Author: Jurgita

Šiaurietiškas ėjimas Medžiokalnio takais

Ketvirtadienį, didžiąją savaitę, prieš Velykas Kražių gimnazijos šiaurietiško ėjimo entuziastai, lydimi šiltos pavasario saulės ir gaivaus vėjo, žingsniavo Medžiokalnio takais. Įveikta 6km atkarpa. Žygio metu ne tik maloniai bendrauta, bet ir buvo kalbėta apie galingus Medžiokalnio ąžuolus, gražiai mėlynuojančias miško „akutes“ žibuokles ir kt.

Truputį apmaudu, kad šiame žygyje dalyvavo tik trys žygeiviai…

 

Jonas Lipskis, mokytojas

Balandžio 7-oji – pasaulinė sveikatos diena

Kasmet balandžio 7 d. minima Pasaulinė sveikatos diena. Šiemet šios dienos šūkis yra – užkrato pernešėjų platinamos ligos „Maži sutvėrimai – didelė grėsmė“.

Šią dieną  Kražių gimnazijoje lankėsi Kelmės rajono  sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Audronė Palubinskienė ir Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Vida Jonutienė, kurios priminė ir praplėtė mokinių žinias apie įvairių ligų sukėlėjus. Specialistės pravedė protų mūšį, kuriame dalyvavo 8 ir 1g klasių mokinių komandos. Tiksliausiai į pateiktus klausimus atsakinėjo  „Abstinentų“ komanda: Evelina Terleckytė, Liveta Rastokaitė, Mantvydas Zaukas, Julijus Baškys. Protųmūšio nugalėtojai ir  dalyviai apdovanoti prizais.

Kad skatinti vaikus kūrybiškai naudotis įgytomis sveikatos stiprinimo žiniomis ir įgūdžiais, vasario mėnesį Kelmės rajono visuomenės sveikatos biuras organizavo 6- 8 klasių mokinių rašinių konkursą „Aš noriu, kad mano šeima būtų sveika“. Laureatėmis tapo net keturios mūsų gimnazijos mokinės: 6 kl. mokinė Akvilė Petroševičiūtė (mokytoja Jolanta Bakutienė), 7 klasės mokinės Kristina Andrulytė, Gitana Šaltytė, Erika Bivainytė (mokytoja V. Radavičienė). Konkurso nugalėtojos ir  jų mokytojos  apdovanotos Kelmės visuomenės sveikatos biuro įsteigtais prizais, diplomais.

Violeta Šuštauskienė, skyriaus vedėja

 

 

Seniausių mokyklų susitikimai tęsiasi

Kad Kražių gimnazija yra viena iš 10 seniausių Lietuvos mokyklų, tikriausiai rajono žmonėms nėra naujiena. Suburti seniausias Lietuvos mokyklas bendradarbiavimui idėja kilo 2007 metais Kėdainių Šviesiosios gimnazijos bendruomenei. Šį lapkritį kėdainiškiai lankėsi Kražių gimnazijoje, domėjosi metodine veikla, orientuota į gabių vaikų ugdymą.

Susitikimas Kražiuose prasidėjo susipažinimu, direktorės R. Andrulienės ir pavaduotojos Ž. Šiaudvytienės trumpu mokyklos pristatymu, pokalbiu apie tai, kad gimnazijas skiria jų struktūra: Kėdainių Šviesioji yra ,,išgryninta“ tipinė miesto mokykla, todėl direktorė minėjo kitokius šių mokyklų darbo principus. Minėdama mažėjantį mokinių skaičių, R. Andriulienė pastebėjo, kad kaimų mokyklose mažėja ir gabių vaikų, nėra išvystytos jų pažintinės funkcijos. Kad pačių mažiausių gabumai atsiskleidžia per meną, svečiams įrodė pradinių klasių mokinių chorelis ,,Gamos garsai“(mokytoja G. Norvaišienė), pasveikindami svečius linksma daina. Pagrindinio ugdymo koncentro Jaunųjų gidų būrelis (vadovas istorijos mokytojas G. Urbietis) vaizdžiai pristatė Kražius, jų istoriją ir žymiausias vietas. Vyresniųjų klasių mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymo klausimu pranešimą skaitė lituanistė E. Kvietkuvienė. Kūrybinių partnerysčių projekto koordinatorė informatikos mokytoja D. Stankuvienė pristatė kūrybinės veiklos įtaką mokymosi rezultatams. Technologijų kabinete mokytoja D. Navickienė ne tik skaitė pranešimą ,,Gabių vaikų ugdymas chemijos ir technologijų pamokose“, bet ir surengė darbų parodą.

