Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

„Tramtatulio” dalyvės”

Devintokė Emilija G. ir dešimtokė Nora Z. dalyvavo septynioliktą kartą Kelmės rajone surengtame liaudies kūrybos pateikėjų renginyje „Tramtatulis“. Merginos skaitė gimnazijos moksleivių užrašytus seniūnijos gyventojų tarmiškus tekstus. Šiemet „Tramtatulis“ ne konkursinis, nebuvo renkami geriausi, tačiau visi dalyviai buvo originalūs, rimtai pasiruošę, Už tai ir apdovanoti padėkomis ir dovanomis.

 

Raštingiausio mokinio konkurse visos kražiškės – prizininkės

Balandžio 28 d. Kelmėje vyko raštingiausio mokinio konkursas, jame dalyvavo 5-10 klasių mokiniai iš rajono mokyklų. Po vieną klaidą diktante padarė ir I vietos prizininkėmis tapo Luknė K., 5 kl., Viltė Ž., 7 kl. ir Vaiva G., 2g kl. II vietos prizininke tapo Milda G., 8 kl., III – Goda P., 6 kl.,  ir Emilija G., 1g kl.

Sveikiname raštingąsias gimnazijos mokines!

Projektą vainikavo patirties konferencija

Velykų ir Atvelykio tarpušvenčiu Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė pakvietė rajono ugdymo įstaigų atstovus į patirties sklaidos renginį – konferenciją „Mokyklos veiklos tobulinimo patirtis, įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą“. Šiame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte dalyvavo trys rajono mokyklos: be Kražių, Pakražančio gimnazija ir Liolių pagrindine mokykla (šiuo metu „Kokybės krepšelio“ projektas startuoja ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje). Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

Konferenciją pradėjo mokinės kanklių muzika – sesutės Juta ir Otilija Lenciūtės susirinkusiuosius pasveikino nuotaikingu liaudies kūriniu (mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė). Skaitovė Emilija Gedvilaitė gimtąja tarme papasakojo linksmą istoriją (mokytoja Emilija Kvietkuvienė).

Pirmiausia konferencijos dalyviams prisistatė Justina Zaleckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, kuri neseniai laimėjo konkursą į šias pareigas. Justina Zaleckienė konferencijos dalyviams linkėjo gyvo ir jaukaus bendravimo – pirmiausia, išgirsti ir patirti, galiausiai – pajusti.

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, renginio moderatorė, trumpai priminė projekto tikslus, jo eigą ir kvietė pranešėjus. Liolių pagrindinei mokyklai atstovavo mokinių ir mokytojų komanda. Pranešimą „Naujų edukacinių erdvių kūrimas“ pristatė mokinės Iveta Jablonskytė ir Inesa Samuilytė. Jos pasakojo, kaip vykdant projektą buvo keičiamos, gražinamos ir turtinamos mokyklos erdvės: pasakų motyvais papuošti pradinių klasių koridoriai, įsteigta skaitykla, atnaujinti bibliotekos fondai, sukurta rekreacinė zona, lavinamosios erdvės, edukacijos muziejus, pagalbos klasė konsultacijoms. Be to, mokinės pasidžiaugė galimybėmis eksperimentuoti ir vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą – tam iš projekto lėšų buvo įsigyti robotukai, mokykloje vedamos robotikos pradžiamokslio pamokos. „Kokybės krepšelio“ projektas – tik didžiųjų pokyčių pradžia“, – šia mintimi vaizdų savo pranešimą baigė lioliškės.

Pakražančio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vita Milkintaitė kartu su Jūrate Platakyte, lietuvių kalbos ir literatūros vyresniąja mokytoja, pristatė asmeninį mokinių projektą „Mokinio kelias į sėkmę“. Pranešėjos teigė, kad asmeninių projektų idėja buvo skatinti mokinių savivertę, kūrybingumą, komunikavimo kompetencijas, gerinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Per projekto vykdymo laiką buvo parengta 14 asmeninių projektų, jiems vadovavo 8 mokytojai. Kūrybos procesas buvo pristatytas konferencijoje, visi projektai įvertinti pažymiais, numatyti žingniai, kaip tobulinti asmeninius projektus.

Apie tai, kad dalyvavimas projekte buvopuiki galimybė mokiniams patirti sėkmę, kalbėjo Raimonda Blužienė, Pakražančio gimnazijos direktorė. Ji minėjo ir kitus teigiamus pokyčius, susijusius su „krepšelio“ lėšomis: įsteigtą mokytojo padėjėjo etatą, klubo mokiniams įkūrimą.

