingiausio mokinio konkurse (mokinėms olimpiadoms ir konkursams pasiruošti padėjo Emilija Kvietkuvienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė). 5-8 klasių mokines taip pat sėkmė lydėjo raštingiausio rajono mokinio konkurse – penktokė Luknė K. ir septintokė Viltė Ž. laimėjo I vietas, aštuntokė Milda G. – II, šeštokė Goda P.  – III (šias mokines gimtosios kalbos moko lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Jolanta Bakutienė).

Gamtos mokslus sėkmingiausiai krimto ir gerų rezultatų pasiekė devintokė Emilija G., septintokė Viltė Ž. ir aštuntokė Milda G. – jos rajono biologijos olimpiadoje užėmė III vietas,  (mergaites biologijos moko mokytoja metodininkė Rūta Dambrauskaitė), taip pat septintokė Viltė Ž. – rajono STEAM fizikos olimpiados II vietos laimėtoja (fizikos Viltę moko vyresnioji mokytoja Violeta Šniaukštienė).

Informatikos ir informacinio mąstymo konkurse „Bebras“ puikiai pasirodė dešimtokė Nora Z. ir vienuoliktokas Kristupas B. – abu mokiniai tapo I turo pirmų vietų laimėtojais ir sulaukė kvietimų į II konkurso turą ( mokytoja metodininkė Dalia Balčiūnienė).

Menų krypties geriausiomis tapo gimnazijos dailininkės – abiturientė Rima Ž. ir aštuntokė Milda G. (meno paslapčių jas moko dailės vyresnioji mokytoja Lina Kasparaitė).

Kaip įprastai, daugiausia apdovanojimų į gimnaziją kartu su fizinio ugdymo vyresniuoju mokytoju Virginijumi Stoniu parvežė mokiniai iš sporto varžybų. Šiemet gimnazijos krepšininkai Vaidas Ž., Kajus Ž., Tomas V., Arnas J., Kristupas B., Rokas P., Dovydas Š., Lukas Ž., Gelvinas Z., Faustas M. į gimnaziją parvežė 2021-2022 mokslo metų rajono moksleivių krepšinio lygos taurę už I komandos laimėtą vietą. Ema V., 3g klasės moksleivė, lengvosios atletikos rudens kroso varžybose asmeninėje įskaitoje tapo I vietos laimėtoja, o 2003-2006 metų gimimo bėgikai Vaidas Ž., Deimantė K., Rokas P. ir Ema V. rajono bendrojo lavinimo mokyklų kroso estafetėje tarp komadų užėmė taip pat I vietą. Apdovanota ir jauniausia sportininkė penktokė Luknė K. – ji tapo šuolio į tolį rungties geriausia tarp rajono 5-8 klasių mokinių.

Tradiciškai į gimnazijos Aukso knygą įrašomi gerai besimokantys ir sėkmingai dalyvaujantys olimpiadose, konkursuose ir varžybose mokiniai – šiemet tokia garbė buvo suteikta Luknei K. (5 kl.), Viltei Ž. (7 kl.), Mildai G. (8 kl.), Emilijai G. (1g kl.), Norai Z. (2g kl.) ir Eigilei B. (3g kl.).

Apdovanojimų džiaugsmą lydėjo draugų plojimai, gėlės mokytojams ir koncertas – skaitovių Noros Z. ir Emilijos G. bei šokėjų pasirodymai (mokiniams talkino mokytojos metodininkės Jovita Žakarienė ir Emilija Kvietkuvienė). Patiems geriausiems paskirtos ilgamečio gimnazijos rėmėjo, verslininko Vidmanto Foko piniginės premijos.

 

Nuskambėjo 74-osios abiturientų laidos paskutinis skambutis

18 abiturientų gegužės 26 d. ištarė sudie savo vaikystės ir jaunystės mokyklai. Nominacijos mokytojams (sako, šiemet labai kritiškos), testamentas vienuoliktokams – tradiciniai šventės epizodai. Išklausytas Mokytojų tarybos sprendimas visiems laikyti brandos egzaminus. Ir daug linkėjimų – pirmokų, gimnazijos vadovių, auklėtojos, vienuoliktokų. Tegu būna tiesūs jų, abiturientų, gyvenimo keliai, tegu kasdienybė labiau džiugina, o ne liūdina!

„Tramtatulio” dalyvės”

Devintokė Emilija G. ir dešimtokė Nora Z. dalyvavo septynioliktą kartą Kelmės rajone surengtame liaudies kūrybos pateikėjų renginyje „Tramtatulis“. Merginos skaitė gimnazijos moksleivių užrašytus seniūnijos gyventojų tarmiškus tekstus. Šiemet „Tramtatulis“ ne konkursinis, nebuvo renkami geriausi, tačiau visi dalyviai buvo originalūs, rimtai pasiruošę, Už tai ir apdovanoti padėkomis ir dovanomis.

