Etnografinė popietė

Į ją susirinko Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 5-4g klasių mokiniai paminėti svarbiausią religinę ir kalendorinę šventę – Šventas Kalėdas ir joms artimas Kūčias ir adventą. Renginį, kuriame buvo prisiminti Lietuvos regionai, amatai, tautosaka, Kalėdų būrimai, žaidimai vedė 1g klasės mokiniai – projekto „Etninė kultūra“ dalyviai. Tautiniai rūbais pasipuošę devintokai susirinkusiems popietės dalyviams priminė advento papročius ir tradicijas: senoliai tikėjo, kad per adventą visur vaikšto dvasios, galinčios pakenkti, todėl vengdavo dirbti įvairius darbus. Tačiau žmonės be darbo nesėdėjo: vyrai virves pynė, moterys verpė. O vakarais, kad smagiau būtų, tai vienon, tai kiton pirkion susirinkdavo, nors linksmintis nevalia. Vakarais ne tik dainuodavo dainas, bet ir žaisdavo žaidimus, šokdavo ratelius. Popietėje žaisti advento žaidimą kvietė muzikos mokytoja Eglė D. Nepamiršti ir žodiniai žaidimai – visų klasių atstovai, mokytojai skaitė greitakalbes. Dalyvauti viktorinoje apie etninę kultūrą kvietė popietės rengėja mokytoja Emilija K. Neatskiriamas kiekvieno regiono savitumas yra tarmė. Gimtąją tarmę pristatė abiturientė Eigilė B., o žemaitiškai skaityti teko visų klasių atstovams. Po to buvo aptartas Kūčių kulinarinis paveldas, vaišintasi ir dalintasi su kitais. Dalintis būtina, sako senoliai, kad kiekvienas ateinančių metų mėnuo būtų sėkmingas, kad gerai sektųsi mokslas, kad būtume sveiki, kad gerai sutartume su tėvais, broliais, sesėmis ir draugais.