Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokinių ir mokytojų komanda sėkmingai nuotoliniu būdu dalyvauja tarptautinio ERASMUS+ projekto „Finding European ldentity through lntercultural dialogue between European Citizens“ (,,Europos tapatybės nustatymas per Europos piliečių švietimą ir kultūrų dialogą“) veikloje.

Užsienio kalbų mokytojai Ž. Šiaudvytienė, A. Tunikienė ir K. Kasparavičius virtualiai bendravo su kolegomis iš Ispanijos, Italijos, Rumunijos, Portugalijos ir Lenkijos. Pagrindinė visų veiklų tema buvo Europos šalių savitas kultūrinis paveldas, vietinės tradicijos ir papročiai. Pirmiausia virtualiai buvo pristatyti nepakartojami Portugalijos kraštovaizdžiai: paplūdimiai, prieplaukos, pusiasaliai, salos. Didelį įspūdį mokytojams paliko Lisabonos senamiestis, jo architektūra, senosios pilys kalnuose. Mokytojams sudaryta galimybė susipažinti su kulinarijos paveldu, juos ypač nustebino portugališkų patiekalų įvairovė. Be to, teko klausytis išskirtinių  portugalų liaudies dainų.Visų projekto dalyvių šalių komandos ne tik turėjo stebėti pateiktą informaciją apie Portugaliją, bet ir rasti panašumų bei skirtumųsu savo šalies kultūriniu paveldu,Padlet platformoje sukurti savo šalies interaktyvų žemėlapį, atskleisti krašto kultūrinį paveldą. Paskutinę virtualaus susitikimo dieną visos šalys pristatė interaktyvius žemėlapius, aptarė kultūrų unikalumą.Kaip teigia mokytojai, naudinga buvo išbandyti naujas programines platformas Google meet, Padlet, jos tikrai išplėtė nuotolinio bendravimo galimybes, ateity padės mokytojams ir mokiniams ne tik projektų veiklose.

Prieš Kalėdas į projekto veiklą buvo įtraukti ir mokiniai. Tai virtuali kelionė po Lenkiją, pirmiausia virtualus pasivaikščiojimas po Częstochowa mokyklą. Po jo – kūrybinis darbas – Europos partnerių kultūrinis žemėlapis „Padlet“ programa ir jo pristatymas. Įvadas į CANVA skirtas mokytojams, jį parengė mokytojų rengimo centro patarėja  metadologė, darbo su CANVA programa rezultatas – internetinė knyga „Erasmus + bendradarbiavimo prisiminimai“, kuri buvo kuriama visose projekto valstybėse.  Dailės ir kalbinės dirbtuvės mokiniams  „Neįprastas kalėdinis atvirukas“ labai sudomino mokinius, jie džiaugiasi savo ir draugų pastangomis sukurti kuo įvairesnius atvirukus, juos pristatyti ir linkėti Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga. Susitikimui vadovavusios Lenkijos mokyklos komanda parengė giesmių koncertą, taip pat pristatė vaizdo įrašą – pjesę apie Kristaus gimimą, surengė viktoriną apie Kalėdų tradicijas.

„Dalyvavimas veiklose suteikė ne tik žinių apie įvairių Europos valstybių – Lenkijos, Rumunijos, Italijos, Portugalijos – tradicijas švenčiant žiemos šventes, bet ir pažinti įvairių kultūrų žmones, palyginti savo ir kitų valstybių mokytojų darbo ir bendravimo su mokiniais būdus“, – teigia anglų kalbos mokytoja metodininkė Audronė Tunikienė. „Pagrindinė visų veiklų tema buvo kalėdines tradicijos ir papročiai. Tikrai verta pamatyti bei išgirsti informacijos apie kiekvienos šalies savitus kalėdinių patiekalų paruošimo būdus, sudalyvauti viktorinoje apie šalių kalėdines tradicijas, kurti interaktyvius žemėlapius ar kalėdinius atvirukus bei dalintis patirtimi iš jau įvykusių projekto kelionių“, – veikla pasidžiaugė Kęstutis Kasparavičius, anglų kalbos mokytojas. Projekte dalyvaujantiems aštuntokams labiausiai patiko naujai atrastos internetinės platformos, jie save giria už pareigingumą ir kūrybingumą.

