Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Istorijos pamoka

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos šeštos klasės mokiniai susitiko su miestelyje dirbančiais archeologais. Mokiniai susipažino su archeologų darbo pobūdžiu, darbo įrankiais, radiniais. Archeologas šeštokams papasakojo, kuriose aukštosiose mokyklose galima įsigyti šią specialybę. Per istorijos pamoką mokiniai patys tapo jaunaisiais archeologais. Dirbdami grupėse
“kasinėjo“ ir rekonstravo molinius indus.
         Istorijos mokytoja Vaida A.

Judumo savaitė

Rytinė pradinių klasių mokinių mankšta Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje, skirta Europos Judumo savaitei paminėti.

Pamokos su mokytoja… iš Japonijos

Rugsėjo 16 d. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre vyko projekto “Kražių kolegijos rezidencija” veiklos. Rezidentė – tapytoja Yayoi Higashiyama (Japonija, Vokietija) kūrybinėse dirbtuvėse susitiko su Kražių Ž. Liauksmino gimnazijos 7, 8 klasių mokiniais. Supažindino juos su Japonijos kultūra, tradiciniu tapymu bei atsakinėjo į vaikų užduodamus klausimus. Užsiėmimų metu, kartu su mokiniais, ieškojo panašumų ir skirtumų tarp kultūrų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-09-07

Šiemet Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras vėl įgyvendina projektą „Kražių kolegijos rezidencija“. Rezidencijos dalyvė ir Kražių viešnia – dailininkė Yayoi Higashiyama iš Japonijos. Rugsėjo 7 dieną menininkė lankėsi gimnazijoje, bendravo su administracija ir… vedė dailės pamokas. Per pamokas 1g ir 2g klasių mokiniai anglų kalba bendravo su Yayoi, atliko kūrybinius darbus, parengė jų parodą.

Juodos Avys – gimnazijos viešnios

Kražių Motiejaus Kazimiero kultūros centras vykdo socialinį projektą „Dienos 22“. Jo rengėjai gimnazijos bendruomenę pakvietė dalyvauti susitikime su „Juoda Avis“ lektorėmis – dviem merginomis, kurios Lietuvoje jau surengė daugiau nei 500 susitikimų su įvairaus amžiaus žmonėmis. Paskaitos „Mokinių emocinių – socialinių kompetencijų ugdymas“ klausė 5-10 klasių mokiniai. Kitas renginys – susitikimas su mokytojais, kultūros centro darbuotojais ir tėveliais – vyko Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre.

Mokytoja Emilija

74-osios abiturientų laidos išleistuvės

Štai ir baigės vingiuotas takelis.
Štai ir didelio kelio pradžia.
Kur nuves šitas baltas kelias,
Per galulaukes mūsų gražias.

Kaip pasiekti tą kalną, tą aukštumą,
Nors atrodo – visai arti?
Gero vėjo, sutinkant aušrą!
Būkit savo svajonių verti!

Gero kelio po saule, po debesiu,
Po žaibu, po sparnu kregždės!
Po laimingu lakštingalos klegesiu,
Po rasota šviesa žvaigždės…
Gero kelio!

Į vasarą …

Birželio 28 d., po pamokų ir Mokytojų tarybos posėdžio, gimnazijos bendruomenė sustojo mokslo metų užbaigimo ceremonijai. Mokinių savivaldos atstovės Saulė ir Augustė nuleido valstybinę vėliavą, sveikinimo žodžius tarė Gimnazijos tarybos pirmininkė mokytoja Nijolė ir Mokytojų tarybos pirmininkė Emilija, linkėjo saugios ir linksmos vasaros.

Tradicinė konferencija

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos svarbiausias renginys prieš vasaros atostogas yra 5-2g klasių konferencija „Mums ne vis vien“, kurioje auditorijai mokiniai pristato parengtus projektinius darbus. Atskirų mokomųjų dalykų projektus mokiniai, bendraudami su mokytojais, rengia antroje mokslo metų pusėje: renka informaciją, atlieka tyrimus, kitus praktinius darbus. Baigiamasis renginys – konferencija – yra puiki galimybė mokiniams parodyti veiklos rezultatus, pasakyti viešąją kalbą, ją iliustruojant vaizdžia medžiaga.

