Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Būkime sveiki!

Rugpjūčio 5-14 dienomis Kražių gimnazijoje veikė šiaurietiško ėjimo vasaros sveikatos stovykla „Būkime sveiki“ . Jos iniciatorė, aktyvi šio judėjimo šalininkė, mokyklos direktorė Rita Andrulienė.

                      Būkime sveiki – buvo ne tik pagrindinis stovyklos šūkis, bet ir malonus pasisveikinimas vietoj įprasto, kai būrin sueidavo šiaurietiško ėjimo entuziastai.

                      Pasak gimnazijos direktorės, mokykla puoselėja sveikatos stiprinimo kryptį, ta tema rašomi projektai, yra įstojusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Tuo pačiu norima įjungti ir miestelio bendruomenę.

                      Parašius projektą, Kelmės r. savivaldybė finansavo šiaurietiško ėjimo lazdų įsigijimą. Tada buvo sukurta vasaros sveikatos stovykla, kurios tikslas – įgyti šiaurietiško ėjimo įgūdžių.

                      Kas vakarą, kai saulės spinduliai pradingdavo už miško, stovyklos dalyviai rinkdavosi gimnazijos žaliojoje klasėje ir linksmai pradėdavo žygiuoti link Medžiokalnio, įveikdami 4,5 km. Atstumą. Per dvi savaites nukeliauta 25 km.

                         – Po žygio su lazdomis grįžtame laimingi, patenkinti, spindinčiom akim, – porino stovyklos dalyviai.

                      – Kaip smagu, kaip gera keliauti su lazdomis, būti tokioj puikioj kompanijoj. Kiek jėgų atgauni! – džiaugsmo neslėpė viena iš stovyklautojų.

                      Šiaurietiško ėjimo žygeiviai eidavo vidutinišku tempu, kartais paspartindami žingsnį. Pertraukėlių metu buvo daromos įvairios mankštos, bendri žaidimai, kurie dar labiau visus sujungdavo, pagerindavo nuotaiką, smegenų veiklą.

                      – Būtų labai džiugu, kad tas sveikas ėjimas su stovyklos uždarymu nepasibaigtų ir išliktų galimybė toliau vaikščioti su lazdomis, kad ir mažesnėmis grupelėmis,- pageidavo šio judėjimo propaguotojai.

                      Gimnazijos direktorė Rita Andrulienė prižadėjo įsteigti sveikatos klubą ir jame tęsti šią veiklą, prijungiant dar daugiau dalyvių.

                      – Sieksime būti sveikesni ne tik vaikščiodami su lazdomis, bet ir sujungę į vieną visumą aplinką, gamtą, judėjimą bei gerą savijautą, –  mintimis dalinosi direktorė.

                      Vasaros stovyklos dalyviai sulaukė ir svečių. Juos aplankė ir įdomią bei naudingą paskaitą apie vaistažolių vartojimą ir jų poveikį žmogaus organizmui skaitė žolininkas, liaudies medicinos ekspertas Virgilijus Skirkevičius.

                      Dar vienas stovyklos etapas – Kražių seniūnijos sporto šventė , kurioje dalyvavo nemaža bendruomenės dalis.

                      Stovyklos uždarymo vakarą, kai pro langus pasirodė vaivorykštė, šiaurietiško ėjimo žygeiviams buvo įteikti pažymėjimai, atminimo dovanėlės. Instruktoriaus asistentė Vitalija Lukoševičienė nuoširdžiai dėkojo gimnazijos direktorei už kūrybinę iniciatyvą ir buvimą kartu. Direktorė taip pat padėkojo instruktorei Vitalijai, pavaduotojai Violetai Šuštauskienei, kuri gimnazijoje atsakinga už sveikatos puoselėjimą, bei visiems stovyklos dalyviams, kurie be galo draugiški, nuoširdūs, o svarbiausia, labai noriai žingsniavo su lazdomis.

                      – Dviejų savaičių šiaurietiško ėjimo stovykla tikrai pavyko. Žmonės labai susidomėję, pajuto naudą organizmui, sveikatai. Tai buvo nuostabus dalykas, puiki pradžia, – džiaugėsi gimnazijos direktorė.

