Author: Jurgita

Sveikiname!

Akvilės Staražinskaitės (mokytoja Emilija Kvietkuvienė) darbas respublikos Jaunųjų filologų konkurse Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įvertintas III vieta. Sveikiname Akvilę ir jos mokytoją! Prizinę vietą pelniusį darbą galite paskaityti čia.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS NUO 2020 M. KOVO 30 D.

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu mokymo(si) būdu, naudojant virtualią mokymosi aplinką.

Pamokos vyks pagal esamą patvirtintą tvarkaraštį (gimnazijos internetinėje svetainėje).

KEIČIASI PAMOKŲ PRADŽIOS LAIKAS – PAMOKAS PRADEDAME  9.00 VAL.

Mokytojų ir pagalbos specialistų konsultacijos mokiniams vyks pagal patvirtintą konsultacijų grafiką (skelbiamas internetinėje svetainėje).

Dalykų mokytojai ugdymo klausimais konsultuos tėvus kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 9.00 val. telefonu, el. paštu arba TAMO žinute.

Teikia pagalbą ir konsultuoja dėl nuotolinio mokymo:

Dalia Balčiūnienė,   861126368,       komunikacinių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 val. iki 8.50 val. ;

Rita Andrulienė,      861625774,        nuotolinio mokymo(si) organizavimo klausimais;

Irena Žaludienė,       864668638,        ugdymo proceso koordinavimo klausimais;

Audronė Pociuvienė,    869074395,    nuotolinio mokymo(si) asmens duomenų saugos klausimais.

Su nuotolinio mokymo(si) tvarka susipažinsite TAMO dienyne.

INFORMUOJAME!

Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija karantino laikotarpiu, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d., darbuotojų darbą organizuoja nuotoliniu būdu. Planuoti renginiai yra atšaukiami iki 2020 m. balandžio 15 d.

Prašome laikytis karantino laikotarpiu paskelbtų privalomų saugos priemonių.

Informacija dėl mokyklos veikos teikiama gimnazijos internetinėje svetainėje www.zlgimnazija.lt, el. paštu kraziai@zlgimnazija.lt  ir telefonu 861625774.

Direktorė Rita Andrulienė

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl koronaviruso (covid -19) valdymo priemonių“.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl situacijos, susijusios su koronavirusu

COVID-19_Ataskaita_2020-03-13