 

Raštingiausio mokinio konkurse visos kražiškės – prizininkės

Balandžio 28 d. Kelmėje vyko raštingiausio mokinio konkursas, jame dalyvavo 5-10 klasių mokiniai iš rajono mokyklų. Po vieną klaidą diktante padarė ir I vietos prizininkėmis tapo Luknė K., 5 kl., Viltė Ž., 7 kl. ir Vaiva G., 2g kl. II vietos prizininke tapo Milda G., 8 kl., III – Goda P., 6 kl.,  ir Emilija G., 1g kl.

Sveikiname raštingąsias gimnazijos mokines!

Projektą vainikavo patirties konferencija

Velykų ir Atvelykio tarpušvenčiu Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė pakvietė rajono ugdymo įstaigų atstovus į patirties sklaidos renginį – konferenciją „Mokyklos veiklos tobulinimo patirtis, įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą“. Šiame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte dalyvavo trys rajono mokyklos: be Kražių, Pakražančio gimnazija ir Liolių pagrindine mokykla (šiuo metu „Kokybės krepšelio“ projektas startuoja ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje). Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

Konferenciją pradėjo mokinės kanklių muzika – sesutės Juta ir Otilija Lenciūtės susirinkusiuosius pasveikino nuotaikingu liaudies kūriniu (mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė). Skaitovė Emilija Gedvilaitė gimtąja tarme papasakojo linksmą istoriją (mokytoja Emilija Kvietkuvienė).

Pirmiausia konferencijos dalyviams prisistatė Justina Zaleckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, kuri neseniai laimėjo konkursą į šias pareigas. Justina Zaleckienė konferencijos dalyviams linkėjo gyvo ir jaukaus bendravimo – pirmiausia, išgirsti ir patirti, galiausiai – pajusti.

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, renginio moderatorė, trumpai priminė projekto tikslus, jo eigą ir kvietė pranešėjus. Liolių pagrindinei mokyklai atstovavo mokinių ir mokytojų komanda. Pranešimą „Naujų edukacinių erdvių kūrimas“ pristatė mokinės Iveta Jablonskytė ir Inesa Samuilytė. Jos pasakojo, kaip vykdant projektą buvo keičiamos, gražinamos ir turtinamos mokyklos erdvės: pasakų motyvais papuošti pradinių klasių koridoriai, įsteigta skaitykla, atnaujinti bibliotekos fondai, sukurta rekreacinė zona, lavinamosios erdvės, edukacijos muziejus, pagalbos klasė konsultacijoms. Be to, mokinės pasidžiaugė galimybėmis eksperimentuoti ir vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą – tam iš projekto lėšų buvo įsigyti robotukai, mokykloje vedamos robotikos pradžiamokslio pamokos. „Kokybės krepšelio“ projektas – tik didžiųjų pokyčių pradžia“, – šia mintimi vaizdų savo pranešimą baigė lioliškės.

Pakražančio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vita Milkintaitė kartu su Jūrate Platakyte, lietuvių kalbos ir literatūros vyresniąja mokytoja, pristatė asmeninį mokinių projektą „Mokinio kelias į sėkmę“. Pranešėjos teigė, kad asmeninių projektų idėja buvo skatinti mokinių savivertę, kūrybingumą, komunikavimo kompetencijas, gerinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Per projekto vykdymo laiką buvo parengta 14 asmeninių projektų, jiems vadovavo 8 mokytojai. Kūrybos procesas buvo pristatytas konferencijoje, visi projektai įvertinti pažymiais, numatyti žingniai, kaip tobulinti asmeninius projektus.

Apie tai, kad dalyvavimas projekte buvopuiki galimybė mokiniams patirti sėkmę, kalbėjo Raimonda Blužienė, Pakražančio gimnazijos direktorė. Ji minėjo ir kitus teigiamus pokyčius, susijusius su „krepšelio“ lėšomis: įsteigtą mokytojo padėjėjo etatą, klubo mokiniams įkūrimą.

Rita Andrulienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė, teigė, kad gimnazijos viena iš veiklos krypčių yra darnus ugdymo turinys. „Pirmiausia darnus ugdymo turinys reikalauja pakeisti nuostatas“, – teigė direktorė. Projekto įgyvendinimui pasirinkti gamtos mokslo dalykai – jo įgyvendinimui sutelktas patirtinis ugdymas 5-8 klasėse. Irena Žaludienė, direktoriaus pavaduotoja, projekto koordinatorė, teigė, kad projekto įgyvendinimui buvo parengta gamtos mokslų integruota ugdymo programa. Gerąją patirtį, kaip sekėsi įgyvendinti programą, pristatė Daiva Navickienė, chemijos mokytoja metodininkė ir technologijų vyresnioji mokytoja. Ji pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip mokytojų komanda integruojamokomųjų dalykų – dailės, technologijų, fizinio ugdymo, matematikos ir lietuvių kalbos – programas, sprendžiant gamtos mokslų ugdymo problemas, rengia integruotas pamokas, kaupia užduočių banką, atlieka tyrimus. Irena Žaludienė pristatė projektą „Ekologinis potyrių takas“ kaip vieną iš patirtinio ugdymo metodų. 5-8 klasių mokiniai kūrė šias edukacines erdves: „Kvapų takelis“, „Beždžioniukų tiltas“, „Sodo takelis“, „Kneipo takas“.

