Author: Audronė

Jų šviesa liepsnos amžinai

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje sausio 13 rytą, dar gerokai prieš pamokas, ant palangių sužibo žvakučių šviesos – atminties ir pagarbos ženklas žuvusiems kovotojams už laisvę 1991 metų sausio 13 naktį Vilniuje, prie televizijos bokšto. Per gimnazijos radiją kalbėjo istorijos mokytoja Vaida ir 3g klasės mokinės Toma ir Evelina. „Pasaulis, kuris ne visada girdėjo mus, išgirdo šūvius“, – teigė istorijos mokytoja. Iš merginų lūpų skambėjo žuvusiųjų pavardės, istorinio įvykio faktai, poetų posmai. Gimnazijos bendruomenė, sustojusi darnia rikiuote koridoriuose, tylos minute pagerbė aukų atminimą, dainavo kartu su Gyčiu Paškevičiumi populiariąją „Mano kraštas“. Stendinė medžiaga su žuvusiųjų nuotraukomis primins žuvusiųjų veidus, faktai – jų gyvenimo istorijas, kurios, anot vienuoliktokės Tomos, ir po 31 metų „mūsų atminty tebekraujuoja, tebedega ir jau liepsnos amžinai.“

Kalėdos su Seneliu ir be jo

Be jo, Senelio, neįmanomos Kalėdos pradinių klasių mokiniams. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro dramos kolektyvas (vadovė J. Sankauskienė) ne tik palydėjo Kalėdų Senelį į susitikimą su mokiniais, bet ir parodė spektaklį. Pradinių klasių mokiniai šventinę dieną iš geometrinių figūrų ir snaigių dekoravo eglutes, gamino kalėdinius atvirukus, domino. Bendri improvizuoti žaidimai ir gausios Senelio dovanos ilgam įsiminė ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams.

5-8 klasių mokiniai kalėdinės eglutės šventę surengė savo klasėse – žaidė protmūšį, žiūrėjo kalėdinius filmus, keitėsi dovanomis, surengė šventinį žiburėlį. Klases aplankė direktorė Rita Andulienė su pavaduotoja Irena Žaludiene, įteikė dovanų.

Gimnazistai į šventinį renginį rinkosi Kūčių išvakarėse, dalyvavo Kūčių ir Kalėdų tradiciniuose žaidimuose ir burtuose.

Tradicinę gimnazijos kūrybinių dirbtuvių akciją „Kalėdų sausainis“, kurioje dalyvauja 5 – 2g klasių mokiniai, rengia technologijų vyresnioji mokytoja Daiva Navickienė. Kūrybinių dirbtuvių metu gruodžio 14 – 20 d. mokiniai kepė imbierinius Kalėdų sausainius, juos dekoravo  ir ruošė kūrybiškai pristatyti parodoje. Surengtą kepinių parodą lankė visa bendruomenė. Jos dalyvius, 5-2g klasių mokinius, gimnazijos administracija apdovanojo mandarinų krepšeliais.

Gimnazijos bendruomenė jau 19 metų kasmet kalendorinių metų pabaigoje renka Metų vertybes – mokinius, kurie yra atsakingi, bendradarbiaujantys ir išreiškiantys save kitose veiklose – neformaliajame ugdyme. Prieš šv. Kalėdas klasės pateikė nominuojamųjų sąrašą. Savo nuomonę išreiškė ir mokytojai, reitinguodami sąrašą. Tarp 5-8 klasių Metų bendradarbiavimu tapo septintokė Viltė Žaludaitė, Metų atsakingumu – Saulė Vaigauskaitė, 7 klasės mokinė, Metų saviraiška – penktokė Luknė Karpenkaitė. Gimnazijos klasių rinkimuose sėkmė lydėjo irgi merginas: Metų bendradarbiavimu tapo Vaiva Garbačauskytė, Metų atsakingumu – Neda Urbonaitė, Metų saviraiška – Eigilė Baršytė.

Mokytoja Emilija

Belaukiant šv. Kalėdų…

Belaukiant šv. Kalėdų 2-3 klasės mokiniai “pavirto” į nykštukus ir keliavo po pasakų pasaulį. Jų širdelės prisipildė gerumo, džiaugsmo ir meilės vieni kitiems.

FAST HEROJAI

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje 3 klasės mokiniai dalyvavo  projekte „FAST HEROJAI”.  Tai edukacinė iniciatyva  5-9 metų  vaikams, kuria siekiama padidinti supratimą apie insulto  požymius ir priminti apie poreikį kuo greičiau kviesti greitąją pagalbą. Tikima, kad vaikai gali turėti didelės įtakos vykdant insulto prevenciją. Mokyklos iš daugiau nei 20 pasaulio šalių kartu kuria milijono vaikų bendruomenę, vykdančią vieną didelę misiją – apsaugoti savo senelius nuo insulto bei sugebėti jiems greitai padėti, jei tokia bėda įvyktų.

Sveikatos priežiūros specialistė Dalia J.

