Kaip gimnazijos bendruomenei sekasi mokytis KITAIP?

Skaitykite mūsų laikraštį “Spindulys”!