Naujienos

Apie rašytoją, išaugintą Kražių mokyklos

Dionizo Poškos, Kražių kolegijos ugdytinio, rašytojo, kraštotyrininko, 250 – ųjų gimimo metinių minėjimas  prasidėjo poezija apie jį – abiturientė Deimantė Bukauskytė padeklamavo Mykolo Karčiausko eilėraštį ,,Vyšnių kalnas“. Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejininkas Vygantas Mažonas gausiai susirinkusiems žiūrovams – 1 – 4g klasių mokiniams – pasakojo apie D. Poškos gyvenimą, asmenybę, pomėgius ir veiklą. Lietuvių kalbos mokytoja Emilija Kvietkuvienė perskaitė pranešimą ,,Dionizo Poškos ryšiai su Kražiais“ , atskleidė rašytojo konkretų biografinį patyrimą iš praleistų metų Kražiuose, kuriuos plačiai aprašė literatūrologas Vytautas Vanagas.  Neabejojama, kad rašytojas jautė pagarbą ir įsipareigojimą mokyklai, jai dovanojo numizmatikos rinkinį – senovės pinigus ir medalius, taip pat ginklus, nes, kaip teigia šaltiniai, Poška iš Kražių išėjo raštingas ir prasišvietęs, turėjo tiek žinių, kad galėjo siekti aukštesnių mokslų ir dirbti bajorų administracijoje ar teismo kanceliarijoje Mokytoja, savo pranešimą iliustruodama nuotraukomis, pateikė informacijos apie rašytojo saugomą atminimą Kražiuose: kultūros centro muziejuje yra stendas, skirtas D. Poškai, viena iš devyniolikos miestelio gatvių pavadinta jo vardu. Kaip Kražių kolegijos ugdytinis domėjosi Lietuvos istorija ir kokius nuveikė darbus šioje srityje, renginio žiūrovai sužinojo iš filmo ,,Gilės, pavirtusios Baubliais“. Poeto žymiausią kūrinį – poemą ,,Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“ – pristatė 1g klasės mokiniai, deklamuodami poemos ištraukas. Istorijos mokytojas Gintautas Urbietis pateikė detalią šio kūrinio analizę istoriniu kontekstu, atskleidė kūrinyje išaukštinamo baudžiauninko – kaip viso pasaulio materialinių ir dvasinių vertybių kūrėjo – reikšmę, paaiškino švietėjiškas poemos idėjas. Kitus D. Poškos kalbinius darbus – jo žodyną, epigramas ir sentencijas, eilėraščius pristatė mokytoja E. Kvietkuvienė.

 

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja

Rudenėlio šventė

Aš ruduo, aš vyras rimtas.

                      Štai gėrybių – visas šimtas…

 

Šiais žodžiais prasidėjo Rudenėlio šventė Kražių gimnazijos Karklėnų pagrindinio ugdymo skyriuje. Šventę organizavo pradinių klasių mokytoja Irena Urbelienė. Visos klasės parengė įdomių daržovių, kompozicijų ir puokščių parodą. 3 klasės mokinys Haroldas Narbutas su mama paruošė  siurprizą: milžinišką moliūgą papuoštą skanumynais. Šventės metu mokiniai deklamavo eilėraščius, dainavo dainas, žaidė žaidimus, minė mįsles apie rudenį ir jo atneštas gėrybes. Reikėjo atspėti kiek sveria moliūgas, cukinija, pintinė obuolių, su nurodyta raide rinkti gėlių daržovių pavadinimus. Atlikę užduotis mokiniai vaišinosi moliūgo – siurprizo skanumynais.

Antra šventės dalis vyko mokyklos stadione. Sportines varžybas organizavo kūno kultūros mokytojas Virginijus Stonys. Mokiniai darė mankštą, bėgo krosą, žaidė kvadratą ir futbolą.