 

Tolerancijos miestas

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė pažymėjo Tolerancijos dieną. Be pokalbių ir diskusijų, ką šiandien reiškia tolerancija, klasės parengė kūrybinių darbų parodėlę. Pradinių klasių mokiniai įvairiomis priemonėmis piešė tolerancijos miestą. Vieni vaizdavo dangoraižius, kur gyvena labai daug draugiškų, gerų žmonių, kiti  – tolerantišką  privačių namų miestą. 5 – 8 klasių mokiniai kūrė tolerancijos miesto maketus. Penktokai sukūrė ,,Laimingų vaikų miestą“, kur visi pastatai apvalūs – nėra aštrių, žmones skiriančių kampų. Šeštokų miestas įvardintas prierašu: nuoširdumas, ištikimybė, pagarba mirusiems. Pastelinėmis spalvomis nuspalvintas 1g klasės mokinių maketas reiškia toleranciją įvairių tikėjimų ir kūno spalvos miesto gyventojams.

Kūrybinių darbų parodėlė ,,Tolerancijos miestas mokinių darbuose“ šią savaitę puoš gimnazijos erdves.

 

SVARBI INFORMACIJA

2021-11-12 VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMU Nr. V-2561

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktoriaus 2021-11-15 įsakymu Nr. V1-103,

nuo 2021 m. lapkričio 15 d. visi, vyresni nei 6 metų asmenys, ugdymo(si) metu uždarose patalpose dėvi medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir dengia burną ir nosį.

                                                                       ______________

                                                                                   Informacija tel.: 8 427 60020; mob. 861625774

Bėgime – gausiausia komanda

Šeštadienį, spalio 22 d., gimnazijos 29 penktų – dvyliktų klasių mokiniai su fizinio ugdymo vyresniuoju mokytoju Virginijumi Stoniu dalyvavo tradiciniame bėgime ,,Graužikai-Kelmė“. Abiturientė U. K. savo amžiaus grupėje užėmė III vietą. Kražiškių komanda pripažinta gausiausia tarp rajono gimnazijų komandų, apdovanota taure ir saldžia dovana.

Patyriminės veiklos – pamokos kitaip

Spalio 14 dieną Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijoje lankėsi „Mėgintuvėlis LT“ komanda, kuri 5 – 3g klasių mokiniams organizavo patyrimines veiklas „Sėkmingos klaidos ir ekologinis iššūkis – eksperimentai laboratorijoje“. Komandos nariai sukūrė ištisą laboratoriją. Mokiniai patys savarankiškai eksperimentavo: naudojosi cheminiais indais bei reagentais, išbandė įdomiuosius bandymus su sunkiomis anglies dioksido dujomis, pasigamino ir degustavo mineralinį vandenį, laikė ugnį rankose. Panagrinėję oro sudėtį mokiniai turėjo galimybę pamatytį didžiąją oro dalį sudarantį azotą (78 %), tik šį kartą skystąjį, kurio temperatūra (-196 C) bei jį išbandyti. Užsiėmimų metu mokiniai susipažino su smalsiais, žingeidžiais žmonėmis, kurių svajonės bei pastabumas atvedė prie sėkmingai, nesėkmingų klaidų. Ir kurie įrodė, kad net atsitiktinumas dažnai atveda mus prie didžiojo atradimo. Užsiėmimai praplėtė mokinių supratimą apie gamtos taršą, planetos saugojimą ir ekologiją, leido įgyti gebėjimų, kurių reikia ekologinėms problemoms spręsti, tapti atsakingais piliečiais, kuriančiais ir puoselėjančiais aplinką.

Daiva, mokytoja

Diena kitaip

Tokia diena gimnazijoje paprastai būna Tarptautinė mokytojų diena – spalio 5-oji. Ir šįkart  nekasdieniška buvo tai, kad į pamokas mokytojus palydėjo abiturientai – jaunieji pagalbininkai, kurie, mokytojui prisėdus į paskutinį suolą, mielai perėmė pamokos vedlio vaidmenį, O kur Mokinių tarybos sveikinimas, šventinis tortas mokytojų kambaryje ir gardi kava! Po to tradiciniai sveikinimai aktų salėje. Direktorė Rita A. įteikė padėkos raštus mokytojams, kurių mokinių 2021 m. laikytų egzaminų balų vidurkis aukštesnis už 3 metų vidurkį ir už 2021 m. šalies dalyko balų vidurkį: Rūtai D., biologijos mokytojai metodininkei, Daliai B., informacinių technologijų mokytojai metodininkei.

Už dalykines inovacijas, plėtojant mokinių ir pedagoginės bendruomenės kompetencijas, direktorė padėkos raštais apdovanojo mokytojas Audronę T., anglų kalbos mokytoją metodininkę, ir Dalią B., informacinių technologijų mokytoją metodininkę, Jovitą Ž., choreografijos mokytoją metodininkę. Pedagoginio darbo sukakčių progomis apdovanoti mokytojai: Gintarė V., Sanida K., Audronė P., Rasa B., Lina K., Vijoleta G. ir Emilija K. Mokytojų kolektyvo tradicinių renginių rengėjos Audronė P. ir Jolanta B. kolektyvo mokytojams skyrė linksmas nominacijas.