Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUO 2020 M. KOVO 30 D.

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu mokymo(si) būdu, naudojant virtualią mokymosi aplinką.

Pamokos vyks pagal esamą patvirtintą tvarkaraštį (gimnazijos internetinėje svetainėje).

KEIČIASI PAMOKŲ PRADŽIOS LAIKAS – PAMOKAS PRADEDAME  9.00 VAL.

Mokytojų ir pagalbos specialistų konsultacijos mokiniams vyks pagal patvirtintą konsultacijų grafiką (skelbiamas internetinėje svetainėje).

Dalykų mokytojai ugdymo klausimais konsultuos tėvus kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 9.00 val. telefonu, el. paštu arba TAMO žinute.

Teikia pagalbą ir konsultuoja dėl nuotolinio mokymo:

Dalia Balčiūnienė,   861126368,       komunikacinių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 8.50 val. ;

Rita Andrulienė,      861625774,        nuotolinio mokymo(si) organizavimo klausimais;

Irena Žaludienė,       864668638,        ugdymo proceso koordinavimo klausimais;

Audronė Pociuvienė,    869074395,    nuotolinio mokymo(si) asmens duomenų saugos klausimais.

Su nuotolinio mokymo(si) tvarka susipažinsite TAMO dienyne.

INFORMUOJAME!

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija karantino laikotarpiu, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d., darbuotojų darbą organizuoja nuotoliniu būdu. Planuoti renginiai yra atšaukiami iki 2020 m. balandžio 15 d.

Prašome laikytis karantino laikotarpiu paskelbtų privalomų saugos priemonių.

Informacija dėl mokyklos veikos teikiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.zlgimnazija.lt, el. paštu kraziai@zlgimnazija.lt  ir telefonu 861625774.

Direktorė Rita Andrulienė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl koronaviruso (covid -19) valdymo priemonių“.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

COVID-19_Ataskaita_2020-03-13

 

 

SVARBI INFORMACIJA!

Keičiasi ugdymo proceso metu skiriamų atostogų laikas. Pavasario atostogos skelbiamos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Gimnazijoje vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 – mečio šventė

Kovo 10 dieną  gimnazijoje vyko  Lietuvos  Nepriklausomybės  atkūrimo  30 – mečio  šventė.

Renginys prasidėjo  nuotaikinga daina ,kurią atliko jungtinis moksleivių choras. Šventinį pranešimą  perskaitė 2g klasės mokinė Sandra  Rukšėnaitė . Renginio  metu  vyko viktorina ir filmo peržiūra . Per pertraukas  skambėjo lietuviškos patriotinės dainos, o Jaunieji policijos rėmėjai sveikino gimnazijos bendruomenę ir miestelio gyventojus, per pilietiškumo pamokas gamintais trispalviais drugeliais.  Mokiniams talkino mokytojos  V. Andrulienė, A. Pociuvienė, E. Dambrauskienė,  S. Klusienė.

Aš -lietuvis

Trečiadienį minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-ąją sukaktį. Ta proga, kovo 10 d., bibliotekoje vyko viktorina „Aš – lietuvis“, kurioje dalyvavo pradinių klasių mokiniai. Viktorinos klausimų būta įvairių – lietuviški papročiai ir šventės, Lietuvos simboliai, įsimintinos datos ir įvykiai, gražiausi ir ilgiausi lietuviški žodžiai.  Pralaimėjusiųjų nebuvo. Laimėjo – draugystė, žinios, vienų kitiems šypsenos ir kartu duotas pažadas Lietuvai: „ Gerais darbais ir žiniomis aukštyn keliu sparnus. Užaugęs noriu būti Doras Lietuvos Žmogus “.

Štangistai ketvirti metai iš eilės – pirmi

Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje  vyko rajono mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybos, kuriose savo jėgas išbandė trys rajono bendrojo lavinimo mokyklos: J.Graičiūno gimnazija, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija. Surinkę 112 taškų kražiškiai komandinėje įskaitoje užėmė pirmąją vietą. Asmeninėje rungtyje pirmąją vietą iškovojo U. Kniūraitė, K. Žibutis, V. Penikas, K. Butkevičius, L. Brazauskas, antrąją – E. Vaitiekutė, D. Šaltis, K. Gedvilas.

Akvilė konferencijoje ,,Gimtoji kalba mokykloje” pristatė pranešimą

Akvilė Staražinskaitė (Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokinė), šalia – Kelmės ,,Kražantės” progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Alma Paulauskienė, antroje eilėje (iš dešinės) Aušrinė Rinkevičienė (Šiaulių miesto savivaldybės vyr. specialistė, kalbos tvarkytoja), Algirdas Malakauskas (LKD Šiaulių skyriaus pirmininkas) ir lituanistė Laima Malakauskienė). Akvilė konferencijoje ,,Gimtoji kalba mokykloje” pristatė pranešimą ,,TV laidų vedėjų kalbos etiketas. Lyčių lingvistika”.