Rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia apibendrintą vizualiai pateiktą informaciją apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos.
Maloniai prašome visus susipažinti.