                      O visų viltys į tai, kad ši prasminga ir turininga veikla būtų tęsiama…

 

                                                                                                                                                                                                                         Jonas Lipskis, mokytojas

                                                                                                                                                                                                                        Nuotraukos Jono Lipskio

 

Mūsų kelionė

Pagaliau sulaukėm dienos, kai visi pradinukai  išsiruošėm į kelionę Lyduvėnai – Šiluva – Tytuvėnai. Lyduvėnuose apžiūrėjome patį ilgiausią (599 m) ir aukščiausią (42 m) tiltą Lietuvoje. Tiltas nutiestas per Dubysą ir jos slėnį.

Šiluvoje aplankėm Švč. Marijos Mergelės baziliką, kur jau beveik 500 metų kasmet švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai.

Ir pagaliau Tytuvėnai. Ten mus pasitiko labai maloni gidė ir Miško muziejuje papasakojo apie Kelmės krašto paukščius ir gyvūnus. Gėrėjomės  gyvūnų iškamšomis, vabzdžių, drugelių kolekcijomis.  Visus sužavėjo medžio drožiniai, įvairūs radiniai ir kiti eksponatai.

Dar važiavom prie Tytuvėnų  apžvalgos bokšto Majako, kurio aukštis 15 metrų. Spiraliniais laipteliais į bokštą įkopę galėjom pamatyti visus Tytuvėnus ir netgi Kelmės bažnyčios bokštą. Grįžtant namo autobuse apklausėm vaikus, kas  labiausiai kelionėje patiko. Ogi Tytuvėnų  apžvalgos bokštas!

                                                                 Viktorija Mėčajūtė

Žemės dienai – aitvarai ir šiaurietiškas ėjimas

Žemės dienos paminėjimas Kražių gimnazijoje tampa gražiai tradicija. Juo labiau, kad gimnazija yra viena iš sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narių. 5 – 8 klasių mokiniai gamino aitvarus ir jų paleidimas stadione tapo gražiu šventės akcentu. 5 – 8 klasių komandos už aitvarus buvo apdovanotos Visuomenės sveikatos biuro direktorės L. Balčiūnienės paruoštais vaisių krepšeliais. Po to aktų salėje vyko šiaurietiško ėjimo mokymai gimnazijos mokytojams ir miestelio bendruomenės nariams.  Mokymus vedė šiaurietiško ėjimo treneris Laimontas Rakauskas, kurio propaguojamos veiklos devizas yra ,,Judėk šiandien dėl rytojaus.“ Treneris susirinkusiems pasakojo, kad apmokė 5000 žmonių, parengė 15 trenerių, pateikė ne vieną ydingos gyvensenos pavyzdį, kaip ir šitą, kad 80 procentų lietuvių per dieną nueina mažiau nei kilometrą, kas antras turi antsvorio. Po mokymų susirinkusieji ir prijaučiantieji sveikam gyvenimo būdui rikiavosi gimnazijos stadione. Jiems buvo išdalintos šiaurietiškam ėjimui reikalingos lazdos ir visi darnia kolona miestelio gatvėmis patraukė į Medžiokalnį, kur laukė gamtos dovana – beržų sula.

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja

Konferencija „Kuriu sveiką mokyklą”