Po vizito gimnazijoje svečiai lankėsi Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre, dalyvavo edukacinėje Žemaitijos etnokultūros programoje. Centro darbuotojai J. Sankauskienė, J. Žakarienė, V. Mikalajūnė, J. Gelumbickienė, A. Bartkevičius, pasipuošę tautiniai rūbais, pristatė žemaitiškus žaidimus, ratelius, valgius ir tarmę, programoje dalyvauti kvietė mokytojus. Susitikimas Kražiuose baigėsi pasidalijimu idėjomis ateityje keistis vizitais, rengti bendrus projektus.

 

Emilija Kvietkuvienė

 

Kaip sveikai maitintis?

Spalio 22d. 1-4 klasių mokiniams įvyko popietė “Kaip sveikai maitintis?”. Apie sveiką maistą vaikams papasakojo gimnazijos valgyklos vedėja N. Šaltienė. Sveikatos priežiūros specialistė N. Matulienė parodė filmuką apie tai, kaip rinktis sveikatą stiprinančius produktus, kokius patiekalus iš jų pasigaminti, aptarė su vaikais sveiko maisto pasirinkimo piramidę, su klasių kapitonais pravedė viktoriną “Naudingiausių vaisių ir daržovių dešimtukas”. I. Gedvilienė pasiūlė mokinukams išspręsti kryžiažodį “Sveiki pusryčiai”, pravedė žaidimą “Lysvėje”.

Popietės pabaigoje mokytoja aktyviausius mokinius apdovanojo spalvingais pakabukais, o visus – “vitaminias”. Klasių kapitonai iš sveikatos priežiūros specialistės dovanų gavo vaizdingas rankų priežiūros atmintines.

I. Gedvilienė, mokytoja

 

 

Sportuojanti šeima – laiminga šeima

                     Visą savaitę pradinių klasių mokiniai nešė į savo klases įvairiausias rudens gėrybes. Savaitei baigiantis kiekviena klasė iš įdomiausių ir gražiausių radinių surengė parodėlę visai mokyklos bendruomenei.

                      Penktadienį į mokyklą rinkosi ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai, broliukai, sesutės ir seneliai. Juos visus čia sukvietė pradinių klasių mokytojų suorganizuota sveikatingumo diena „Sportuojanti šeima – laiminga šeima“.

                      Kiekviena klasė prisistatė, neatsiliko ir tėvelių komanda. Estafetėse „Lindimas pro lanką“, „Varyk kamuolį“, „Pasodink bulves“ ir t.t. dalyvavo vaikai kartu su savo tėveliais. „Kvadratas“ – labiausiai ketvirtokų lauktas žaidimas, bet tėvelių įveikti nepavyko… Pereinamoji taurė atiteko tai klasei, kurios daugiausia tėvelių atvyko į šventę. Taurė atiteko 3 klasės mokiniams.

                      Gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus vedėja V. Šuštauskienė įteikė kiekvienai klasei po padėkos raštą. M. ir R. Lenciai įteikė kiekvienam mokiniui po individualią dovanėlę.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   B. Dirmeikienė, mokytoja

 

 

 

Sveikatingumo žygis Lietuvos pajūriu

Paskutinį rugsėjo savaitgalį, Palangoje, šeštąjį kartą surengtas šiaurietiško ėjimo žygis Lietuvos pajūriu, skirtas Pasaulinei širdies dienai. Šį 4 dienų žygį, per kurį įveikta 100 km, organizavo „LEKI“ akademijos (Kaunas) šiaurietiško ėjimo mokymų instruktoriai. Šiame sveikatos žygyje dalyvavo šiaurietiško ėjimo entuziastai ne tik iš Lietuvos, bet ir svečiai iš Rusijos. Taip pat vieną dieną prie žygio dalyvių noriai prisijungė ir nedidelė Kražių gimnazijos mokytojų grupelė drauge su šios mokyklos direktore, šiaurietiškojo ėjimo populiarintoja Rita Andriuliene, bei seimo narės Almos Monkauskaitės padėjėju Ramūnu Baranausku, instruktoriaus asistente Vitalija Lukoševičiene.

                      Tą dieną per 5 val. Baltijos jūros pakrante smagiai nužingsniuota 23 km. Ryte, atvykus į Palangą, prieš pradedant keliauti su lazdomis, sėkmingo žygio visiems palinkėjo Kražių mecenatas, rajono Garbės pilietis Vidmantas Fokas.

                      Šiaurietiško ėjimo žygis buvo pradėtas Palangos rudenėjančio parko takais, pro Birutės kalną, pajūriu keliaujant Klaipėdos kryptimi, jūros vartų link.

                      Eiti pajūriu buvo smagu, į nugarą pūtė palankus vėjas, iš šono bangavo jūra, dangumi plaukė nuostabūs debesys. Maloniai grožėjomės gamtovaizdžiu, paplūdimiais, akmenukais, paliktais kelmais, krantuose nuvirtusiomis pušimis.