Rita Andrulienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė, teigė, kad gimnazijos viena iš veiklos krypčių yra darnus ugdymo turinys. „Pirmiausia darnus ugdymo turinys reikalauja pakeisti nuostatas“, – teigė direktorė. Projekto įgyvendinimui pasirinkti gamtos mokslo dalykai – jo įgyvendinimui sutelktas patirtinis ugdymas 5-8 klasėse. Irena Žaludienė, direktoriaus pavaduotoja, projekto koordinatorė, teigė, kad projekto įgyvendinimui buvo parengta gamtos mokslų integruota ugdymo programa. Gerąją patirtį, kaip sekėsi įgyvendinti programą, pristatė Daiva Navickienė, chemijos mokytoja metodininkė ir technologijų vyresnioji mokytoja. Ji pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip mokytojų komanda integruojamokomųjų dalykų – dailės, technologijų, fizinio ugdymo, matematikos ir lietuvių kalbos – programas, sprendžiant gamtos mokslų ugdymo problemas, rengia integruotas pamokas, kaupia užduočių banką, atlieka tyrimus. Irena Žaludienė pristatė projektą „Ekologinis potyrių takas“ kaip vieną iš patirtinio ugdymo metodų. 5-8 klasių mokiniai kūrė šias edukacines erdves: „Kvapų takelis“, „Beždžioniukų tiltas“, „Sodo takelis“, „Kneipo takas“.

Matematikos vyresnioji mokytoja Gintarė Verygaitė pristatė internetinę reflektavimo programą „Reflectus“, kurios licenciją gimnazija įsigijo iš „Kokybės krepšelio“ lėšų. „Reflectus“  susideda iš dviejų dalių: internetinės platformos mokytojams ir mobiliosios programėlės mokiniams. Naudojant „Reflectus“ programą sutaupoma daug laiko klausimynų spausdinimui, karpymui, dalijimui, o rezultatas pasiekiamas „čia ir dabar“. Mokytoja G. Verygaitė pastebėjo programos naudą mokiniams: ji patraukli, lengvai naudojama, padeda vaikams atpažinti savo emocijas, ugdo mokėjimo mokytis kompetenciją, mokiniai, naudodamiesi ja, priversti apmąstyti savo mokymąsi, sekti asmeninę pažangą.

Po pranešimų, diskusijos konferencijos dalyviai lankė gimnazijos klases, bendravo, dalijosi įspūdžiais.

Sėkmė lydėjo Eigilę

Šimtas dvylika mokinių iš visos Lietuvos po atrankos savivaldybėse ir respublikos I etapo  2022 metų balandžio 14 dieną susitiko Vilniuje. VDU Švietimo akademijoje vyko tradicinis, jau 54-asis Jaunųjų filologų konkursas, kuriame dalyvavo ir dvi mokinės iš Kelmės rajono – Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos vienuoliktokė Eigilė B. ir devintokė Akvilė P. iš Pakražančio gimnazijos.

Eigilė parengė ir konkursui pateikė platų tiriamąjį tausosakos darbą „Atlantas jungia ir skiria“ apie šiuolaikinę emigraciją į Jungtines Amerikos Valstijas. Ji rėmėsi Alfonso Eidinto knyga apie šį socialinį, kultūrinį ir politinį reiškinį „Lietuva ir masinė išeivystė 1868-2020“. Darbui informaciją teikė Kražių seniūnijoje gimusi ir užaugusi Aldona Šarauskaitė-Vainorienė. Pateikėja nepriklausomybės pradžioje su vyru išvyko gyventi į JAV, ten praleido 25 metus, grįžusi į Lietuvą, įsikūrė Klaipėdoje. Mokinei ji pateikė daug įdomios medžiagos apie lietuvių darbą, santykius, integracijos svetimame krašte problemas. Prie Aldonos Vainorienės pasakojimų Eigilė pridėjo savo tetos Jurgos Liorancaitės-Dierek, į Ameriką išvykusios 2000 metais, laiškus. Už šį tiriamąjį darbą mokinei paskirta I vieta, ji apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos I laipsnio diplomu.

Jaunųjų filologų konkurso idėjos autorius – poetas Justinas Marcinkevičius. 1965 metais tuometinė Švietimo ministerija įkūnijo poeto siūlymą ugdyti pradedančiuosius literatus bei kalbininkus. Konkursui teikiami poezijos, prozos, dramaturgijos grožinės literatūros darbai, literatūriniai, publicistiniai rašiniai, teksto interpretacijos, tiriamieji kalbos, literatūros, tautosakos, kultūros darbai, literatūros kūrinių vertimai. Komisijai pirmininkauja literatūrologas, rašytojas Regimantas Tamošaitis.

