Projektą vainikavo patirties konferencija

Velykų ir Atvelykio tarpušvenčiu Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos bendruomenė pakvietė rajono ugdymo įstaigų atstovus į patirties sklaidos renginį – konferenciją „Mokyklos veiklos tobulinimo patirtis, įgyvendinant „Kokybės krepšelio“ projektą“. Šiame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte dalyvavo trys rajono mokyklos: be Kražių, Pakražančio gimnazija ir Liolių pagrindine mokykla (šiuo metu „Kokybės krepšelio“ projektas startuoja ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje). Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

Konferenciją pradėjo mokinės kanklių muzika – sesutės Juta ir Otilija Lenciūtės susirinkusiuosius pasveikino nuotaikingu liaudies kūriniu (mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė). Skaitovė Emilija Gedvilaitė gimtąja tarme papasakojo linksmą istoriją (mokytoja Emilija Kvietkuvienė).

Pirmiausia konferencijos dalyviams prisistatė Justina Zaleckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, kuri neseniai laimėjo konkursą į šias pareigas. Justina Zaleckienė konferencijos dalyviams linkėjo gyvo ir jaukaus bendravimo – pirmiausia, išgirsti ir patirti, galiausiai – pajusti.

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, renginio moderatorė, trumpai priminė projekto tikslus, jo eigą ir kvietė pranešėjus. Liolių pagrindinei mokyklai atstovavo mokinių ir mokytojų komanda. Pranešimą „Naujų edukacinių erdvių kūrimas“ pristatė mokinės Iveta Jablonskytė ir Inesa Samuilytė. Jos pasakojo, kaip vykdant projektą buvo keičiamos, gražinamos ir turtinamos mokyklos erdvės: pasakų motyvais papuošti pradinių klasių koridoriai, įsteigta skaitykla, atnaujinti bibliotekos fondai, sukurta rekreacinė zona, lavinamosios erdvės, edukacijos muziejus, pagalbos klasė konsultacijoms. Be to, mokinės pasidžiaugė galimybėmis eksperimentuoti ir vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą – tam iš projekto lėšų buvo įsigyti robotukai, mokykloje vedamos robotikos pradžiamokslio pamokos. „Kokybės krepšelio“ projektas – tik didžiųjų pokyčių pradžia“, – šia mintimi vaizdų savo pranešimą baigė lioliškės.

Pakražančio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vita Milkintaitė kartu su Jūrate Platakyte, lietuvių kalbos ir literatūros vyresniąja mokytoja, pristatė asmeninį mokinių projektą „Mokinio kelias į sėkmę“. Pranešėjos teigė, kad asmeninių projektų idėja buvo skatinti mokinių savivertę, kūrybingumą, komunikavimo kompetencijas, gerinti kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Per projekto vykdymo laiką buvo parengta 14 asmeninių projektų, jiems vadovavo 8 mokytojai. Kūrybos procesas buvo pristatytas konferencijoje, visi projektai įvertinti pažymiais, numatyti žingniai, kaip tobulinti asmeninius projektus.

Apie tai, kad dalyvavimas projekte buvopuiki galimybė mokiniams patirti sėkmę, kalbėjo Raimonda Blužienė, Pakražančio gimnazijos direktorė. Ji minėjo ir kitus teigiamus pokyčius, susijusius su „krepšelio“ lėšomis: įsteigtą mokytojo padėjėjo etatą, klubo mokiniams įkūrimą.

Rita Andrulienė, Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė, teigė, kad gimnazijos viena iš veiklos krypčių yra darnus ugdymo turinys. „Pirmiausia darnus ugdymo turinys reikalauja pakeisti nuostatas“, – teigė direktorė. Projekto įgyvendinimui pasirinkti gamtos mokslo dalykai – jo įgyvendinimui sutelktas patirtinis ugdymas 5-8 klasėse. Irena Žaludienė, direktoriaus pavaduotoja, projekto koordinatorė, teigė, kad projekto įgyvendinimui buvo parengta gamtos mokslų integruota ugdymo programa. Gerąją patirtį, kaip sekėsi įgyvendinti programą, pristatė Daiva Navickienė, chemijos mokytoja metodininkė ir technologijų vyresnioji mokytoja. Ji pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip mokytojų komanda integruojamokomųjų dalykų – dailės, technologijų, fizinio ugdymo, matematikos ir lietuvių kalbos – programas, sprendžiant gamtos mokslų ugdymo problemas, rengia integruotas pamokas, kaupia užduočių banką, atlieka tyrimus. Irena Žaludienė pristatė projektą „Ekologinis potyrių takas“ kaip vieną iš patirtinio ugdymo metodų. 5-8 klasių mokiniai kūrė šias edukacines erdves: „Kvapų takelis“, „Beždžioniukų tiltas“, „Sodo takelis“, „Kneipo takas“.

Matematikos vyresnioji mokytoja Gintarė Verygaitė pristatė internetinę reflektavimo programą „Reflectus“, kurios licenciją gimnazija įsigijo iš „Kokybės krepšelio“ lėšų. „Reflectus“  susideda iš dviejų dalių: internetinės platformos mokytojams ir mobiliosios programėlės mokiniams. Naudojant „Reflectus“ programą sutaupoma daug laiko klausimynų spausdinimui, karpymui, dalijimui, o rezultatas pasiekiamas „čia ir dabar“. Mokytoja G. Verygaitė pastebėjo programos naudą mokiniams: ji patraukli, lengvai naudojama, padeda vaikams atpažinti savo emocijas, ugdo mokėjimo mokytis kompetenciją, mokiniai, naudodamiesi ja, priversti apmąstyti savo mokymąsi, sekti asmeninę pažangą.

Po pranešimų, diskusijos konferencijos dalyviai lankė gimnazijos klases, bendravo, dalijosi įspūdžiais.