                      Pasak inžinieriaus – mechaniko, šiaurietiškojo ėjimo mokymų instruktoriaus Arūno Milkaus, ši akcija labai malonus, sveikas dalykas. Anot jo, visi Lietuvos gyventojai turėtų nors kartą per gyvenimą praeiti Baltijos pajūriu, kad sužinotų kokią gražia jūrą, krantą, dar gražesnę Lietuvą turime…

                      Be to, Arūnas Milkus sako, kad visi žygio dalyviai skirtingi, labai įdomūs ir geri. Patenkinti, įkaitusiais skruostais baigė žygį ir yra laimingi.

                      Užbaigus 23 km ėjimą nuo Palangos iki Klaipėdos, instruktorius kiekvienam kražiškių grupės nariui įteikė atsiminimo dovanėlę-firminius marškinėlius.

 

                                                                                                                                                                                                                   Jonas Lipskis, mokytojas

                                                                                                                                                                                                                   Nuotraukos Jono Lipskio

 

Gilinome užsienio kalbų žinias

Pasirodo, Kražių gimnazijoje populiariausia užsienio kalba yra anglų – jos mokosi 217 mokinių, rusų k. mokosi 107, vokiečių – 8 mokiniai. Užsienio kalbų mokytojų A. Pociuvienės, R. Rimidytės ir K. Mituzienės iniciatyva gimnazijoje paminėta Europos kalbų diena. Jos 6 – 8 ir I – II gimnazinių klasių mokiniams parengė kryžiažodžių anglų ir rusų kalbomis. Geriausiai besimokantys sprendė kryžiažodžius, o kūrybingiausi dalyvavo internetinėje viktorinoje apie kalbas. Įvertinus kryžiažodžius paaiškėjo rezultatai – nugalėtojais tapo septintokai, o viktorinos geriausius rezultatus parodė Ig klasė. IIg klasės mokiniai lankėsi Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centro bibliotekoje, kur buvo gera proga pasidomėti surengta knygų, kitų šaltinių paroda, skirta rusų rašytojo L. Tolstojaus 185 – osioms gimimo metinėms. Bibliotekininkė R. Norvaišienė papasakojo apie rašytoją, mokiniai buvo skatinami išversti L. Tolstojaus sentencijas į rusų kalbą.

Justina
Laurinavičiūtė

Inesa
Bumblauskaitė

Būkime sveiki!

Rugpjūčio 5-14 dienomis Kražių gimnazijoje veikė šiaurietiško ėjimo vasaros sveikatos stovykla „Būkime sveiki“ . Jos iniciatorė, aktyvi šio judėjimo šalininkė, mokyklos direktorė Rita Andrulienė.

                      Būkime sveiki – buvo ne tik pagrindinis stovyklos šūkis, bet ir malonus pasisveikinimas vietoj įprasto, kai būrin sueidavo šiaurietiško ėjimo entuziastai.

                      Pasak gimnazijos direktorės, mokykla puoselėja sveikatos stiprinimo kryptį, ta tema rašomi projektai, yra įstojusi į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Tuo pačiu norima įjungti ir miestelio bendruomenę.

                      Parašius projektą, Kelmės r. savivaldybė finansavo šiaurietiško ėjimo lazdų įsigijimą. Tada buvo sukurta vasaros sveikatos stovykla, kurios tikslas – įgyti šiaurietiško ėjimo įgūdžių.

                      Kas vakarą, kai saulės spinduliai pradingdavo už miško, stovyklos dalyviai rinkdavosi gimnazijos žaliojoje klasėje ir linksmai pradėdavo žygiuoti link Medžiokalnio, įveikdami 4,5 km. Atstumą. Per dvi savaites nukeliauta 25 km.

                         – Po žygio su lazdomis grįžtame laimingi, patenkinti, spindinčiom akim, – porino stovyklos dalyviai.

                      – Kaip smagu, kaip gera keliauti su lazdomis, būti tokioj puikioj kompanijoj. Kiek jėgų atgauni! – džiaugsmo neslėpė viena iš stovyklautojų.

                      Šiaurietiško ėjimo žygeiviai eidavo vidutinišku tempu, kartais paspartindami žingsnį. Pertraukėlių metu buvo daromos įvairios mankštos, bendri žaidimai, kurie dar labiau visus sujungdavo, pagerindavo nuotaiką, smegenų veiklą.

                      – Būtų labai džiugu, kad tas sveikas ėjimas su stovyklos uždarymu nepasibaigtų ir išliktų galimybė toliau vaikščioti su lazdomis, kad ir mažesnėmis grupelėmis,- pageidavo šio judėjimo propaguotojai.

                      Gimnazijos direktorė Rita Andrulienė prižadėjo įsteigti sveikatos klubą ir jame tęsti šią veiklą, prijungiant dar daugiau dalyvių.