Konkursai kiekvieną pavasarį apsistodavo vis kituose Lietuvos miestuose, neaplenkdami ir sostinės, vykdavo dvi ar tris dienas, džiugindavo mokinius ir jų mokytojus kelionėmis po apylinkes, koncertais ir vakaronėmis, kūrybos skaitymo vakarais. Dėl pandemijos 2021 metais konkursas vyko nuotoliniu būdu, šiemet Vilniuje jaunieji filologai svečiavosi vieną dieną, konkurso rezultatus išgirdo prisijungę prie zoom programos jau savo mokyklose arba namuose.

Jaunųjų filologų konkursą organizuoja Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Kražiškius sėkmė šiame konkurse lydi jau keturioliktus metus.

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė Emilija K.

Matematikos įdomybės

Balandžio 14 d. Kelmės Aukuro pagrindinėje mokykloje vyko 7 klasės mokinių konferencija „Matematikos įdomybės“. Konferencijoje savo pranešimą „Skaičiuotuvo atsiradimo istorija“ skaitė mūsų gimnazijos 7 kl. mokinė Saulė V. Mergaitė puikiai pristatė savo pranešimą, sužinojo daug įdomybių apie matematiką iš kitų konferencijos pranešėjų.

Susitikimas su Seimo nariais

Kovo 28 d. gimnazijoje lankėsi Seimo nariai Jonas Gudauskas ir Valdas Rakutis. Susitikime su 1g-4g klasių mokiniais svečiai pasakojo apie karo Ukrainoje priežastis ir pasekmes visai Europai ir pasauliui. Seimo nariai skatino jaunuolius jungtis į  Skautų ir Šaulių organizacijas, būti savo krašto patriotais, remti ukrainiečius, kurių į Lietuvą atvyko jau 34 000.

„Esu NATO karys“, – teigia Garbės galerijos narys

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje lankėsi Darius Remeika, karininkas majoras, Garbės galerijos narys. Darius 2000 m. baigė tuometinę Kražių vidurinę mokyklą, besimokydamas ypač domėjosi istorija, vėliau studijavo Karo akademijoje, po to Londone verslą, stažavosi JAV. Svečias susitiko su 5-4g klasių mokiniais, mokytojais. „Mano profesija – ginti šalį“, – savo prisistatymą pradėjo karininkas. Jis pasakojo, kad nuo vaikystės traukė nuotykiai, iki šiol daug sportuoja, laisvai kalba anglų (teigia, kad šią kalbą išmoko per dvejus metus), rusų kalbomis, gali susikalbėti lenkų ir kt. kalbomis, besimokydamas akademijoje dainavo chore. Didžiausias Dariaus pomėgis – maratonai, jis yra bėgęs 42 maratonuose.

Svarbiausia tema, kuria mokiniai pateikė svečiui klausimų, be abejo, buvo karas Ukrainoje. Darius, kaip karininkas, 2,5 metus kariavo Afganistane, dalyvavo misijoje Ukrainoje, todėl karą laiko patirtimi. Baimę laiko normalia būsena. „Jei eidamas kariauti nebejauti mirties baimės – sustok, tu nebe karys!“,- teigia Darius.

Paklaustas apie karo grėsmę kitose Europos šalyse, sakė, kad ji minimali, tačiau pasirengimas yra būtinas: „Kai bus sutriuškinta Rusijos armija, pasaulis galutinai nukreips nuo  grobikiškos šalies verslą, kultūrą, visų gyvenimas bus tik geresnis“, – teigia jis.

Kalbėdamas apie Ukrainos Prezidentą V. Zelenskį, karininkas teigė, kad jis yra tikras karo lyderis. Prezidento puikią komunikaciją laiko svarbiausiu privalumu. Beje, pats Darius demonstravo puikią kalbos kultūrą, įtaigumą ir nuoširdumą.

Gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, dėkodama Dariui Remeikai už netradicines istorijos ir politikos pamokas bendruomenei, kvietė jį ir ateityje bendrauti su mokiniai, mokytojais, teikti žinių įvairiais sociologijos, psichologijos klausimais, kas yra ne tik Dariaus dar vienas pomėgis, bet ir šiandienos tiesioginis darbas  – jis dirba Strateginės komunikacijos departamente.

Emilija, mokytoja

Džiaugiamės

Kovo 17 d. Kelmės rajono savivaldybės salėje rinkosi 12 rajono matematikos mokytojų, kuriems buvo perduotos konsultacijų rengėjų – Vilniaus universiteto – padėkos dovanos už organizuotus nuotolinius mokymus dešimtokams ir abiturientams. Tarp apdovanotųjų – ir Gintarė Verygaitė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos matematikos vyresnioji mokytoja.

Kovo 11-ąją pažymint

Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną,  Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos   6-3g kl. mokiniai dalyvavo  viktorinoje apie Lietuvą, kurioje pasitikrino savo žinias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 11-ąją pažymėjo ir per muzikos pamokas.