Abiturientai, įrašyti į gimnazijos garbės knygą

Informacija atnaujinta 2012-10-30

Pirmūnai mokiniai 2011-2012 m.m.

 

Ieva Tarasaitytė, gim. 1993-11-16

     Ieva geriausia Kražių gimnazijos 64 laidos abiturientė. Jos pažymių vidurkis 9,6. Šią mokyklą ji pradėjo lankyti nuo pirmos klasės. Visi mokomieji dalykai sekėsi labai gerai ir puikiai. Besimokant vyresnėse klasėse išryškėjo gabumai matematikai, biologijai, ekonomikai. Ji biologijos ir ekonomikos olimpiadų ir konkursų prizininkė. Ji geriausiai iš gimnazijos abiturientų išlaikė valstybinius egzaminus.

Ieva yra nuoširdi, mandagi, draugiška, darbšti ir kūrybinga. Ji turi stiprų atsakomybės jausmą ir atkaklumo siekti tikslų.

Pirmūnai mokiniai 2009-2010 m. m.

Raimonda  Martinkutė, gim. 1991-03-08

            Raimonda Kražių gimnazijoje pradėjo mokytis nuo 2006 m.  rugsėjo 1 dienos.

Gimnazistė mokėsi labai gerais ir puikiais pažymiais. Labai mėgo matematiką, nors daug dėmesio skyrė ir kitiems dalykams, ypač lietuvių kalbai. 2010 m. dalyvavo respublikiniame jaunųjų filologų konkurse ir laimėjo I laipsnio diplomą už tautosakos tiriamąjį darbą.

           Raimonda ne tik labai gerai mokėsi, bet ir buvo puiki organizatorė, klasės seniūnė. Visada linksma, mandagi, gebanti bendrauti ne tik su bendraamžiais, bet ir su vyresniais.

 

  

Simona Šuštauskaitė, gim. 1991-09-24

            Simona Kražių gimnaziją pradėjo lankyti nuo 2007 m. rugsėjo 1 dienos.

            Visą šį laikotarpį ji mokėsi labai gerais ir puikiais pažymiais. Ji geriausiai iš gimnazijos abiturientų išlaikė valstybinius brandos egzaminus.

            Simonai sekėsi visi dalykai, bet ji labiausiai mėgo biologiją ir chemiją.

            Simona labai gabi ir stropi. Ji buvo nuolatinė rajoninių olimpiadų dalyvė, aktyvi mokyklos ir klasės gyvenime, noriai dalyvaudavo visuose renginiuose.

            Mergina nuoširdi, draugiška, kūrybinga, atsakinga ir pareiginga.

 

Pirmūnai mokiniai 2008-2009 m. m.

  

Indrė Gutauskaitė, gim. 1990-09-04

            Indrė Gutauskaitė geriausia 61 laidos abiturientė. Jos pažymių vidurkis 9. Nuo pirmos klasės Indrė stropi, vienodai gerai sekėsi mokomieji dalykai. Ji dailės, istorijos, biologijos, matematikos olimpiadų prizininkė. Indrė yra nuoširdi, draugiška, paprasta, geba bendrauti. Ypač ryškus jos pareigos supratimas, atsakomybė. mergaitė apsiskaičiusi, intelektuali, savarankiška.

 

 

 

        

Greta Stankutė, gim. 1990-08-23

           Kražių vidurinę mokyklą Greta lankė nuo pirmos klasės. visą mokymosi laiką ji mokėsi labai gerai. Mergaitė labai stropi, gabi, darbšti, nuolatinė rajoninių ir mokyklos olimpiadų dalyvė. Greta buvo mokyklos gyvenimo sūkuryje. Ji draugiška, atvira, jautri, pareiginga, kūrybinga, sumani, sugebanti vadovauti, mylima draugų, turi autoritetą, sugeba išspręsti konfliktines situacijas, turi savo nuomonę ir nebijo jos pasakyti, apginti.

_____________________________

Lina Navickytė, gim. 1990-03-17

            Lina Navickytė Kražių vidurinę mokyklą pradėjo lankyti 1997 m. rugsėjo 1 d. Iš klasės į klasę mergaitė buvo keliama su pagyrimu. visus dalykus mokėsi labai gerai, dalyvavo mokyklos ir rajono konkursuose bei olimpiadose. Mergina puikiai suderina mokslą ir užklasinę veiklą. Linai patiko lietuvių kalba, istorija, matematika. Ji gabi, darbšti, žingeidi, sumani, kūrybinga ir draugiška.

_____________________________

Neringa Staražinskaitė, gim. 1990-07-25

            Neringa Kražių mokykloje mokėsi nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. Visą laiką mokėsi gerais ir labai gerais pažymiais. Mergaitė pasižymėjo stropumu, darbštumu, atkakliai siekė užsibrėžto tikslo. Neringa mokyklos garbę gynė rajoniniuose ir tarptautiniuose olimpiadose bei konkursuose.

