Diena kitaip

Tokia diena gimnazijoje paprastai būna Tarptautinė mokytojų diena – spalio 5-oji. Ir šįkart  nekasdieniška buvo tai, kad į pamokas mokytojus palydėjo abiturientai – jaunieji pagalbininkai, kurie, mokytojui prisėdus į paskutinį suolą, mielai perėmė pamokos vedlio vaidmenį, O kur Mokinių tarybos sveikinimas, šventinis tortas mokytojų kambaryje ir gardi kava! Po to tradiciniai sveikinimai aktų salėje. Direktorė Rita A. įteikė padėkos raštus mokytojams, kurių mokinių 2021 m. laikytų egzaminų balų vidurkis aukštesnis už 3 metų vidurkį ir už 2021 m. šalies dalyko balų vidurkį: Rūtai D., biologijos mokytojai metodininkei, Daliai B., informacinių technologijų mokytojai metodininkei.

Už dalykines inovacijas, plėtojant mokinių ir pedagoginės bendruomenės kompetencijas, direktorė padėkos raštais apdovanojo mokytojas Audronę T., anglų kalbos mokytoją metodininkę, ir Dalią B., informacinių technologijų mokytoją metodininkę, Jovitą Ž., choreografijos mokytoją metodininkę. Pedagoginio darbo sukakčių progomis apdovanoti mokytojai: Gintarė V., Sanida K., Audronė P., Rasa B., Lina K., Vijoleta G. ir Emilija K. Mokytojų kolektyvo tradicinių renginių rengėjos Audronė P. ir Jolanta B. kolektyvo mokytojams skyrė linksmas nominacijas.