                      – Sieksime būti sveikesni ne tik vaikščiodami su lazdomis, bet ir sujungę į vieną visumą aplinką, gamtą, judėjimą bei gerą savijautą, –  mintimis dalinosi direktorė.

                      Vasaros stovyklos dalyviai sulaukė ir svečių. Juos aplankė ir įdomią bei naudingą paskaitą apie vaistažolių vartojimą ir jų poveikį žmogaus organizmui skaitė žolininkas, liaudies medicinos ekspertas Virgilijus Skirkevičius.

                      Dar vienas stovyklos etapas – Kražių seniūnijos sporto šventė , kurioje dalyvavo nemaža bendruomenės dalis.

                      Stovyklos uždarymo vakarą, kai pro langus pasirodė vaivorykštė, šiaurietiško ėjimo žygeiviams buvo įteikti pažymėjimai, atminimo dovanėlės. Instruktoriaus asistentė Vitalija Lukoševičienė nuoširdžiai dėkojo gimnazijos direktorei už kūrybinę iniciatyvą ir buvimą kartu. Direktorė taip pat padėkojo instruktorei Vitalijai, pavaduotojai Violetai Šuštauskienei, kuri gimnazijoje atsakinga už sveikatos puoselėjimą, bei visiems stovyklos dalyviams, kurie be galo draugiški, nuoširdūs, o svarbiausia, labai noriai žingsniavo su lazdomis.

                      – Dviejų savaičių šiaurietiško ėjimo stovykla tikrai pavyko. Žmonės labai susidomėję, pajuto naudą organizmui, sveikatai. Tai buvo nuostabus dalykas, puiki pradžia, – džiaugėsi gimnazijos direktorė.

                      O visų viltys į tai, kad ši prasminga ir turininga veikla būtų tęsiama…

 

                                                                                                                                                                                                                         Jonas Lipskis, mokytojas

                                                                                                                                                                                                                        Nuotraukos Jono Lipskio

 

Mūsų kelionė

Pagaliau sulaukėm dienos, kai visi pradinukai  išsiruošėm į kelionę Lyduvėnai – Šiluva – Tytuvėnai. Lyduvėnuose apžiūrėjome patį ilgiausią (599 m) ir aukščiausią (42 m) tiltą Lietuvoje. Tiltas nutiestas per Dubysą ir jos slėnį.

Šiluvoje aplankėm Švč. Marijos Mergelės baziliką, kur jau beveik 500 metų kasmet švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo didieji atlaidai.

Ir pagaliau Tytuvėnai. Ten mus pasitiko labai maloni gidė ir Miško muziejuje papasakojo apie Kelmės krašto paukščius ir gyvūnus. Gėrėjomės  gyvūnų iškamšomis, vabzdžių, drugelių kolekcijomis.  Visus sužavėjo medžio drožiniai, įvairūs radiniai ir kiti eksponatai.

Dar važiavom prie Tytuvėnų  apžvalgos bokšto Majako, kurio aukštis 15 metrų. Spiraliniais laipteliais į bokštą įkopę galėjom pamatyti visus Tytuvėnus ir netgi Kelmės bažnyčios bokštą. Grįžtant namo autobuse apklausėm vaikus, kas  labiausiai kelionėje patiko. Ogi Tytuvėnų  apžvalgos bokštas!

                                                                 Viktorija Mėčajūtė

Žemės dienai – aitvarai ir šiaurietiškas ėjimas

Žemės dienos paminėjimas Kražių gimnazijoje tampa gražiai tradicija. Juo labiau, kad gimnazija yra viena iš sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narių. 5 – 8 klasių mokiniai gamino aitvarus ir jų paleidimas stadione tapo gražiu šventės akcentu. 5 – 8 klasių komandos už aitvarus buvo apdovanotos Visuomenės sveikatos biuro direktorės L. Balčiūnienės paruoštais vaisių krepšeliais. Po to aktų salėje vyko šiaurietiško ėjimo mokymai gimnazijos mokytojams ir miestelio bendruomenės nariams.  Mokymus vedė šiaurietiško ėjimo treneris Laimontas Rakauskas, kurio propaguojamos veiklos devizas yra ,,Judėk šiandien dėl rytojaus.“ Treneris susirinkusiems pasakojo, kad apmokė 5000 žmonių, parengė 15 trenerių, pateikė ne vieną ydingos gyvensenos pavyzdį, kaip ir šitą, kad 80 procentų lietuvių per dieną nueina mažiau nei kilometrą, kas antras turi antsvorio. Po mokymų susirinkusieji ir prijaučiantieji sveikam gyvenimo būdui rikiavosi gimnazijos stadione. Jiems buvo išdalintos šiaurietiškam ėjimui reikalingos lazdos ir visi darnia kolona miestelio gatvėmis patraukė į Medžiokalnį, kur laukė gamtos dovana – beržų sula.

Emilija Kvietkuvienė, mokytoja