Erasmus+ projekto dienoraštis ,,Pasikeisk ir išgirsk jų balsą“

 

Liepimu skambantys žodžiai – Turkijos administruojamo projekto Europos valstybių mokykloms pavadinimas. Projektu siekiama diskutuoti apie mokinių iškeltas bendravimo su mokytojais ir tėvais problemas. O problemos pateikiamos savita raiškos forma – teatru. Lapkričio mėnesį Turkijoje startavęs projektas vasario 22 – 25 savo veiklą tęsia Kražių  gimnazijoje. Veikloje dalyvauja jau minėtos Turkijos, Italijos, Ispanijos, Rumunijos mokytojai ir dvi mokinės – Andžela ir Hidaja iš Ispanijos. Vasario 23 dieną svečiai įsikūrė gimnazijos aktų salėje. Pirmiausia susipažino su projekto vykdymo grupe, išklausė gimnazijos direktorės R. Andrulienės padėkos už galimybę dalyvauti projekte ir sveikinimų atvykus į Lietuvą, Kražius. Svečiams koncertavo solistas P. Rimidis, jam akomponavo penktokė N. Urbonaitė ir muzikos mokytoja K. Jakumienė. Projekto koordinatorė gimnazijoje Ž. Šiaudvytienė ir jos pagalbininkė, anglų kalbos mokytoja R. Rimidytė – Liekienė parengė vaizdų Lietuvos ir gimnazijos pristatymą. Jame tilpo įvairios lietuvių gyvenimo sritys – krašto istorija, krepšinis, muzika ir kiti įdomūs dalykai. Svečiai, padedami mokytojos, mokėsi lietuviškų žodžių: taip, ne, labas, iki, prašau, Lietuva, ačiū. Be abejo, visus suartino Eurovizijos, nacionalinės virtuvės temos. Italijos atstovai pristatė virtualiu būdu atliktos apklausos apie mokinių problemas mokykloje. Apklausoje dalyvavo 630 mokinių iš projekto dalyvių mokyklų. Dauguma  respondentų geriausiai vertino atmosferą mokykloje, tačiau kartu teigė, kad mokyklos bendruomenės netenkina vaikų emocinių poreikių. Po pasivaikščiojimo gimnazijoje, sočių pietų jos valgykloje svečiai žiūrėjo kražiškių moksleivių namų darbą – teatralizuotą pasirodymą, sudėtą iš atskirų etiudų apie jų bendravimo su mokytojais problemas. Po gausių aplodismentų ir pagyrų jauniesiems aktoriams svečiai pasinėrė į gilų ir išsamų pasirodymo aptarimą. Įvertinimas paskelbtas vienbalsiai: geras.

 

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja