Pašilės universalus daugiafunkcinis centras

Informacija atnaujinta 2019-10-21

Misija

Šviesti bei skatinti gyventojus socializuotis, įsitraukti į kultūrinę, meninę, sportinę veiklą, teikti priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Užtikrinti socialinę pagalbą ir paslaugas, kurios atitiktų gyventojų poreikius. Įgyvendinti novatoriškas idėjas ir užtikrinti veiklų prieinamumą ir įvairovę.

Vizija

Pašilės universalus daugiafunkcinis centras – tai Pašilės miestelio ir jo apylinkių (Karklėnų, Vašilėnų ir kt.)  gyventojų – vaikų, jaunimo, suaugusiųjų – socialinis ir kultūrinis branduolys, kuriame vyksta nuolatinė kultūrinė, edukacinė, neformalaus švietimo, aktyvaus laisvalaikio, socialinių veikla.

Tikslas

Burti bendruomenę spręsti gyventojams aktualias socialines, kultūrines, edukacines problemas, telkti žmogiškuosius bei vietinius, privačius ir valstybinius finansinius išteklius.

Centro vykdomos veiklos

Pašilės UDC sudaryta mišri ikimokyklinio ugdymo grupė, ją sudaro 5 auklėtiniai. Vaikams ir jų tėveliams suteikiama specialioji pedagoginė (logopedo) ir konsultacinė pagalba. Centre vykdomas neformalus suaugusiųjų švietimas, bendradarbiaujant su Kelmės rajono žemės ūkio konsultavimo tarnyba. Šios įstaigos darbuotojai veda seminarus ūkininkams, kaimo gyventojams.  Vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems sudaromos sąlygos  naudotis kompiuterių klase, treniruokliais, sporto sale, lankytis bibliotekoje. Pašilės UDC organizuojami liaudiški, tradiciniai, sportiniai renginiai ir kalendorinės šventės. Taip pat veiklą vykdo mišrus meno kolektyvas, vaikai dalyvauja kultūrinėje – kūrybinėje veikloje. Užtikrinant idėjų sklaidą bei globalų įsitraukimą į įvairialypę veiklą, Pašilės UDC bendradarbiauja su Kražių gimnazija, Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centru, Kelmės rajono savivaldybe, Karklėnų miestelio bendruomene, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešąja biblioteka, Kelmės visuomenės sveikatos biuru.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PAŠILĖS UDC

2019 – 2020 m. m. Pašilės universaliojo daugiafunkcinio centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišriąją grupę lanko 7 keturių – šešerių metų ugdytiniai. Iš jų 2 vaikai priešmokyklinio amžiaus, 3 – penkiamečiai, 2 – keturmečiai. Grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo pedagogė ir pedagogės padėjėja.

Ikimokyklinės ugdymo grupės darbo laikas: 9. 00 – 13. 00 val.

2019 – 2020 m. m. skiriamos atostogos:

Atostogos Atostogos prasideda Atostogos baigiasi Į mokyklą
Rudens 2019-10-28 2019-10-31 2019-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03  

2020-01-13

Papildomos 2020-01-06 2020-01-10
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21 2020-02-24
Papildomos 2020-03-12 2020-03-18 2020-03-19
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17 2020-04-20