Po sportinių varžybų visi susirinko į klases pasivaišinti rudens gėrybėmis ir aptarti sveikos gyvensenos naudą.

Apie meilės kelionę per pasaulį

Spalio 17 dieną  gimnazijoje viešėjo Šiaulių vyskupijos vyskupas  Eugenijus Bartulis. Vyskupą  ir jį lydinčius dvasiškius – vyskupijos kanclerį Evaldą Alūzą ir Kražių parapijos kleboną Vytautą Ripinskį – sveikino ir mokyklą pristatė gimnazijos direktorė Rita Andrulienė, svečiams  giedojo pradinių klasių mokinių chorelis (mokytoja Viktorija Jagaudienė).  Pranešimą ,,Kražių mokyklos dvasingumo ištakos“ perskaitė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Emilija Kvietkuvienė. Išsamią ataskaitą apie religingumo ugdymą gimnazijoje pateikė tikybos vyr. mokytoja Nijolė Partauskienė, savo pranešimą pavadindama ,,Mes šiandien“. Mokytoja pateikė informacijos apie tai, kad gimnazijoje tikybos mokosi 191 mokinys, tai yra 87 procentai  ugdytinių.  Mokytojos iniciatyva rengiami kasmetiniai Advento vakarai, Atvelykio šventės kartu su mokinių tėveliais Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centre. Nuo 2004 metų rengiamos Advento popietės gimnazijos mokytojams. Be to, kražiškiai aktyviai dalyvauja vyskupijos rengiamuose konkursuose, akcijose, piligriminiuose žygiuose.

Jo Eminencija savo kalboje pasidžiaugė mokytojos darbu, gimnazijos aktyvia veikla, puoselėjant tradicijas. Paidžiaugta didinga Kražių praeitimi, jaunais kunigais, išėjusiais iš Kražių. Vyskupas tikybą pavadino meilės kelione per pasaulį ir sakė, kad kas nepriima meilės, tas nepriima Dievo. Jis ragino mokinius sekmadienį grąžinti Dievui, maldoje dėkoti už mamą, tėtį, už taiką šalyje. Savo kalbą baigė raginimu šv. Teresės žodžiais: ,,Kurkime žemėje dangų“. Po to vyskupas įteikė šv. paveikslėlius jauniesiems giedotojams ir sustojo su jais bendrai nuotraukai.

 

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja

Nugalėjo ne tik draugystė… Bet ir ji!

Kražių gimnazijoje ypač daug dėmesio skiriama sveikatai, sportui, sveikai mitybai. Be to, kad šiomis temomis vyksta pokalbiai per biologijos, kūno kultūros, chemijos pamokos, sveikatos ugdymo temos integruotos į visus mokomuosius dalykus. Ne naujiena renginiai, susitikimai, akcijos, sveikatingumo dienos. Viena jų, kurioje dalyvavo 5 – 2g klasių mokiniai, įvyko spalio 13 dieną. Pamokos buvo skirtos pažintinei veiklai sveikatinimo klausimais: lietuvių kalbos pamokose mokiniai kūrė skanduotes, eilėraščius, vaizdelius sveikos gyvensenos temomis, žiūrėjo ir aptarė A. Matelio filmą ,,Prieš parskrendant į žemę“, anglų kalbos pamokose žaidė judrius žaidimus su užsienio kalbos tekstais, sudarė maisto piramidę. Matematikos mokytojai paskatino apskaičiuoti kūno masės indeksą, rinkti ir apibendrinti statistinius duomenis apie gimnazijos mokinių sveikatą. Kūrybine veikla mokiniai užsiėmė ir informacinių technologijų pamokose – sudarė vaisių ir daržovių vaivorykštę, kompiuterio pagalba pristatė mėgstamo  patiekalo naudingąsias savybes. Apie maisto priedus kūrybinį darbą atliko dešimtokai chemijos pamokoje. Dorinio ugdymo pamokose buvo sudaromi ir sprendžiami kryžiažodžiai sporto tema. Net žmogaus saugos užsiėmimai nenutolo nuo sporto temos – juose buvo galima sužinoti, kokie galimi išpuoliai ir nelaimės olimpinėse žaidynėse.