Konferencijos dalyvius pasveikino gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Žaludienė ir Dalia Balčiūnienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, konferencijos rengėja. 1 g klasės mokiniai pristatė projektinės veiklos rezultatus – pranešimą „Rūgštingumas kavoje“ (projektą rengė Akvilė S. ir Agnė J., joms padėjo chemijos mokytoja metodininkė Daiva Navickienė). Devintokai Lukas G. ir Edvinas A. su fizikos vyresniuoju mokytoju Kęstučiu Remeika parengė projektą „Vandens agregatinės būsenos gamtoje“. Kražių seniūnijos vietovardžius tyrė jų bendraklasė Erika M. (mokytoja metodininkė Emilija Kvietkuvienė). Devintokai parengė projektų gamtos temomis: „Medžiokalnio, botaninio draustinio, istorija ir geografija“ (autorei Mildai P. talkino geografijos vyresnioji mokytoja Vijoleta Garbenienė). Biologijos mokytoja metodininkė Rūta Dambrauskaitė vadovavo dviem devintokų projektams: „Reflekso laiko tyrimas“ (autorė Emilija G.), „Pulso priklausomybė nuo fizinio krūvio“ (autorius Deivydas L.).

Patys jauniausi projektinės veiklos dalyviai penktokai per mokslo metus ypač domėjosi daržininkyste: analizavo įvairių šaltinių medžiagą, kūrė tekstus, žiūrėjo filmus, vasario mėnesį sėjo augalus, juos prižiūrėjo, pavasarį juos perkėlė į daržą. Konferencijai penktokai ne tik parengė pranešimą „Daržovių karalystėje“, bet ir žiūrovams surengė vaizdingą testą, kurio laimėtojams – Dovydui Š., Otilijai L. ir Mildai G. – įteikė originalias dovanas – daržovių sėklų. Penktokų projektui vadovavo gamtos mokytoja Violeta Šniaukštienė. Šeštokai su projekto vadove Audrone Pociuviene ir kolegomis parengė projektą „Vabzdžių viešbutis“. Konferencijos dalyviai buvo pakviesti į gimnazijos sodą, kur šeštokai surengė teatralizuotą savo projekto pristatymą. Septintokai tęsė praeitais mokslo metais pradėtą projektą – „Kvapų takelis“ (vadovė Daiva Navickienė). Mokiniai kvietė visus pasigrožėti išaugusiu prieskoninių ir gydomųjų augalų takeliu. Aštuntokai su matematikos vyresniąja mokytoja Gintare Verygaite visą pusmetį triūsė gražindami mokyklos laiptinę – vykdė projektą „Optinė iliuzija“. Subtilūs piešiniai, origamio technika parengti darbai papuošė ir antro aukšto koridorių. „Paminklai partizanams Kražiuose“ – taip vadinasi dešimtoko Luko Ž. parengtas projektas (vadovė istorijos vyresnioji mokytoja Vaida Andrulienė). Lukas aplankė Kražių seniūnijoje esančius paminklus partizanams, juos fotografavo ir konferencijoje paminėjo, kad vienas paminklas pastatytas ir jo proseneliui partizanui. Iš kitų dešimtokų projektų aprašų buvo parengta paroda.

Konferenciją apibendrino rengėja Dalia Balčiūnienė, klasėms ir  projektų vadovams padėkos raštus įteikė direktorės pavaduotoja Irena Žaludienė. Renginį vedė septintokės Saulė V. ir Augustė L.

 

 

Rajone apdovanoti geriausieji

Birželio 13 d. Kelmės kultūros centre įvyko 2021-2022 m.m. olimpiadų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimo šventė. Tarp rajono moksleivių –  dailės olimpiados I vietų laimėtojos Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos dailininkės Rima Ž. ir Milda G. (mokytoja Lina Kasparaitė) ir Lietuvos 54-ojo Jaunųjų filologų konkurso laureatė Eigilė B. (mokytoja Emilija Kvietkuvienė).