Diena: kovo 27, 2023

Literatūrinė kelionė

Kovo 24 d. 4g ir 2g klasių mokiniai išvyko į literatūrinę kelionę – Prienus, Justino Marcinkevičiaus viešąją biblioteką, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Kaligrafijos ir rašto meno dirbtuvės per poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybą“. Kražiškius pasveikino bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė, pavaišino saldumynais. Užsiėmimo metu bibliotekos darbuotojų vaizdžiai buvo pristatomi poeto Justino Marcinkevičiaus biografijos faktai, skaitomos kūrybos ištraukos. Praktinėje dalyje  išbandytos tradicinės ir eksperimentinės kaligrafijos priemonės, susipažinta su kaligrafijos teorijos pagrindais. Bibliotekos darbuotojos pasidžiaugė, kad Kražių gimnazistai– apskritai pirmieji svečiai iš Kelmės rajono.

Grįždami iš Prienų gimnazistai užsuko į Kauną, Balio Sruogos muziejų, aplankė rašytojo gyvenamojo mano pirmame aukšte atkurtus tris autentiškus Balio ir Vandos Sruogų kambarius. Profesoriaus B. Sruogos darbo kabinete išlikusi dalis asmeninės bibliotekos, rašomoji mašinėlė, senovinio stiliaus rašomasis stalas, ant sienų – dailininkų Olgos Dubeneckienės-Kalpokienės, Vlado Didžioko, Adomo Varno sukurti rašytojo portretai. Istorikės daktarės V. Daugirdaitės Sruogienės darbo kabinete – iš JAV atsiųstos memorialinės bibliotekos dalis, ant rašomojo stalo – asmeniniai daiktai, ant sienų – dailininko M. K. Čiurlionio paveikslų reprodukcijos. Svetainėje-valgomajame – dailininko Jono Prapuolenio sukurti baldai, dailininkų Adomo Galdiko, Antano Žmuidzinavičiaus, Leono Kazoko, Viktoro Petravičiaus ir kt. darbai, kur nuolat lankydavosi Sruogų draugai, kolegos – teatralai, dalininkai, dėstytojai. ntrame aukšte įrengtos dvi atskiros Baliui ir Vandai Sruogoms skirtos literatūrinės ekspozicijos. Ekskursijos vadovė ne tik parodė ekspozicijas, bet ir papasakojo apie dramatišką Sruogų šeimos gyvenimo istoriją.

Mokytoja Emilija K.