            Neringa kaip šauniausia mokinė įrašyta į gimnazijos aukso knygą. Mergaitė nuoširdi, draugiška, paprasta, gebanti bendrauti, ypač ryškus pareigos supratimas, atsakomybė.

_____________________________

Indrė Dapševičiūtė, gim. 1990-07-30

            Kražių vidurinę mokyklą Indrė pradėjo lankyti šeštoje klasėje 2002 m. rugsėjo 1 d. Į Kražių mokyklą ji atvyko iš Albinavos pagrindinės mokyklos. Dėl savo linksmo būdo ji greitai įsiliejo į klasės bendruomenę. Visus mokslo metus stropiai mokėsi.

           Indrė – intelektuali, turi savo nuomonę ir ją geba išreikšti. Nuoširdumas, paprastumas, draugiškumas, gebėjimas bendrauti, sumanumas, pareigos supratimas ir atsakomybė – tai puikūs Indrės asmenybės bruožai.

Pirmūnai mokiniai 2006 – 2007 m. m.

 

           Gintaras Klumbys, gim. 1988 – 05 – 06                     Kražių vidurinėje mokykloje – gimnazijoje Gintaras mokėsi nuo ketvirtos klasės.   Vaikinas pasižymėjo puikiais gebėjimais įsisavinti mokomąją medžiagą. Būdamas darbštus, atsakingas, gabus jis geriausiai 2007 m. gimnazijoje išlaikė valstybinius brandos egzaminus. Gintarui gerai sekėsi visi dalykai, tačiau ypač gerai – matematika ir fizika. Kasmet dalyvaudavo realinių dalykų rajoninėse olimpiadose ir laimėdavo prizines vietas.           Gintaras Klumbys – puikus gimnazijos sportininkas, rajono kroso varžybų prizininkas.   
  

 

Rima Partaukaitė, gim. 1988 – 10 – 17

            Rima Partaukaitė geriausia 59 laidos abiturientė.  jos pažymių vidurkis 9,9. Nuo pirmos klasės Rima stropi, vienodai gerai sekėsi mokomieji dalykai, tačiau pasirinkusi realinį profilį, kasmet dalyvavo matematikų olimpiadose. 2007 m. tapo tarptautinio matematikų konkurso “Kengūra” geriausia tarp rajono abiturientų. Taip pat ji mielai dalyvavo raštingiausio mokinio, istorijos olimpiadose.

            Mergaitė labai aktyvi mokyklos, klasės gyvenime, noriai dalyvavo visuose renginiuose, kūrė scenarijus, vedė renginius, buvo puiki mokyklos skaitovė, dainininkė.

 

 

 

 

 

 

Agnė  Šemetulskytė, gim. 1988-07-10

             Agnė Šemetulskytė į Kražių vidurinės mokyklos 7 klasę atvyko iš Albinavos pagrindinės mokyklos. Dėl savo linksmo būdo ji labai greit įsiliejo į klasės bendruomenę.

             Agnė labai aktyvi mokyklos ir klasės gyvenime, ji kupina sumanymų ir jų įgyvendinimo būdų. Ji puiki sportininkė, nuolatinė rajono kroso varžybų prizininkė.

             Agnė yra apsiskaičiusi, intelektuali, turi savo nuomonę ir ją geba išreikšti bei apginti.

 

 

 

Pirmūnai mokiniai 2004 – 2005 m. m.

  

Sigita Mizgirdaitė, gim. 1986 – 07 – 21

          Kražių vidurinę mokyklą pradėjo lankyti 1993 m. rugsėjo 1 d. Iš klasės į klasę mergaitė buvo keliama su pagyrimu. Visus dalykus mokėsi labai gerai. Mėgstamiausi dalykai lietuvių, istorija, matematika. 2005 m. Sigita tapo geriausia mokyklos mokinė ir buvo įrašyta į Aukso knygą. Puikiai suderina mokslą ir užklasinę veiklą. Labai ryški literatūrinė veikla, dalyvavo respublikiniuose ir rajoniniuose rašinių konkursuose. 2005 m. tapo laureate. Jaunųjų kūrėjų konkurse „Medeinei pašaukus“ laimėjo III – iąją vietą.

          Mergina pasižymi puikiu charakteriu. Ji nuoširdi, kukli, paprasta.

________________________________________

   Inga Radavičiūtė, gim. 1986 – 09 – 29            Kražių vidurinėje mokykloje Inga mokėsi nuo penktos klasės. Nuo pirmos iki dvyliktos klasės mergaitė mokėsi labai gerai. Moksleivė buvo apdovanota penkiais Pagyrimo raštais už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą. Ingai patiko lietuvių, vokiečių kalbos, istorija, muzika. Ji literatų, Stanevičiukų būrelių narė, ilgus metus dainavo merginų ansamblyje, buvo daugelio renginių organizatorė ir vedančioji. Abiturientė vidurinę mokyklą baigė su pagyrimu.          Mergaitė gabi, darbšti, žingeidi, sumani, kūrybinga ir draugiška.