Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016-03-31 finansinių ataskaitų