„Vienos dėžutės istorija“

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos mokinė Gabija S. dalyvavo Lietuvos ugdymo įstaigų 1–4 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumo projekte-parodoje „Vienos dėžutės istorija“, kuris skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Projektą organizavo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pagalbos mokiniui specialistai. Kūrybinio darbo procese dirbo Gabija ir jos šeimos nariai, mergaitei padėjo švietimo pagalbos specialistė Sanida K., sveikatos priežiūros specialistė Liveta A., karjeros specialistė Audronė P. Mažoje dėžutėje atsispindi svarbiausios šeimos gyvenimo akimirkos mergaitės akimis: saugumas, artimųjų meilė, rūpestis šeima.

Šių metų gegužės 12–19 dienomis Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje eksponuojama kūrybinių darbų paroda „Vienos dėžutės istorija“, kurioje yra ir Gabijos S. kūrybinis darbas.