Laikraštis “Spindulys”

  Informacija atnaujinta 2020-01-30

Kražių gimnazijos laikraštis “Spindulys” įkurtas 1998m.

               Redakcijos adresas: Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno 2, Kražiai, tel: 8(427) 60020, elektroninis paštas kraziai@zlgimnazija.lt

Leidžia žurnalistų būrelis. Redakcijai talkina E. Kvietkuvienė,  J. Lipskis. Laikraštis išeina kartą per  mėnesį.

2019-2020 m.m.

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4