Pirmąją pavasario dieną Kražių gimnazijoje vyko Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų 7-10 klasių mokinių konferencija „Kuriu sveiką mokyklą“. Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis sveikatos saugojimo ir stiprinimo galimybėmis bei ugdyti atsakomybę už sveikos aplinkos kūrimą. Konferencijoje dalyvavo buvęs Kražių vidurinės mokyklos mokinys bei rėmėjas Vidmantas Fokas, UAB „Biomapas“ direktorius, sveikatingumo veiklos Kelmės rajone globėjas, taip pat Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė, Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistė Daiva Stonienė, Kelmės r. savivaldybės vicemeras Kęstutis Bilius ir vietos savivaldos atstovai: Kražių seniūnas Rolandas Karčiauskas, Kelmės rajono policijos tyrėjas Ramūnas Lencius bei Kražių bažnyčios klebonas Vytautas Ripinskis. Atvykusieji galėjo pasigėrėti sveikatą stiprinančiomis priemonėmis, kurios buvo demonstruojamos parodoje „Menas ir sveikata“. Konferencijoje pranešimus skaitė Vaiguvos Vlado Šimkaus, Kelmės „Aukuro“ vidurinių mokyklų bei Kražių gimnazijos mokiniai. Aktyviausi buvo kražiškiai, įrodę, kad tikrai visų klasių mokiniai domisi, rūpinasi sveikata. Net penktokai ir šeštokai pagal savo galimybes buvo įtraukti į konferencijos programą: vieni demonstravo garsų terapijos programėlę „Garsas gydo“, kiti sušoko linksmą šokį. Kražių gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, pristatydama konferencijos svečius ir dalyvius, džiaugėsi aktyvia mokyklos bendruomene ir jos siekiu rūpintis sveikata: Šie metai – Sveikatos metai. Turime kalbėti su mokiniais, kaip gyventi sveikai. Sukūrėme savo sveikatos simbolį – aitvarą. Aitvaras – mitinė būtybė, nešanti laimę ir turtus. Tačiau laimės ir turtų neturėsi, jei nebūsi sveikas, – teigė R. Andrulienė. Kelmės visuomenės sveikatos biuro direktorė L. Balčiūnienė perskaitė pranešimą apie Kelmės mokinių sveikatą bei didžiausius jų sveikatos rizikos veiksnius. Biuro direktorė pasidžiaugė įdomiomis bei kūrybiškomis pranešimų temomis. Konferencijos pradžioje gimnazijos direktorė pakvietė visus pasirinkti vieną iš trijų teiginių: gyvenu sveikai ir skleidžiu sveiko gyvenimo idėjas (žalios spalvos popieriaus lapelis), domiuosi sveiko gyvenimo praktika ir stengiuosi gyventi sveikai (geltona spalva), nesusimąsčiau apie sveiką gyvenimą ir neturiu žinių šiuo klausimu (raudona spalva). Popierėliai surišti į simbolinio aitvaro uodegą, kaip įrodymas, kad dalyviai domisi sveika gyvensena ir stengiasi gyventi sveikai.

Vėliau Kražių gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Šuštauskienė supažindino su sveikatingumo veikla gimnazijoje. Po šio pranešimo konferencijos vedėjos pareigos buvo perduota mokinių tarybos pirmininkei Nidai Palubinskaitei. Ji pristatė konferencijos dalyvius bei jų pranešimus. Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinės mokyklos mokiniai pristatė sveikatos projektą „Energija – jėgos šaltinis“, Kelmės Aukuro vidurinės mokyklos komanda – sveikos gyvensenos renginių kalendorių. O kražiškiai perskaitė net penkis pranešimus: „Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos ir Kražių gimnazijos mokinių fizinio išsilavinimo palyginamoji analizė“, „Spalvų poveikis sveikatai“, „Medžių įtaka žmogaus sveikatai“,  „Gyvename ne tam, kad valgytume, o valgome tam, kad gyventume“, „Natūralūs audiniai sveikiau kūnui“. Tai pat mokiniai pateikė konferencijos rezoliuciją, kurioje buvo siūloma įrengti treniruoklių salę, relaksacijos kambarį, mokiniai pareiškė norą patys išsispausti šviežių sulčių.

.

 

 

Kasdien judėti sveika

Spalio 17d. Kražių gimnazijoje vyko netradicinė veikla – sveikatingumo diena “Kasdien judėti sveika“.

Pradinių klasių mokinius ir jų tėvelius pasveikino, žvalios nuotaikos ir gerų rezultatų palinkėjo sveikatingumo dienos organizatorė pradinių klasių vyr. mokytoja Nijolė Dirmeikienė.

Sportiškai apsirengusius pradinukus, jų mamas ir tėčius atlikti rikiuotės, ėjimo ir ryto mankštos pratimus pakvietė pradinių klasių vyr. mokytoja Birutė Dirmeikienė. Daug emocijų sulaukė draugiškos kvadrato varžybos tarp „Žaliųjų – Raudonųjų“ ir Violetinių – Geltonųjų“ komandų. Kvadrato varžybas organizavo pradinių klasių mokytoja Lida Giržadienė.Greičiausi, vikriausi, judriausi tėveliai ( R. Baltutienė, A. Jasulaitis, L. Kalvaitytė, D. Kelpšas, L. Petkevičiūtė, E. Zverkienė, L. Kučinskaitė, D. Braukylienė) buvo apdovanoti
padėkos raštais. Daugiausia ovacijų sulaukė pirmokės Kornelijos mamos L. Kalvaitytės kopimas virve.

