Informacinis centras

Informacija atnaujinta 2019-09-06

Informacinį centrą sudaro abonementas, skaitykla ir UKC (ugdymo karjerai centras).

Čia yra 8 kompiuteriai su internetine prieiga ir ausinėmis, savitarnos kopijavimo aparatas, spausdintuvas, 23 darbo vietos pamokų ruošai bei savišvietai.

Bibliotekos fonde yra 13937 egz. spaudinių, 7 pavadinimų periodiniai leidiniai. Yra sukauptas   mokymo priemonių fondas.

Centre įrengtos 2 profesinio orientavimo darbo vietos, patalpinta karjeros planavimui naudinga medžiaga, darbo valandomis teikiama informacija.

Informacinio centro paslaugomis naudojasi 212 vartotojų.

Informaciniame centre nuolat organizuojamos kalendorinės, jubiliejinės, proginės knygų, mokinių kūrybinių darbų ir  naujai gautų knygų parodos, informacinės pamokėlės, rengiami literatūriniai renginiai.