Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

,,Lietuva, bėgantis laikas būk“

         Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šiemet gimnazijos bendruomenė pažymėjo kartu su visais kražiškiais, surengdama šventinį koncertą M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Buvo pagerbta tautinė vėliava – jaunieji gimnazijos šauliai, skambant lietuvių liaudies dainai ,,Kur lygūs laukai“, iškilmingai ją įnešė į salę. Nuskambėjo kultūros centro moterų ansamblio dainuojama daina. Po jos režisierė J. Sankauskienė pakvietė Kražių seniūnijos seniūną V. Andrulį, kuris pasveikino susirinkusius Vasario 16 – osios proga. Po iškilmingo sveikinimo koncertavo gimnazistai: deklamavo I. Butkutė ir D. Šniaukšta, IIIg klasės merginos parodė poezijos etiudą ,,Lietuva, bėgantis laikas būk“. Dainavo pradinių klasių mokinių chorelis, merginų ansamblis, mišrus ansamblis. Visi ovacijomis sutiko IIIgb klasės angliškos dainos ir šokio pasirodymą, parengtą Valentino dienai. Šoko 5 klasės šokių kolektyvas.

         Ar mokame džiaugtis laisve? – klausė istorijos vyresnioji mokytoja V. Andrulienė. Ji pateikė skaudžios patirties pavyzdžių, kiek daug šiandien Lietuvos jaunimo patraukia į Vakarus, ieškodami darbo.

         Abiturientės D. Tolušaitė ir J. Zelbaitė pristatė signatarus, komentavo pateiktis.

        Šventinį minėjimą rengė Kražių gimnazijos mokytojai E. Kvietkuvienė, G. Norvaišienė ir M. Vileikis.

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja

Nuotraukos J. Lipskio

Projektas “Erasmus Lietuvos mokykloms” – gimnazijoje įvyko spalio 28 d.

Paraiškos teikėjas: Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinių ryšių tarnyba (VDU TRT);

Veiklų vykdytojas: ESN VMU (Erasmus Student Network), VDU TRT.

Veiklos laikotarpis: 2011 m. rugsėjo 26 d. –  lapkričio 8 d.

Idėja: Viena, “kitokia” diena, kai mokomės pasaulio, tolerancijos ir ieškom naujų draugų. Pamokos mokyklose vyksta pagal pateiktą tvarkaraštį (galima rinktis tik vieną atskirą klasę, galima pateikti tokį pamokų “scenarijų” suformuotoms kelioms susidomėjusių moksleivių grupėms.

Auditorija 1 pamokai: grupė baigiamųjų (11-12, 3-4 gimn.) klasių moksleivių iki 25 asmenų.

Projekto pamokų kalba: anglų k. ir lietuvių k.

Projekto pamokų principas: žasimingų prisitatymų bei žaidimų pagalba paskatinti moksleivius (būsimus Lietuvos universitetų studentus) pažinti užsienio šalis, drąsiai įgyvendinti savo idėjas, siekti tobulėjimo per savanorišką veiklą ir bendravimą su užsieniečiais.

Koordinatoriai:

 • Justė Čečkauskaitė (Erasmus koordinatorė),
 • Žymantė Jokūbauskaitė (ESN VMU koordinatorė),
 • Orinta Movsesjan (ESN Lietuva Nacionalinė atstovė),

Projekto rengėjai:

 •  Sandra Gerdauskaitė,
 • Vaida Dičkutė,
 • Martynas Prievelis,
 • Kristina Baranovaitė,
 • Liucija Zaksaitė,
 • Karolina Mazėtytė,
 • Julija Ruškutė,
 • Miglė Gražytė,
 • Živilė Malinauskaitė,
 • Ugnė Vasiliauskaitė,
 • Lina Balandytė,
 • Milda Butkutė,
 • Kristina Butkutė,

+ tarptautiniai studentai (Japonija, Italija, P. Korėja, Prancūzija, Ispanija, Kuba, Azerbaidžanas, Gruzija).

Tvarkaraštis:

 1. Įvadinė pamoka “Aš, arbata ir mokykla: arba tarptautinių studijų skonis ir prieskoniai” (Įvadinė paskaita su ryto arbata moksleiviams. Pateikiama informacija apie Erasmus programą, mobilumo galimybes ir naudą, apie mentorystės programas, savanorystės reikšmę bei galimybes, apie tai, ką moksleiviai gali daryti jau šiandien (motyvuojant mokytis kalbų, kitų šalių papročių ir istorijos), susipažinimas su tos dienos tvarkaraščiu);
 2. “Aplink pasaulį per 45 min.” arba geografijos pamoka (užsienio studentų pamoka apie jų šalis, tradicijas, keliones, keliavimo būdus, etc.);
 3. Užsienio kalba (“Fun  and easy language learning” – užsienio studentų kalbų pamokos; galima derinti pagal poreikį: arba vesti vienos kalbos (pvz., anglų) pamoką visiems kartu didelei klasei, arba supažindinti su pagrindiniais (labas, ačiū, prašom, viso, myliu, etc.) visų kalbų žodžiais – pagal dalyvaujančius studentus iš užsienio ir mentorius);
 4. Lietuvių kalba (Moksleivių  lietuvių kalbos pamoka užsienio studentams – pagrindinių žodžių, reikalingiausių frazių mokymas);
 5. “Pažinimas šokio ritmu”  arba Choreografija (Azerbaidžianietiškų šokių, Kubietiškos salsos pamoka);
 6. Kūno kultūra (futbolo varžybos tarp komandų, suformuotų iš užsienio studentų bei moksleivių);
 7. “Paragauk pasaulio” arba technologijų pamoka (tradicinių turkiškų, ispaniškų patiekalų gaminimo pamoka);
 8. Baigiamasis klasės susirinkimas (baigiamojo tolerancijos/ pasaulio pažinimo testas moksleiviams, lietuvių kalbos testas užsienio studentams, sertifikatų/ suvenyrų išdalijimas projekto dalyviams.