Po renginio direktorės pavaduotoja pradiniam ugdymui V. Šuštauskienė kalbėjo, kad sporto ir sveikatingumo dienos, kuriose dalyvauja vaikai kartu su tėvais moko sveikai gyventi, daugiau judėti, sportuoti.

Tikimės, kad tokios šventės ugdo sąmoningą mokinių požiūrį į savo sveikatą.

 

Nuotraukos pradinių klasių vyr. mokytojos B. Dirmeikienės

Kelionė Į Estiją

Tęsiasi tarptautinio projekto „Mes mokomės gyventi  sveikai“ veikla. Šį kartą Kražių gimnaziją atstovaujantys  mokytojai  Rasa Rimidytė, Nijolė Partauskienė, direktorė Rita Andrulienė ir dvyliktokai Justinas Bakutis bei Mantas Kasparas lankėsi kaimyninėje Estijoje, Pukos vidurinėje mokykloje.  Pagal projekto veiklos programą visos septynios  projekte dalyvaujančios šalys mintis ir veiklą kreipė į žalingų įpročių prevenciją:  atsivežė namuose paruoštą video medžiagą  apie patyčias ir smurtą ne tik mokykloje, bet ir šeimose, kt. aplinkoje,  bei „žaliosios klasės“ įrengimo  preliminarius duomenis. Pristatę  namų darbus, dalyvavome susitikime su policijos pareigūnėmis iš Tartu, dirbančiomis su nepilnamečiais.  Jų pasakojimas  siejosi su praktine veikla, žaidimais, todėl visi mokiniai drąsiai įsitraukę į veiklą patyrė malonių ir įdomių potyrių.  Kitą dieną lankėmės  kelių muziejuje.  Čia sužinojome ne tik kelių tiesimo istorijas, bet ir kokios transporto priemonės jais riedėjo ir teberieda iki šių dienų. Užsidėję specialius akinius turėjome galimybę įsitikinti koks pavojingas kelyje gali būti neblaivus vairuotojas, o  įsėdę į specialią mašiną – sužinojome kaip teisingai  elgtis jai apvirtus. Apsilankėme ir buities muziejuje, kuriame nustebino lankytojams suteikta galimybe sava kalba per elektroninį pultelį susipažinti su įvairiuose maketuose vaizduojama ekspozicija: žemės dirbimo, sėjos, javų pjūties ir kt. Ten pat dalyvavome edukacinėje duonos kepimo programoje. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos direktorė puikiai  atsakė į visus klausimus ir asmeniškai parodė, kaip minkoma, formuojama ir kepama duonelė.

Didžiausią potyrį visiems projekto dalyviams paliko ekskursija į Tartu kalėjimą. Čia mums papasakojo apie procesus, kurie vyksta sulaikius įtariamąjį padarius nusikaltimą, pamatėme visą kalinių buitį, laisvalaikio ir darbo sąlygas. Pasibaigus ekskursijai projekto dalyviai  dalinosi įspūdžiais ir tikino, jog niekada gyvenime nenorėtų patekti į tokią „įstaigą“.

Lankėmės kvarcinio smėlio kasykloje. Išklausėme pasakojimą apie kasyklos atsiradimą, jos svarbą. Įdomu tai, kad dabar kasyklos tuneliuose glaudžiasi nykstančios šikšnosparnių rūšys, suskrendančios žiemoti net iš trijų aplinkinių šalių. Prie kasyklos, ant nuostabaus grožio smėlio,  kiekviena šalis, projekto dalyvė,  atliko kūrybinę užduotį , kuri apibendrino visą projekto veiklą.

Džiaugėmės  Estų apgalvotai ir kryptingai  parengta veiklos programa. Jos metu įgijome daug patirties ir žinių.