Didelio susidomėjimo sulaukė sveikatingumo dienos rengėjų kūno kultūros mokytojų V. Sėjūno ir R. Šimkaus surengta miniolimpiada – mokiniai dalyvavo kvadrato, krepšinio varžybose, miklino rankas smiginio rungtyje, žaidė šaškėmis. Geriausieji bus kviečiami dalyvauti rajono varžybose, atstovauti gimnazijai.

Paprastai apie tokio pobūdžio renginius sakoma: ,,Nugalėjo draugystė“. Jei pridėtume, kad dar ir puiki nuotaika, gera sveikata, – būtų visiška tiesa.

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja

,,Kelionė į ,,Mantingos“ šalį“

Taip vadinasi vienos didžiausių Rytų Europoje modernios duonos ir pyrago gaminių įmonės – ,,Mantingos“ – produkcijos pristatymas ir degustacija. Šį kartą – mūsų gimnazijos mokiniams. Pristatymas vyko valgykloje, klasės išsirinko – kaip ir dera maisto įmonėje – savo šefus: pirmokai – Gelviną Zverką, antrokai – Emiliją Gedvilaitę, trečiokai – Gabiją Radavičiūtę, ketvirtos klasės mokiniai – net dvi šefes – Nedą Urbonaitę ir Tomą Lenciūtę. Pasipuošę raudonomis prijuostėmis klasių išrinktieji išsitraukė lapelius su užduotimis. O jos buvo susijusios su maisto gamyba – iš ,,Mantingos“ tešlos reikėjo iškepti sausainius. Iš pradinių klasių geriausiais konditeriais tapo trečiokai. Jie gavo prizą –skanių atšildomos tešlos bandelių. Visi kiti komandų dalyviai buvo apdovanoti ,,Mantingos“ balionais. 5 – 8 klasių mokiniai taip pat išsirinko savo šefus: Margaritą Gedvygaitę, Meidą Gečaitę, Deimantę Katauskaitę ir Živilę Nutautaitę. Klasių komandos ne tik kepė sausainius, bet – kaip ir dera vyresniems – atliko sunkesnes užduotis – darė sumuštinius, net picas. Geriausias pripažinti šeštokai. Jie buvo pavaišinti ,,Mantingos“ slanėstais. Po to visi žiūrėjo filmuką apie šią įmonę, sužinojo daug informacijos apie jos gaminius ir gamybos procesą. Pavyzdžiui, kad įmonės asortimentą sudaro 250 pavadinimų gaminiai. Pusė jų iškeliauja į kitas šalis, kitą pusę jų suvartoja lietuviai. O puikios veiklos pabaigai pristatymo dalyviai sudėjo skanduotę:

,,Mantingos“ tešla

Mūsų delnuose

Sausainiukais virto,

Puošėm varškėle,

Kepėm skardoje –

Prašome vaišintis.

 

Gerda Radavičiūtė ir Meida Gečaitė

Baltų rožių šventė

Gimnazijos bendruomenė paminėjo Tarptautinę Mokytojų dieną, rengdama šventę dirbantiems mokytojams ir senjorams bei joje dalyvaudama. Šventės rytą mokytojus sveikino abiturientai, skaitė eiles, dovanojo gėlių ir šakotį. Mokinių taryba surengė teatralizuotą ,,Aro“ ir ,,medikų“ iškvietimą mokytojų sveikatos patikrinimui. Po ,,apžiūros“ mokytojams buvo paskirtos procedūros, išrašyti vaistai, vitaminai – saldainių ir riešutų rinkinukai. Mokyklos tarybos narės A. Pociuvienė, D. Stankuvienė ir N. Dirmeikienė paskelbė kolegoms nominacijas, kurios sukėlė daug emocijų ir juoko.