 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

Pirma pamoka. “Ryto arbata su tarptautinių studijų skoniu ir prieskoniais” (The morning tea with taste of international studies). 

Pagrindinės projekto idėjos:

 • Susipažinimo žaidimai;
 • Savanoriškos veiklos esmės ir naudos moksleiviams pristatymas, savanoriškos veiklos organizacijų ir informacijos apie jas paieškos pristatymas, idėjos kaip prisijungti prie jau veikiančios ar susikurti savo organizaciją mokykloje/ mieste.
 • Tarptautinių mainų galimybių/ programų ir jų privalumų pristatymas, užsienio kalbų mokymosi ir domėjimosi užsienio šalimis/ kultūros svarba.

Antra pamoka. “Aplink pasaulį per 45 min.” (Around the world in 45 min.).

 • Tradicinių nacionalinių švenčių įv. šalyse pristatymas;
 • Nuotraukos, video, pasakojimai apie įv. šalis, kultūras.

Trečia pamoka. “Kalbų karuselė” (Carousel of languages).

 • Užsienio kalbos mokymo pratimai mokant pagrindinių žodžių, frazių ir gestų (žaidimai: dialogai);
 • Kūno kalbos skirtingose šalyse pažinimas;
 • Komandinis žaidimas (išmok 10 japoniškų/ itališkų/ ispaniškų/…/žodžių).

Ketvirta pamoka. “Moki žodį – žinai kelią” (Know the world – know the way).

 • Lietuvių k. pamoka užsieniečiams apie pagrindinius žodžius ir reikalingiausias frazes nenuobodžiam gyvenimui Lietuvoje;
 • Patarlių, lietuviškų keiksmažodžių (pvz., po šimts perkūnų ir pan.) vertimas į kitas kalbas;
 • Žaidimas “Alias kitaip”.

Penkta pamoka. “Kas kaip moka tas taip šoka” (Dance how you feel).

 • Šokio istorija: žemėlapis, nuotraukos, video;
 • Šokio, “sulipdyto” iš skirtingų šalių šokių žingsnelių pamoka.

Šešta pamoka. “Stiprūs ir vikrūs” (Smart and strong).

 • Linksmieji neįprasti tradiciniai įv. šalių žaidimai (“Bavariškas tinklinis”, “Austriškas vaidmenų žaidimas”, “Rusiškas kažkas”).

Septinta pamoka. “Tautų virtuvė – pasaulio keptuvė” (Nations cuisine).

Atsakinga Ugnė ir Milda

 • Supažindinimas  su įv. ingredientais ir kitų kultūrų skirtumus pagal jų tradicinius valgius ir charakterį;
 • Užkandžio gaminimas su “virtuvės šefu”, ragavimas, etiketo pamokos.

Aštunta pamoka. “Klasės valandėlė” (Class discussion).

 • Baigiamasis  kultūrų pažinimo/ tolerancijos testas;
 • Užsienio/ lietuvių kalbos testai;
 • Dienos aptarimas, vertinimo anketa;
 • Sertifikatų įteikimas.

Mugė. (International  fair)

 • Spausdintos medžiagos pristatymas apie savanorystės, mainų galimybes;
 • Viktorina;
 • Nuotraukų, filmukų rodymas;
 • Gyvoji biblioteka.

 

 

 

 

Nuo spalio 5 d. veiklą pradėjo tarptautinis projektas “Mokomės gyventi sveikai!”

Projekte dalyvauja Austrijos, Bulgarijos, Latvijos, Turkijos, Estijos, Italijos, Lenkijos mokyklos ir Lietuvos, t. y. Kražių, gimnazija.

 

 

SPALIO 5-10 D. PROGRAMA

                    Spalio 5 d.

           20.00 val. – svečių sutikimas. Dalyvauja vadovai, koordinatoriai (paruošiame ir išdalijame programas).

                     Spalio 6 d. 

           9.00 val. – sutikimas Kražių gimnazijoje. Projekto atidarymas, svečių sveikinimai, šalių pristatymas.

           10.30 val. kavos pertrauka

           11.00 – projekto veikla (parengtos medžiagos pristatymas)

           13.00 – pietūs

           14.00 – Tarptautinė olimpiada

           18.00 – bendra vakaronė

                     Spalio 7-8 dienos

           Kelionė maršrutu Kaunas-Trakai-Vilnius

            7 dieną aplankome Vilnių ir atvykstame į Trakus

            8 dieną vykstame į Kauną

                    Spalio 9 d.

            9.00 val. kelionė į Šiaulius: Kryžių kalnas, šokolado kavinė

            16.00 val. projekto uždarymas