                                                                                                                                                                                                                                     Nijolė Partauskienė, mokytoja

 

 

Šalies kultūra – Bulgarijoje

Šalies kultūra – Bulgarijoje

Vykdydami tarptautinio projekto ,,Mokomės gyventi sveikai“ programą,  gimnazijos atstovai – mokytojai E. Kvietkuvienė, G. Norvaišienė, M. Vileikis bei mokiniai – I. Nutautaitė ir A. Perminas –  pristatė Lietuvos kultūrą – muziką ir šokius  Bulgarijoje. Į projekto veiklą kartu vyko projekto vadovė A. Biedermann. Dalyviai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Lietuvos, Italijos, Austrijos, Turkijos ir Lenkijos apsistojo Kardžalio mieste, kuriame gyvena 30 000 gyventojų. Miestą, kaip ir visą Bulgariją, supa gražūs Balkanų kalnai, nors jo tikrai nepuošia prabangūs namai, gražūs skverai. Bulgarija – taip pat Europos Sąjungos valstybė, tačiau kadangi šaliai buvo nutraukta materialinė parama, gyvena kukliai, dauguma gyventojų – iš minimalaus atlyginimo. Tačiau gyvena linksmai. Tuo įsitikinome 5 dienas dalyvaudami nacionalinių šokių ir dainų pristatymuose, vakarėliuose, susitikimuose su įvairių įstaigų atstovais. Tačiau kaip visa tai susiję su sveikata? Tiesiogiai. Juk šokantis ir dainuojantis žmogus išgyvena teigiamas emocijas,  daug juda… Be to, Bulgarijoje lankėmės sveikatos muziejuose, poilsiavome prie Juodosios jūros, ragavome nacionalinių patiekalų ir, žinoma, daug bendravome. Juk tokia ir yra projekto idėja.

                                                                                                                                                                                                                      Emilija Kvietluvienė, mokytoja

 

 

Kelionių krepšiuose – įspūdžiai iš Lenkijos

Pirmąjį pavasario mėnesį įvyko trečiasis tarptautinio projekto „Mokomės gyventi sveikai“ susitikimas. Kovo 14-19 d. Germinta Patašiūtė ir Nida Palubinskaitė, IIg klasės mokinės, lydimos mokytojų Violetos Šuštauskienės, Linos Kasparaitės bei gimnazijos bibliotekininkės Astos B., viešėjo Kruzlovos gimnazijoje, Lenkijoje.

    Tik atvykus į Pietų Lenkijos miestelį Nowy Sącz, mus pasitiko ne tik pavasariu dvelkianti šiluma, bet ir puikūs vizito organizatoriai. Kitos dienos rytą atvykome į Krużlowej Wyżnej gimnaziją, kurioje pristatėme paruoštas užduotis tema „Sveikata ir sveikas maistas“. Po pristatymo skyrėme laiko pažintinei ekskursijai po Kruzlovos miestelį. Sugrįžę į gimnaziją, atlikome įdomiausią dienos užduočių dalį – kartu ruošėme kiekvienos šalies nacionalinius patiekalus. Turėjome galimybę susipažinti su lenkų, italų, bulgarų, latvių, estų ir austrų virtuve. Maisto gaminimo metu netrūko geros nuotaikos. Projekto dalyvių ruoštų vaišių degustuoti ir įvertinti atvyko vietinio restorano vyriausiasis virėjas. Oficialiąją dieną užbaigėme kito planuojamo susitikimo veiklos aptarimu, kuris vyks Bulgarijoje, birželio mėnesį.

    Išaušus saulėtam kovo 16-osios rytui, leidomės į kalnuotąją Zakopanę. Kelionės metu žavėjomės įspūdingais Tatrų kalnais. Gubalovkos vietovėje teko išbandyti funikulieriaus transportą. Vakarėjant pasiekėme Bialka Tatrzanska miestelį, kuriame galėjome pasilepinti terminėmis voniomis, prisotintomis kalcio, natrio, sieros, chloro, magnio, geležies, kalio, ličio, vario, cinko ir silicio jonais.

    Kuomet kalendorius skaičiavo 17-ąją dieną, išvykome į memorialinį pasaulinės reikšmės muziejų – Aušvico koncentracijos stovyklą. Per 1940-1945 m. šiame lageryje buvo įkalinta apie 1,3 mln. žmonių.  Atvykus į liūdną praeitį menančią vietovę, mus „pasveikino“ cinizmu „pagardintas“ užrašas „Arbeit macht Frei“ (vok. Darbas išlaisvina). Lankėmės kančia ir mirtimi alsuojančiose kalėjimo vienutėse, turėjome progos iš arti išvysti dujų kameras, kartuves, sušaudymo sieną, krematoriumą. Nors istorija byloja apie nacių žiaurumą, tačiau buvo naudinga iš naujo išgyventi protu nesuvokiamus faktus. Tarp muziejaus eksponatų buvo ne tik istorinių nuotraukų su myriop pasiųstais vaikais, ranka pildytų dokumentų, tarp kurių didelę dalį užėmė mirtininkų vardai ir pavardės, bet ir asmeninius poreikius tenkinusių kalinių daiktų. Nebuvo paprasta žiūrėti į žaliavą, paruoštą iš anapilin išėjusių moterų plaukų.