Šventiniame renginyje aktų salėje dalyvavo ir mokytojos senjorės – G. Mockuvienė, E. Pudžiuvelienė, E. Zakarienė, D. Mazrimienė, T. Pocienė. Jų vardu kalbėjo, įspūdžiais iš nūdienio gimnazijos gyvenimo dalijosi ilgametė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja G. Mockuvienė. Koncerte, kurį vedė mokytojai R. Butkienė ir G. Urbietis, skambėjo pradinių klasių mokinių chorelio ir 5 – 2g klasių merginų ansamblio dainos, literatūrinis – muzikinis etiudas, mokytojas R. Vaišnoras ir gimnazistės merginos sukosi barokinio šokio ritmu. Jubiliejines mokytojų D. Stankuvienės, L. Giržadienės, I. Gedvilienės, K. Remeikos sukaktis palydėjo gimnazijos direktorės R. Andrulienės sveikinimo žodžiai ir dovanojamos padėkos. Profesinės šventės proga mokytojus sveikino Kražių seniūnijos seniūnas R. Karčiauskis, M. K. Sarbievijaus kultūros centro direktorė L. Mikalajūnaitė, o klebonas V. Ripinskis visiems mokytojams įteikė po baltą rožės žiedą.  Baltų rožių puokštė nuo kolektyvo buvo įteikta ir gimnazijos direktorei R. Andrulienei  kaip padėka už bendrą produktyvų darbą, įvairiapusę kūrybišką veiklą.

Mokytoja iš Vilniaus sėmėsi patirties

Ugdymo plėtotės centras kartu su Pilietinių iniciatyvų centru rengia trumpalaikes stažuotes respublikos mokytojams. Į Kražiuose surengtą tokią stažuotę atvyko Vilniaus J. Kraševskio gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Jūratė Ratautienė, kuri susidomėjo lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Emilijos Kvietkuvienės parengta programa ,,Naujų mokymo(si) metodų taikymas lietuvių kalbos gimnazinių klasių pamokose”. Šia programa siekiama skatinti mokytojų bendradarbiavimą, grindžiamą dalyko dėstymo patirties sklaida, supažindinti kolegas su naujausia dalyko dėstymo metodikos teorija ir praktika, kuri susieta su naujų metodų taikymu praktinėje veikloje, skatinančioje  mokinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų tobulinimą, aktyvumą, kūrybingumą ir savarankiškumą, teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymą. Mokytoja J. Ratautienė savaitę viešėjo Kražių gimnazijoje, domėjosi gimnazijos ir miestelio istorija, mokyklos ugdymo procesu ir neformaliuoju ugdymu, stebėjo dešimt E. Kvietkuvienės pamokų 1g – 4g klasėse. Stažuotoja turėjo galimybę stebėti ir fiksuoti, kokius naujausius mokymo(si) metodus ir būdus taiko savo pamokose mokydama gimnazistus gimtosios kalbos, bet taip pat, kokius ir kaip taiko valdymo būdus, orientuotus į mokymąsi pamokose, kokie dominuoja vertinimo, įsivertinimo būdai, kokiomis priemonėmis mokytoja vykdo stebėjimą pamokoje, kaip pateikia grįžtamąją informaciją. Mokytoja J. Ratautienė, be pamokų stebėjimo, dalyvavo pokalbyje apie naujus mokymo metodus su gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Ž. Šiaudvytiene, analizavo stažuotės vadovės E. Kvietkuvienės parengtą teorinę medžiagą, lituanistinių internetinių svetainių apie mokymo metodus medžiagą, sukauptos medžiagos kopijas išsivežė į savo mokyklą, diskutavo, kaip įgytą patirtį pritaikys savo darbe.