Lenkų organizuoto virtualaus projekto susitikimo veiklų apžvalga

Iš Sausio 13 – osios atiteka laiko upė

 Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija kartu su visa tauta akcija „Atmintis gyva, nes liudija“paminėjo Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmetį. Mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, darbuotojai informacinėmis kompiuterinėmis priemonėmis jungėsi prie Office 365 platformos Teams programos.

Ankstyvą sausio 13-osios rytą gimnazijos choreografijos mokytoja metodininkė Jovita įkėlė vaizdo medžiagą, skirtą Laisvės gynėjų dienai. Įvairių klasių mokiniai šokio elementais siuntė vaizdo žinutę „Ačiū už laisvę sako gimnazijos šokėjai“. Istorijos mokytojos suburti gimnazijos bendruomenės nariai degė atminimo žvakutes ant savo namų palangių ir dalinosi nuotraukomis.

Virtualiame minėjime vaizdų pranešimą pateikė istorijos mokytoja Vaida. Ji apibūdino Lietuvos politinius įvykius nuo nepriklausomybės paskelbimo iki sausio 13, apžvelgė Europos valstybių poziciją dėl įvykių Lietuvoje. Abiturientai Ksavera, Meida, Rugilė, Mantas, Gerda, Akvilė ir Lukas skaitė ir deklamavo eiles, publicistikos tekstų ištraukas apie dramatiškus įvykius 1991 metų sausio 13. „Žemai palinko erškėčiuota Lietuvos galva Antakalnio kalnelyje“,- teigė Meida, paprašydama aukų atminimą pagerbti tylos minute. Viktorija perskaitė 14 žuvusiųjų pavardes, skambėjo Akvilės dainuojama jautri ir švelni K. Smorigino daina „Paukščiai“.

Dalyvavo interaktyviame antikorupcijos dienos minėjime

Gruodžio 9 d. gimnazijos mokinės Ūla (5 kl.), Toma ( 2g kl.), ir Ugnė (2g kl.) dalyvavo interaktyviame antikorupcijos dienos minėjime. Šiame užsiėmime, drauge su žinomu Lietuvos dainininku Jurgiu Didžiuliu, per muzikos prizmę buvo kalbama apie korupciją, kur ir kokiais būdais ji pasireiškia. Užsiėmimo transliacija, kurią organizavo “Sąžiningumo mokyklų tinklas”, vyko tiesiogiai “Transparency International” Lietuvos skyriaus profilyje. Transliacijos metu dalyviai, įsitraukdami į bendras veiklas,  galėjo išsakyti savo nuomonę. Renginio įrašą galima peržiūrėti https://bit.ly/3oDnkmW

Kas keičiasi švietimo ir sporto srityje nuo gruodžio 16 d.?

Kas keičiasi švietimo ir sporto srityje nuo gruodžio 16 d.?
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus tuos atvejus, kai tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu ir kai nėra galimybės priežiūros užtikrinti namuose arba vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Tokiais atvejais savivaldybių administracijos privalo garantuoti ugdymą įstaigoje, laikantis visų saugumo reikalavimų.
Šventiniai susibūrimai ugdymo įstaigose neorganizuojami.
Pradinis ugdymas po pradinukų atostogų, nuo sausio 4 d., vyksta nuotoliniu būdu.
Pagrindinis ir vidurinis ugdymas taip pat vyksta nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo specialiosiose klasėse ugdomus mokinius pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas, užtikrinant visas saugumo sąlygas.
Kaip ir iki šiol, neformalus švietimas vyksta nuotoliniu būdu. Taip pat profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vyksta tik nuotoliniu būdu, išskyrus privalomas praktikas, praktinius mokymus, kompetencijų vertinimus, kurių neįmanoma atlikti niekaip kitaip, kaip tik įprastu kontaktiniu būdu.
Sportas
Individualūs fizinio aktyvumo užsiėmimai sporto klubuose stabdomi. Galimos tik aukšto meistriškumo sporto pratybos.