    Tą pačią dieną pasiekėme magiškąją Krokuvą. Pasigrožėję plačiomis Vyslos pakrantėmis, aplankėme didingus Vavelio rūmus. Buvo įdomu vaikštinėti takais, kuriais kažkada eidavo net pats Lenkijos karalius Vladislovas Lokietka.

   Apibendrinant, būtų galima vienareikšmiškai teigti, kad išvyka į kaimyninės šalies valstybę buvo naudinga ir įdomi. Prisiminėme sveikos gyvensenos įpročius, pagilinime užsienio kalbų žinias, o svarbiausia – dar labiau sutvirtinome Comenius šeimos bendradarbiavimą. Lenkijos atstovų dėka, tinkamai suplanuoto ekskursijų ir pažintinės veiklos laiko bei organizacijos, praleidome prasmingą veiklos ir aktyvaus poilsio savaitę.

Asta B., bibliotekininkė

Mokomės gyventi sveikai

      Gimnazijos bendruomenė tęsia sveikos gyvensenos renginių ciklą – taip vykdomas Comenius projektas ,,Mokomės gyventi sveikai“. 2g – 3g klasių mokiniai dalyvavo diskusijoje ,,Maitinimasis, judėjimas ir gera savijauta mano gyvenime“. Diskusiją vedė mokytoja E. Kvietkuvienė, joje dalyvavo, mokinių mintis komentavo, teorinių žinių teikė Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyriaus vedėja A. Monkauskaitė. Gimnazistai noriai dalijosi patirtimi apie sveiką maistą, judėjimą. Buvo įrodyta, jog gera savijauta lemia mokymosi kokybę, rezultatus, o gerą savijautą lemia tinkama mityba ir judėjimas. Be to, viešnia iš Kelmės pridūrė, kad žmogaus sveikatai svarbiausia gyvenimo būdas, vidinė darna su savimi, o sveikatos apsauga tik 10 procentų lemia žmogaus sveikatą. Gimnazijos direktorė pridūrė, kad mažai geriame skysčių, vandens, nors vanduo yra ypač svarbus organizmui. Gimnazijojevykdyto tyrimo medžiaga patvirtino, kad 50 procentų mokinių nevalgo pusryčių, 70 proc. nedaro mankštos. Buvo prieita vieningos nuomonės, kad turime kasdien nueiti 3 kilometrus, aktyviam fiziniam darbui skirti bent 30 minučių. Diskusijoje nuskambėjo daug nuoširdžios ir atviros išpažinties.

      Taip pat gimnazijoje veikė kavinė ,,Arbatos puodelis“. Kavinėje ,,dirbo“ mamos – N. Žiauberienė, D. Maziliauskienė, J. Gaidjurgienė, A. Žiauberienė, V. Dirmeikienė. Jos paruošė mokiniams pusryčius – pradinių klasių mokinius vaišino penkių grūdų koše, sausais pusyčiais su varške ir vaisiais, obuolių ir bananų mišraine. Mokinius ypač sudomino arbatos skonis – tai buvo paprasčiausia kmynų arbata su medumi. Kavinės veiklą koordinavo tėvų klubo ,,Atitis“ vadovė mokytoja V. Radavičienė.

      2g klasės mokiniai per technologijų pamokas ruošė sveikus regionų patiekalus, su kurių paruošimu kražiškiai kovo mėnesį supažindins projekto ,,Mes gyvename sveikai“ dalyvius iš užsienio šalių. Nutarta užsieniečiams patiekti blynelių iš grikių. Šia veikla rūpinasi technologijų mokytoja L. Kasparaitė. Mokytoja Lina su kolegėmis ir mokiniais kovo 14 d. išvyksta į projekto veiklą Lenkijoje.

Emilija Kvitekuvienė, mokytoja