J. Ratautienė taip pat domėjosi savo senelio ir prosenelių gyvenimo istorija, kuri glaudžiai susijusi su Kražiais ir jų apylinkėmis. Mokytojos Jūratės senelis Konstantinas Raičinskis  gimė 1907 metais Užkalnių kaime, netoli Karklėnų. Mokėsi Kražių gimnazijoje, vėliau Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete studijavo filosofiją, pedagogiką, psichologiją ir sociologiją. 1937 metais įstojo į to paties universiteto Gamtos-matematikos fakultetą, studijavo fiziką ir matematiką, parašė diplominį darbą, ruošėsi Anglijoje, Oksforde, rašyti daktaro disertaciją apie gamtos mokslų filosofiją ir mokslų klasifikacijos loginius pagrindus, bet okupacinis karas sugriovė visus planus. Jam teko išgyventi labai sunkius karo ir pokario metus. K. Raičinskis, praėjusio amžiaus dvasios didvyris, laisvai kalbėjęs 11 pasaulio kalbų, savo gyvenimu savaip liudijęs Dievybę, ne tik Lietuvoje žinomas kaip filosofas, fizikas-matematikas, matematinės logikos pradininkas Lietuvoje, jis už mokslinę ir visuomeninę veiklą apdovanotas Gedimino IV laipsnio ordinu ir už pedagoginį darbą dviem sidabro medaliais. Žinoma, kad Nepriklausomoje Lietuvoje trejus metus dirbo Kražių mokyklos direktoriumi. Anūkė J. Ratautienė lankėsi Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro muziejuje ir labai apsidžiaugė radusi stendinę medžiagą su senelio nuotrauka. Ji sakė naują informaciją perduos K. Raičinskio vaikaičiams į Čikagą, kur rengiama knyga apie šį šviesuolį. Mokytoja Jūratė aplankė ir savo senelių Aleksandro ir Eleonoros Raičinskių kapus Karklėnuose.

Iš Kražių išvykdama J. Ratautienė savo įspūdžiais pasidalijo su jaunaisiais gimnazijos žurnalistais: ,,Kražiškai  mane labai sužavėjo, jie labai draugiški, veiklūs ir geranoriški.  Apskritai iš Kražių gimnazijos išsivežu kuo puikiausius įspūdžius.  Gyvuokite, džiaukitės, kurkite ir toliau būkite šviesulys nuostabioje Žemaitijos žemėje“.

Jurgita Karpenkienė

Pradinukų sveikatingumo diena

Pradinukų sveikatingumo diena “Kasdien judėti sveika” prasidėjo piešinių paroda “Mano mėgstamiausia sporto šaka”. Vėliau visi dalyviai rinkosi sporto salėje. Kiekvienas turėjo pasidaręs po emblemą. Komandoms atlikus skanduotes, prasidėjo tikrosios emocijos. Visi, nusiteikę sportiškai ir draugiškai, dalyvavo įvairiose estafetėse.
Sveikatingumo dienos kulminacija – tai kvadrato varžybos, kuriose žaidė tėveliai prieš vaikus. Varžybos baigėsi lygiosiomis.
Kokia šventė be apdovanojimų. Pradinių klasių skyriaus vedėja V. Šuštauskienė padėkomis apdovanojo komandas. Pereinamoji taurė iškeliavo pas pirmokus.

Ketvirtokai

Vasaros skaitiniai

Mes, visi pradinukai, ėjome į Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centrą. Ten mus pasitiko bibliotekos vedėja R. Norvaišienė ir Karlsonas. Karlsonas mūsų prašė uogienės, bet mes jos neturėjome. Labai patiko žaisti su juo.

Scenoje stovėjo medis su žaliais lapeliais, o ant jų buvo surašyti knygų, kurias mes perskaitėme per vasarą, pavadinimai.

Labiausiai buvome patenkinti dovanomis: diplomais, knygų skirtukais.

Mes visi prižadėjome kuo daugiau skaityti.

Ketvirtokai