Matematikos vyresnioji mokytoja Gintarė Verygaitė pristatė internetinę reflektavimo programą „Reflectus“, kurios licenciją gimnazija įsigijo iš „Kokybės krepšelio“ lėšų. „Reflectus“  susideda iš dviejų dalių: internetinės platformos mokytojams ir mobiliosios programėlės mokiniams. Naudojant „Reflectus“ programą sutaupoma daug laiko klausimynų spausdinimui, karpymui, dalijimui, o rezultatas pasiekiamas „čia ir dabar“. Mokytoja G. Verygaitė pastebėjo programos naudą mokiniams: ji patraukli, lengvai naudojama, padeda vaikams atpažinti savo emocijas, ugdo mokėjimo mokytis kompetenciją, mokiniai, naudodamiesi ja, priversti apmąstyti savo mokymąsi, sekti asmeninę pažangą.

Po pranešimų, diskusijos konferencijos dalyviai lankė gimnazijos klases, bendravo, dalijosi įspūdžiais.

Sėkmė lydėjo Eigilę

Šimtas dvylika mokinių iš visos Lietuvos po atrankos savivaldybėse ir respublikos I etapo  2022 metų balandžio 14 dieną susitiko Vilniuje. VDU Švietimo akademijoje vyko tradicinis, jau 54-asis Jaunųjų filologų konkursas, kuriame dalyvavo ir dvi mokinės iš Kelmės rajono – Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos vienuoliktokė Eigilė B. ir devintokė Akvilė P. iš Pakražančio gimnazijos.

Eigilė parengė ir konkursui pateikė platų tiriamąjį tausosakos darbą „Atlantas jungia ir skiria“ apie šiuolaikinę emigraciją į Jungtines Amerikos Valstijas. Ji rėmėsi Alfonso Eidinto knyga apie šį socialinį, kultūrinį ir politinį reiškinį „Lietuva ir masinė išeivystė 1868-2020“. Darbui informaciją teikė Kražių seniūnijoje gimusi ir užaugusi Aldona Šarauskaitė-Vainorienė. Pateikėja nepriklausomybės pradžioje su vyru išvyko gyventi į JAV, ten praleido 25 metus, grįžusi į Lietuvą, įsikūrė Klaipėdoje. Mokinei ji pateikė daug įdomios medžiagos apie lietuvių darbą, santykius, integracijos svetimame krašte problemas. Prie Aldonos Vainorienės pasakojimų Eigilė pridėjo savo tetos Jurgos Liorancaitės-Dierek, į Ameriką išvykusios 2000 metais, laiškus. Už šį tiriamąjį darbą mokinei paskirta I vieta, ji apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomu.

Jaunųjų filologų konkurso idėjos autorius – poetas Justinas Marcinkevičius. 1965 metais tuometinė Švietimo ministerija įkūnijo poeto siūlymą ugdyti pradedančiuosius literatus bei kalbininkus. Konkursui teikiami poezijos, prozos, dramaturgijos grožinės literatūros darbai, literatūriniai, publicistiniai rašiniai, teksto interpretacijos, tiriamieji kalbos, literatūros, tautosakos, kultūros darbai, literatūros kūrinių vertimai. Komisijai pirmininkauja literatūrologas, rašytojas Regimantas Tamošaitis.

Konkursai kiekvieną pavasarį apsistodavo vis kituose Lietuvos miestuose, neaplenkdami ir sostinės, vykdavo dvi ar tris dienas, džiugindavo mokinius ir jų mokytojus kelionėmis po apylinkes, koncertais ir vakaronėmis, kūrybos skaitymo vakarais. Dėl pandemijos 2021 metais konkursas vyko nuotoliniu būdu, šiemet Vilniuje jaunieji filologai svečiavosi vieną dieną, konkurso rezultatus išgirdo prisijungę prie zoom programos jau savo mokyklose arba namuose.

Jaunųjų filologų konkursą organizuoja Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Kražiškius sėkmė šiame konkurse lydi jau keturioliktus metus.

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė Emilija K.

Matematikos įdomybės

Balandžio 14 d. Kelmės Aukuro pagrindinėje mokykloje vyko 7 klasės mokinių konferencija „Matematikos įdomybės“. Konferencijoje savo pranešimą „Skaičiuotuvo atsiradimo istorija“ skaitė mūsų gimnazijos 7 kl. mokinė Saulė V. Mergaitė puikiai pristatė savo pranešimą, sužinojo daug įdomybių apie matematiką iš kitų konferencijos pranešėjų.